AYT Kimya: Gazlar TEST - 2


Gazlar konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Gazlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gazlar konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gazlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Gazlar TEST - 2
1.
Gaz molekülleri ile ilgili;

1- Brown hareketi olarak tanımlanan doğrusal ve zigzaglı hareketler yaparlar.

2- Sıkıştırılabilme ve genleşme özelliklerine sahiptir­ler.

3- İdeale yaklaştıkça aralarında çekim kuvvetleri oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Bağıl nem ile ilgili;

1- Havanın su buharı içeriğini ifade etmek için kulla­nılır.

2- Su buharının kısmi basıncının aynı sıcaklıkta su­yun buhar basıncına oranının 100 ile çarpılmasıy­la bulunur.

3- Bağıl nem% 100 olduğunda yağış başlar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.


Buna göre;

1- İdealden en az sapan gaz Z dir.

2- X, Y ve Z gazları sırasıyla H2, O2 ve CO2 olabilir.

3- X gazının polarlanabilme özelliği Z gazınınkinden yüksektir.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
5.


Buna göre;

1- SO2 gazının ölçülen basıncı CO2 gazının ölçülen basıncından daha düşüktür.

2- SO2 gazı, CO2 gazına göre, ideale daha yakın bir gazdır.

3- Her iki gazın ölçülen basınçları, ideal gaz denkle­minden hesaplanan basınçlarından daha düşük­tür.

yargılarından hangileri doğrudur?  (CO2: 44, SO2: 64)
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
7.


Buna göre;

1- İdeale en yakın gaz He, ideallikten en uzak gaz H2O dur.

2- Moleküller arası etkileşimlerin türü ve sayısı art­tıkça gazlar ideallikten uzaklaşır.

3- Sıvılaşabilme sıcaklığı arttıkça gazlar idealliğe yaklaşır.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
Joule - Thomson olayı ile ilgili;

1- Hızla genleşen tüm gazlar soğur.

2- Genişleme sırasındaki sıcaklık değişimi ne kadar küçük ise gaz ideale o kadar yakındır.

3- Genleşen gazların soğumasının nedeni, molekül­ler arası çekim kuvvetlerinin yenilmesi için gere­ken enerjinin sistemin öz ısılarından karşılanma­sıdır.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
Gaz ve buhar kavramları ile ilgili;

1- Hiçbir basınç altında sıvılaştırılamayan sıkıştırıla­bilir akışkanlara gaz denir.

2- Bulundukları sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılabilen akışkanlara buhar denir.

3- Kritik sıcaklığın altındaki gazlara buhar denir.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.

AYT Kimya: Gazlar TEST - 2


Gazlar konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Gazlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gazlar konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gazlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Gazlar TEST - 2
1.
Gaz molekülleri ile ilgili;

1- Brown hareketi olarak tanımlanan doğrusal ve zigzaglı hareketler yaparlar.

2- Sıkıştırılabilme ve genleşme özelliklerine sahiptir­ler.

3- İdeale yaklaştıkça aralarında çekim kuvvetleri oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Bağıl nem ile ilgili;

1- Havanın su buharı içeriğini ifade etmek için kulla­nılır.

2- Su buharının kısmi basıncının aynı sıcaklıkta su­yun buhar basıncına oranının 100 ile çarpılmasıy­la bulunur.

3- Bağıl nem% 100 olduğunda yağış başlar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.


Buna göre;

1- İdealden en az sapan gaz Z dir.

2- X, Y ve Z gazları sırasıyla H2, O2 ve CO2 olabilir.

3- X gazının polarlanabilme özelliği Z gazınınkinden yüksektir.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
5.


Buna göre;

1- SO2 gazının ölçülen basıncı CO2 gazının ölçülen basıncından daha düşüktür.

2- SO2 gazı, CO2 gazına göre, ideale daha yakın bir gazdır.

3- Her iki gazın ölçülen basınçları, ideal gaz denkle­minden hesaplanan basınçlarından daha düşük­tür.

yargılarından hangileri doğrudur?  (CO2: 44, SO2: 64)
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
7.


Buna göre;

1- İdeale en yakın gaz He, ideallikten en uzak gaz H2O dur.

2- Moleküller arası etkileşimlerin türü ve sayısı art­tıkça gazlar ideallikten uzaklaşır.

3- Sıvılaşabilme sıcaklığı arttıkça gazlar idealliğe yaklaşır.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
Joule - Thomson olayı ile ilgili;

1- Hızla genleşen tüm gazlar soğur.

2- Genişleme sırasındaki sıcaklık değişimi ne kadar küçük ise gaz ideale o kadar yakındır.

3- Genleşen gazların soğumasının nedeni, molekül­ler arası çekim kuvvetlerinin yenilmesi için gere­ken enerjinin sistemin öz ısılarından karşılanma­sıdır.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
Gaz ve buhar kavramları ile ilgili;

1- Hiçbir basınç altında sıvılaştırılamayan sıkıştırıla­bilir akışkanlara gaz denir.

2- Bulundukları sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılabilen akışkanlara buhar denir.

3- Kritik sıcaklığın altındaki gazlara buhar denir.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.