8. Sınıf Türkçe: De, Mi, Ki’nin Yazımı TEST - 1


De, Mi, Ki’nin Yazımı konusu 8. Sınıf Türkçei test soruları. Online 8. Sınıf Türkçei De, Mi, Ki’nin Yazımı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Türkçe: De, Mi, Ki’nin Yazımı TEST - 1
1.
(1) Bu kitap, ünlü dil bilimcinin dostları, öğrencileri, şair ve yazar arkadaşlarıyla paylaştığı pekçok anıdan oluşuyor. (2) Kitap da yazılara ek olarak fotoğrafl ara da yer verilmiş. (3) Bu kitap, herşeyden önce yazara bir saygı duruşu niteliğinde. (4) Dil bilimini genç kuşaklara eğlenceli üslubuyla anlatan yazar, aynı zamanda birde eğitimci.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili,

I. 1. cümlede, herhangi bir yazım yanlışı yapılmamıştır.

II. 2. cümlede, bitişik yazılması gereken “-de” ayrı yazılmıştır.

III. 3. cümlede, yazım yanlışı yapılmamıştır.

IV. 4. cümlede, ayrı yazılması gereken “de” bitişik yazılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" II ve IV.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Pazardan çorap ta alalım bugün sana.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “de / da” ayrı yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Pazar günüde pikniğe gidelim.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere getirilen “de” ayrı yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Bu evi - - - - dayımdan biz aldık.
Soru Açıklaması
5.
“Ki” bağlacı kendinden önceki kelimeden ayrı, “-ki” eki kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Öyle bir kalemki hiç durmuyor.
Soru Açıklaması
6.
I. Onca mal mülkten geriye ne kaldı ki?

II. Neyseki sağ salim eve döndünüz.

III. Mademki çok çalışıyorsun, biz de gereğini yaparız.

IV. Birazcık suski konuşulanları anlayabilelim.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde “ki”nin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" II ve IV.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki "mi”nin yazımında yanlışlık yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Sözlerini geri mi aldı?
Soru Açıklaması
8.
(I) Şiirlerimde ki, doğayla ilgili ayrıntılar yaşamımdan izler taşıyor. (II) Anadolu’daki küçük bir kasabada, doğanın kucağında bahçeli bir ev de büyüdüm. (III) Böceklerin seslerini tanıyan, ağaçlara tırmanan, meyvaları dalından koparan bir çocuktum. (IV) Dut ağacı sallamışlığım, dut yemişliğim çoktur, “Dutluk” şiirini bunların etkisiyle yazdım.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV. cümlede “çoktur” sözcüğü “çokdur” şeklinde yazılmalıdır.
Soru Açıklaması
9.
I. Beni telefonla arayan sen misin?

II. Kaç yaşında olduğunu söylermisin?

III. Otobüsün sürücüsü mü rahatsızlanmış?

IV. Bir dostu ziyarete sen de gelir misin?

Numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
10.
I. Hâl eki olan “-de/-da” kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır.

II. “mi” edatı kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır.

III. Bağlaç olan “ki” kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır.

IV. Bağlaç olan “de/da” kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır.

Numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.