8. Sınıf Türkçe: Örtülü Anlam / Cümle Anlamı TEST - 1


Örtülü Anlam / Cümle Anlamı konusu 8. Sınıf Türkçei test soruları. Online 8. Sınıf Türkçei Örtülü Anlam / Cümle Anlamı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Türkçe: Örtülü Anlam / Cümle Anlamı TEST - 1
1.
“Ay’a daha önce yerleşmek ve uzay egemenliğini ele geçirmek için iki büyük devlet yoğun çaba harcıyor.”

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Ay’da kendilerine bir yer edinmek isteyen birden çok devlet bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
2.
I. kapanıp bizi tepeden tırnağa

II. güneş bize tam da gülümserken

III. birden hava

IV. ıslatacak sicim gibi bir yağmur

V. tüm şehirde başladı

Yukarıdaki sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
3.
“Tıbbın ilerlemesi ülkemizdeki çocuk ölümlerini azaltmıştır.”

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Çocuk sağlığı ülkemizin en önemli sorunudur.
Soru Açıklaması
4.
I. talihsiz eşi geliyordu

II. düğmelerini zar zor iliklerken

III. yaşlı gözlerinin önüne

IV. eski ve yırtık paltosunun açık kalmış

V. kırk gün önce kazada ölen

Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "D" IV – II – III – V – I
Soru Açıklaması
5.
Bir ülkenin gereksinimleriyle bağdaşacak türde bir bilimsel kalkınma ancak geleneklerin ve toplumsal değerlerin bilincine varılarak gerçekleştirilir.

Yukarıda verilen cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gelenekler ve kültürel değerler, bir toplumun ihtiyacına cevap verebilecek kalkınmanın temelidir.
Soru Açıklaması
6.
Başarısızlığın formülü herkesi memnun etmeye çalışmaktır.

Bu cümleyle anlamca aynı doğrultuda olan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Memnun olmayan kalmasın dersek başarıyı kaçırırız.
Soru Açıklaması
7.
(I) İnsanların çoğu iyi bir dinleyici değildir. (II) Oysa bazı fırsatlar, onun ayağına en az bir defa gelmiştir. (III) Bu insanların yaptığı gibi çevrenize gözünüzü, kulağınızı kapamayın. (IV) Yağmur yağarken küpü doldurmak gerekir çünkü onun suyuyla diğer yağmura kadar idare edilir.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde “uygun bir durumdan yararlanmak gerektiğianlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
8.
I. bağlarını koparmaya ve serbest hareket

II. yerel beylerin Anadolu Selçuklu Devleti ile

III. Moğol baskısının Batı Anadolu’ya

IV. etmeye başlamalarına neden olmuştur

V. kadar uzanamaması, bu bölgedeki

VI. doğrudan temasa geçerek bir yandan suçu oluşmadan

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi bu cümlede yer almaz?
Doğru Cevap: "D" VI.
Soru Açıklaması
9.
Dünyanın ilk yerleşim alanları genellikle suyun bol ve iklimin elverişli olduğu yerlerde kurulmuştur.

Bu cümleden,

I. İklimin yumuşak olduğu alanlar, yaşamaya uygun yerlerdir.

II. İnsanlar iklim koşullarına göre yaşamlarını düzenler.

III. İlk yerleşim alanları insan yaşamını kolaylaştıran yerlerdir.

IV. Su kaynakları günümüzde stratejik bir öneme sahiptir.

yargılarından hangisi kesin olarak çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
10.
(I) Çocukluğumuzun yaz aylarının çekici yanlarından birisi, çizgi roman okuma özgürlüğüne kavuşmaktı. (II) Bilgisayarların, DVD’lerin olmadığı hatta televizyonların her evde bulunmadığı zamanlarda, yaz sıcaklarında eve kapanan çocukların tek eğlencesiydi çizgi romanlar. (III) Fazla çeşit olmadığından piyasaya yeni çıkan ne varsa alınıp okunur, okunanlar öteki çocuklardaki çizgi romanlarla değiştirilirdi. (IV) Aynı zamanda kitapçılar da okunmuş çizgi romanları alır, satar, değiştirir ya da hemen oracıkta duvar dibinde okunmak üzere kiralardı.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak

1. I. cümlede çocukların çizgi roman kahramanlarıyla özdeşleştiği vurgulanmıştır.

2. II. cümlede, çocukların çizgi romanlardan hoşlandığı belirtilmiştir.

3. III. cümlede çocukların çizgi roman okuma yöntemlerinden söz edilmiştir.

4. IV. cümlede kitapçıların okunmuş çizgi romanları nasıl değerlendirdiği belirtilmiştir.

yargılarından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 1.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.