9. Sınıf Tarih: İnsanlığın Hafızası Tarih TEST - 1


İnsanlığın Hafızası Tarih konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İnsanlığın Hafızası Tarih Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İnsanlığın Hafızası Tarih konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İnsanlığın Hafızası Tarih Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: İnsanlığın Hafızası Tarih TEST - 1
1.
Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının sosyal, iktisadî, siyasi, kültürel ve dini faaliyetlerini birbirleriyle olan ilişkilerini, neden ve sonuç ilişkisi içerisinde, yer ve zaman göstererek bilimsel metodlara dayanarak inceleyen bir bilim dalıdır.

Yukarıda verilen tarihin tanımında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Deney ve gözlem metodunun kullanıldığına
Soru Açıklaması
2.
Tarihin çok geniş bir çalışma alanına sahip olması, onun incelenmesini güçleştirmektedir.

Bu güçlüğü ortadan kaldırmak için,

I. tarih öncesi dönemde taş ve madenin kullanılması,

II. araştırmalarda zaman, konu ve mekana göre sınıflandırma yapılması,

III. tarihin sözlü kaynaklardan yararlanması

metodlarından hangileri kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilenlerden hangisi tarih araştırmalarında kullanılan yazılı kaynaklar arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Destanlar
Soru Açıklaması
4.
Tarih, insanların aralarındaki anlaşmazlıkları, barış yolu ile çözümlemelerine katkıda bulunur. Günümüzde yöneticilere devletin nasıl yönetileceği konusunda yardımcı olur. Vatan ve millet kavramını öğretir. Geçmişteki olaylardan ders alınarak günümüzdeki olaylar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini öğretir.

Buna göre;

I. Tarihin bilinmesi yöneticilere önemli katkı sağlar.

II. Tarihin öğrenilmesi geçmişte yapılan hataların yapılmasını engeller.

III. Tarih, kesin bilgiler verir.

IV. Anlaşmazlıkların çözümünde tarihten ders alınmalıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
5.
Eski dönemlere ait paraları inceleyerek bu paraların ait olduğu medeniyetlerle ilgili bilgiler veren tarihe yardımcı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nümizmatik
Soru Açıklaması
6.
Hititlerle Mısırlılar arasında Kuzey Suriye hakimiyeti için başlayan savaş sonrasında Kadeş Antlaşması imzalanmıştır.

Buna göre verilen olayda tarihin,

I. neden - sonuç ilişkisi,

II. insan topluluklarının faaliyetleri,

III. zaman

unsurlarından hangilerine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi zamana göre tasnife örnek olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Tarihi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kesin kurallar koyma
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin incelediği konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Jeolojik olayların nedenleri
Soru Açıklaması
10.
- Toplanan verilerin birleştirilerek sonuca ulaşılması aşamasıdır.

- Bu aşamada olaylar değişik açılardan incelenerek bir sonuca ulaşılır.

Yukarıda özelliği verilen tarih biliminin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Terkip
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.