AYT Edebiyat: Şiirde Ahenk TEST - 1


Şiirde Ahenk konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Şiirde Ahenk Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Şiirde Ahenk konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Şiirde Ahenk Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Şiirde Ahenk TEST - 1
1.


Yukarıdaki numaralanmış tanımlarla kavramlar eşleştirilirken hangilerinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
2.
Şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri de kafiyedir. Kafiye, genellikle dize sonlarında bulunan yazılışları, okunuşları aynı; anlamları ve görevleri farklı kelimeler ya da eklerdir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde kafiye yoktur?
Doğru Cevap: "E" Ne varlığa sevinirim, Ne yokluğa yerinirim
Soru Açıklaması
3.
Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin

Yağmur ince ince toprağa sinsin

Bir başka alemden gelmiş gibisin

Dalmış gözlerinle pencerelerde

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Hece ölçüsü
Soru Açıklaması
4.
Ne içindeyim zamanın

Ne de büsbütün dışında

Yekpare geniş bir anın

Parçalanmaz akışında

Bu dörtlükte;

1- 1. ve 3. dizelerde tam uyak ve redif

2- 2. ve 4. dizelerde tunç uyak

3- Hece ölçüsü

4- "I" sesiyle yapılmış aliterasyon
görülmektedir.

Yukarıdaki dörtlük ile ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 4
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki dizelerin hangisinin kafiye türü yanlış belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Rüzgar okşamaktayken anne gibi tenini Gecenin kolları sessizce yakalar seni (zengin kafiye)
Soru Açıklaması
6.
1- Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin

2- Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden Birçok seneler geçti dönen yok seferinden

3- Bir sarsıntı. .. Uyandırır uzun süren uykudan Geçiyordu araba yola benzer bir sudan

4- Uykuya varmak için bu hazin günde erken Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangileri aynı tür­den kafiye ile yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri değildir
Doğru Cevap: "A" İmge
Soru Açıklaması
8.
irem misin, çöl müsün

diken misin gül müsün

dizelerinde "müsün" soru edatı redif; "I" sesi de kafiye­dir. Bu dizelerdeki gibi tek ses benzerliğine dayalı kafi­yeye yarım kafiye denir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde hem redif hem yarım kafiye vardır?
Doğru Cevap: "D" Uzattıkça sana ellerimi, Birer birer yıktın hayallerimi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç uyak vardır?
Doğru Cevap: "A" Sağdan solar soldan sağa lerzan ü girizan, Gah uçmada tüyler gibi gah olmada rizan
Soru Açıklaması
10.
Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde

Bir parça uzaklaş kederinden

Bir ruh gülümsüyor gibi derinden

Mehtabın ördüğü saatler nerde

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" İç kafiye
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Şiirde Ahenk TEST - 1
11.
yaslı dereler gibi umutsuzluğa akarım

kapama gözlerini; karanlıktan korkarım

dizelerinde ___________ ve ___________ kullanılmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yerler aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" redif - yarım uyak
Soru Açıklaması
12.
Ağacın iyisi özünden olur

Yiğidin iyisi sözünden olur

El için ağlayan gözünden olur

Ağlama hey gözün yaşın sevdiğim

Bu dörtlüğün kafiye çeşidi ve örgüsü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" tam kafiye - düz kafiye örgüsü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.

AYT Edebiyat: Şiirde Ahenk TEST - 1


Şiirde Ahenk konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Şiirde Ahenk Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Şiirde Ahenk konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Şiirde Ahenk Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Şiirde Ahenk TEST - 1
1.


Yukarıdaki numaralanmış tanımlarla kavramlar eşleştirilirken hangilerinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
2.
Şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri de kafiyedir. Kafiye, genellikle dize sonlarında bulunan yazılışları, okunuşları aynı; anlamları ve görevleri farklı kelimeler ya da eklerdir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde kafiye yoktur?
Doğru Cevap: "E" Ne varlığa sevinirim, Ne yokluğa yerinirim
Soru Açıklaması
3.
Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin

Yağmur ince ince toprağa sinsin

Bir başka alemden gelmiş gibisin

Dalmış gözlerinle pencerelerde

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Hece ölçüsü
Soru Açıklaması
4.
Ne içindeyim zamanın

Ne de büsbütün dışında

Yekpare geniş bir anın

Parçalanmaz akışında

Bu dörtlükte;

1- 1. ve 3. dizelerde tam uyak ve redif

2- 2. ve 4. dizelerde tunç uyak

3- Hece ölçüsü

4- "I" sesiyle yapılmış aliterasyon
görülmektedir.

Yukarıdaki dörtlük ile ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 4
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki dizelerin hangisinin kafiye türü yanlış belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Rüzgar okşamaktayken anne gibi tenini Gecenin kolları sessizce yakalar seni (zengin kafiye)
Soru Açıklaması
6.
1- Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin

2- Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden Birçok seneler geçti dönen yok seferinden

3- Bir sarsıntı. .. Uyandırır uzun süren uykudan Geçiyordu araba yola benzer bir sudan

4- Uykuya varmak için bu hazin günde erken Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangileri aynı tür­den kafiye ile yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri değildir
Doğru Cevap: "A" İmge
Soru Açıklaması
8.
irem misin, çöl müsün

diken misin gül müsün

dizelerinde "müsün" soru edatı redif; "I" sesi de kafiye­dir. Bu dizelerdeki gibi tek ses benzerliğine dayalı kafi­yeye yarım kafiye denir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde hem redif hem yarım kafiye vardır?
Doğru Cevap: "D" Uzattıkça sana ellerimi, Birer birer yıktın hayallerimi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç uyak vardır?
Doğru Cevap: "A" Sağdan solar soldan sağa lerzan ü girizan, Gah uçmada tüyler gibi gah olmada rizan
Soru Açıklaması
10.
Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde

Bir parça uzaklaş kederinden

Bir ruh gülümsüyor gibi derinden

Mehtabın ördüğü saatler nerde

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" İç kafiye
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Şiirde Ahenk TEST - 1
11.
yaslı dereler gibi umutsuzluğa akarım

kapama gözlerini; karanlıktan korkarım

dizelerinde ___________ ve ___________ kullanılmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yerler aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" redif - yarım uyak
Soru Açıklaması
12.
Ağacın iyisi özünden olur

Yiğidin iyisi sözünden olur

El için ağlayan gözünden olur

Ağlama hey gözün yaşın sevdiğim

Bu dörtlüğün kafiye çeşidi ve örgüsü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" tam kafiye - düz kafiye örgüsü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.