AYT Kimya: Gazlar TEST - 1


Gazlar konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Gazlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gazlar konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gazlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Gazlar TEST - 1
1.


Buna göre;

1- X gerçek, Y ise ideale yakın bir gazdır.

2- Birbirine yaklaşan X molekülleri arasında oluşan çekim kuvvetleri, birbirine yaklaşan Y molekülle­rinden daha güçlüdür.

3- X, C02 gazı; Y ise He gazı olabilir.

yargılarından hangileri yanlıştır?   (He: 4, C02"· 44)
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Gazların kinetik teorisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "D" Birbiriyle çarpışan gaz molekülleri arasında güçlü etkileşimler oluşur.
Soru Açıklaması
3.
He gazı moleküllerinin hızları ortalaması 320 m.s-1 dir.

Buna göre, aynı koşullardaki SO2 gazı molekül­lerinin ortalama difüzyon hızları kaç m.s-1 dir?  (He: 4, SO2: 64)
Doğru Cevap: "D" 80
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası birim siste­minde (Si) kullanılan basınç birimidir?
Doğru Cevap: "B" Paskal (Pa)
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.


Buna göre, bu gazlarla ilgili;

1- Ortalama kinetik enerjileri eşittir.

2- X in mol kütlesi en küçüktür.

3- Z nin ortalama difüzyon hızı Y ninkinden büyük­tür.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
8.
1- Moleküller arasında çekim kuvvetleri yoktur.

2- Toplam hacim yanında gaz moleküllerinin hacimleri ihmal edilir.

3- Basınç etkisiyle sıkıştırıldığında sıvılaşırlar.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri gerçek gazlara aittir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırtedici özel­likleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Boşluklu yapı
Soru Açıklaması
10.
Gerçek gazlarla ilgili;

1- Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideal gazlara yakın davranışlar gösterirler.

2- Ölçülen hacimleri, ideal gaz denklemiyle hesapla­nan hacimlerinden daha küçüktür.

3- Ölçülen basınçları, ideal gaz denkleminden he­saplanan basınçlarından daha büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.

AYT Kimya: Gazlar TEST - 1


Gazlar konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Gazlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gazlar konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gazlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Gazlar TEST - 1
1.


Buna göre;

1- X gerçek, Y ise ideale yakın bir gazdır.

2- Birbirine yaklaşan X molekülleri arasında oluşan çekim kuvvetleri, birbirine yaklaşan Y molekülle­rinden daha güçlüdür.

3- X, C02 gazı; Y ise He gazı olabilir.

yargılarından hangileri yanlıştır?   (He: 4, C02"· 44)
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Gazların kinetik teorisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "D" Birbiriyle çarpışan gaz molekülleri arasında güçlü etkileşimler oluşur.
Soru Açıklaması
3.
He gazı moleküllerinin hızları ortalaması 320 m.s-1 dir.

Buna göre, aynı koşullardaki SO2 gazı molekül­lerinin ortalama difüzyon hızları kaç m.s-1 dir?  (He: 4, SO2: 64)
Doğru Cevap: "D" 80
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası birim siste­minde (Si) kullanılan basınç birimidir?
Doğru Cevap: "B" Paskal (Pa)
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.


Buna göre, bu gazlarla ilgili;

1- Ortalama kinetik enerjileri eşittir.

2- X in mol kütlesi en küçüktür.

3- Z nin ortalama difüzyon hızı Y ninkinden büyük­tür.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
8.
1- Moleküller arasında çekim kuvvetleri yoktur.

2- Toplam hacim yanında gaz moleküllerinin hacimleri ihmal edilir.

3- Basınç etkisiyle sıkıştırıldığında sıvılaşırlar.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri gerçek gazlara aittir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırtedici özel­likleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Boşluklu yapı
Soru Açıklaması
10.
Gerçek gazlarla ilgili;

1- Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideal gazlara yakın davranışlar gösterirler.

2- Ölçülen hacimleri, ideal gaz denklemiyle hesapla­nan hacimlerinden daha küçüktür.

3- Ölçülen basınçları, ideal gaz denkleminden he­saplanan basınçlarından daha büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.