AYT Kimya: Modern Atom Teorisi TEST - 1


Modern Atom Teorisi konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Modern Atom Teorisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Modern Atom Teorisi konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Modern Atom Teorisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Modern Atom Teorisi TEST - 1
1.
Pozitif ışınlar (kanal ışınları) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Pozitif ışınlar türedikleri gazların cinsinden bağımsızdır.
Soru Açıklaması
2.
1- Bir atom belirli bir miktar ya da bu miktarın katı kadar elektrik yükü taşır.

2- Elektrik yükü parçacıklar halinde taşınır.

3- Elektrik akımı, atomun yapısındaki yüklü parçacıkların hareketi ile oluşur.

Faraday deneylerinin sonuçlarının yorumlanma­sıyla yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
1- X- ışınları

2- Kızıl ötesi (infrared - IR) ışınlar

3- Mor ötesi (ultraviole - UV) ışınlar

4- Görünür ışık

5- Gama ışınları

Yukarıdakilerden kaç tanesi elektromanyetik ışı­ma türleri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
4.


Crooks'un keşfettiği bu ışınlarla ilgili aşağıdaki­lerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Katot elektrottan yola çıkan bu ışınlar katot elekt­rodu oluşturan metalin türüne bağlı olarak farklılık gösterir.
Soru Açıklaması
5.
J.J. Thomson; katot ışınlarını elektrik ve manyetik alandan geçirerek elektronların sapma açılarını ölç­müştür.
Sapma açılarından yararlanan Thomson elektronlar için yük/kütle (e/m) oranını 1,7588-1011 C-kg-1 ola­rak saptamıştır.

Buna göre,

1- Elektronların sapma açısı kütle ile doğru, yükle ters orantılıdır.

2- Elektronlar elektrik alanda(+) yüklü levhaya doğ­ru sapar.

3- Thomson'ın çalışmaları sonucunda elektronun yük ve kütlesi ayrı ayrı saptanabilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
6.
1- Türedikleri gazın ya da metalin cinsinden bağımsız ışınlardır.

2- Anottan katoda doğru hareket ederler.

3- Elektrik ve manyetik alanda saparlar.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri katot ve pozitif ışınların her ikisi için de doğrudur?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
7.


Buna göre, Millikan'ın yağ damlası deneyi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "E" Her yağ damlacığının taşıdığı elektrik yükü birbiri­ne eşittir.
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
9.


yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
10.
1- Kırmızı

2- Sarı

3- Yeşil

Trafik ışıklarını oluşturan ışınlar hangi seçenekte artan frekanslarına göre doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1, 2, 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.

AYT Kimya: Modern Atom Teorisi TEST - 1


Modern Atom Teorisi konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Modern Atom Teorisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Modern Atom Teorisi konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Modern Atom Teorisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Modern Atom Teorisi TEST - 1
1.
Pozitif ışınlar (kanal ışınları) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Pozitif ışınlar türedikleri gazların cinsinden bağımsızdır.
Soru Açıklaması
2.
1- Bir atom belirli bir miktar ya da bu miktarın katı kadar elektrik yükü taşır.

2- Elektrik yükü parçacıklar halinde taşınır.

3- Elektrik akımı, atomun yapısındaki yüklü parçacıkların hareketi ile oluşur.

Faraday deneylerinin sonuçlarının yorumlanma­sıyla yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
1- X- ışınları

2- Kızıl ötesi (infrared - IR) ışınlar

3- Mor ötesi (ultraviole - UV) ışınlar

4- Görünür ışık

5- Gama ışınları

Yukarıdakilerden kaç tanesi elektromanyetik ışı­ma türleri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
4.


Crooks'un keşfettiği bu ışınlarla ilgili aşağıdaki­lerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Katot elektrottan yola çıkan bu ışınlar katot elekt­rodu oluşturan metalin türüne bağlı olarak farklılık gösterir.
Soru Açıklaması
5.
J.J. Thomson; katot ışınlarını elektrik ve manyetik alandan geçirerek elektronların sapma açılarını ölç­müştür.
Sapma açılarından yararlanan Thomson elektronlar için yük/kütle (e/m) oranını 1,7588-1011 C-kg-1 ola­rak saptamıştır.

Buna göre,

1- Elektronların sapma açısı kütle ile doğru, yükle ters orantılıdır.

2- Elektronlar elektrik alanda(+) yüklü levhaya doğ­ru sapar.

3- Thomson'ın çalışmaları sonucunda elektronun yük ve kütlesi ayrı ayrı saptanabilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
6.
1- Türedikleri gazın ya da metalin cinsinden bağımsız ışınlardır.

2- Anottan katoda doğru hareket ederler.

3- Elektrik ve manyetik alanda saparlar.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri katot ve pozitif ışınların her ikisi için de doğrudur?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
7.


Buna göre, Millikan'ın yağ damlası deneyi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "E" Her yağ damlacığının taşıdığı elektrik yükü birbiri­ne eşittir.
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
9.


yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
10.
1- Kırmızı

2- Sarı

3- Yeşil

Trafik ışıklarını oluşturan ışınlar hangi seçenekte artan frekanslarına göre doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1, 2, 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.