AYT Kimya: Modern Atom Teorisi TEST - 2


Modern Atom Teorisi konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Modern Atom Teorisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Modern Atom Teorisi konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Modern Atom Teorisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Modern Atom Teorisi TEST - 2
1.
Kuantum kuramı; enerjinin sürekli olmadığı, ancak belirli bir büyüklük halinde alınıp verilebileceğini ön­görür.

Aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin kuan­tum kuramının gelişimine katkısı olmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Ernest Rutherford
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.
Millikan yağ damlası deneyiyle ilgili;

1- Yüklü yağ damlacıklarının düşüş hızlarından ya­rarlanarak elektronun yükünün saptandığı deney­dir.

2- Deney tekrarlandığında yağ damlacıkları üzerin­deki yükün -1,6022-10-19 C ve katları olduğu saptanmıştır.

3- Thomson'ın elektron için hesapladığı e/m değe­rinden yararlanarak elektronun kütlesinin saptan­masına olanak vermiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.


Buna göre, Rutherford deneyi ile ilgili;

1- Yüklü taneciklerin büyük kısmının levhayı hiç sapmadan ya da küçük açılarla saparak geçmesi, atomun büyük kısmının boşluk olduğunu gösterir.

2- Çok az sayıda yüklü taneciğin 180' ye kadar açı­larla sapması, pozitif yüklü taneciklerin atomda çok küçük hacimli bir bölgeye toplandığını gösterir.

3- Bu deney ile atomun içinin yük ve kütle yoğunlu­ğu bakımından düzenli olduğunu varsayan Thom­son atom modeli geçerliliğini kaybetmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Elementler, gaz veya buhar halinde yeterli sıcaklıkla­ra kadar ısıtılırsa ışıma yaparlar.

Bu ışınlar prizmadan geçirilirse;

1- Sürekli (kesiksiz) spektrum elde edilir.

2- Her element, kendine özgü çizgi spektrumu oluş­turur.

3- Siyah zemin üzerinde sınırlı sayıda renkli çizgi­den oluşan süreksiz bir spektrum elde edilir.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
1- Baş kuantum sayısı

2- Manyetik spin kuantum sayısı

3- Açısal momentum kuantum sayısı

4- Manyetik kuantum sayısı

Yukarıdaki kuantum sayılarından hangileri, dalga fonksiyonlarını belirleyen kuantum sayısı olma­yıp sadece elektronun davranışını belirler?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
9.
Henry G.J. Moseley; X ışınları spektrumunu inceleye­rek elementlerin atom numaralarını doğru bir şekilde belirledi. Moseley, her elementin atom numarasının atom çekirdeğinde bulunan artı birimlerin (proton) sa­yısı olduğunu da önerdi.

Atomun proton sayısının deneysel olarak belir­lenmesi süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İki farklı element atomlarından elde edilen X ışın­larının spektral çizgilerinin tamamı aynı olabilir.
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.

AYT Kimya: Modern Atom Teorisi TEST - 2


Modern Atom Teorisi konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Modern Atom Teorisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Modern Atom Teorisi konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Modern Atom Teorisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Modern Atom Teorisi TEST - 2
1.
Kuantum kuramı; enerjinin sürekli olmadığı, ancak belirli bir büyüklük halinde alınıp verilebileceğini ön­görür.

Aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin kuan­tum kuramının gelişimine katkısı olmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Ernest Rutherford
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.
Millikan yağ damlası deneyiyle ilgili;

1- Yüklü yağ damlacıklarının düşüş hızlarından ya­rarlanarak elektronun yükünün saptandığı deney­dir.

2- Deney tekrarlandığında yağ damlacıkları üzerin­deki yükün -1,6022-10-19 C ve katları olduğu saptanmıştır.

3- Thomson'ın elektron için hesapladığı e/m değe­rinden yararlanarak elektronun kütlesinin saptan­masına olanak vermiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.


Buna göre, Rutherford deneyi ile ilgili;

1- Yüklü taneciklerin büyük kısmının levhayı hiç sapmadan ya da küçük açılarla saparak geçmesi, atomun büyük kısmının boşluk olduğunu gösterir.

2- Çok az sayıda yüklü taneciğin 180' ye kadar açı­larla sapması, pozitif yüklü taneciklerin atomda çok küçük hacimli bir bölgeye toplandığını gösterir.

3- Bu deney ile atomun içinin yük ve kütle yoğunlu­ğu bakımından düzenli olduğunu varsayan Thom­son atom modeli geçerliliğini kaybetmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Elementler, gaz veya buhar halinde yeterli sıcaklıkla­ra kadar ısıtılırsa ışıma yaparlar.

Bu ışınlar prizmadan geçirilirse;

1- Sürekli (kesiksiz) spektrum elde edilir.

2- Her element, kendine özgü çizgi spektrumu oluş­turur.

3- Siyah zemin üzerinde sınırlı sayıda renkli çizgi­den oluşan süreksiz bir spektrum elde edilir.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
1- Baş kuantum sayısı

2- Manyetik spin kuantum sayısı

3- Açısal momentum kuantum sayısı

4- Manyetik kuantum sayısı

Yukarıdaki kuantum sayılarından hangileri, dalga fonksiyonlarını belirleyen kuantum sayısı olma­yıp sadece elektronun davranışını belirler?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
9.
Henry G.J. Moseley; X ışınları spektrumunu inceleye­rek elementlerin atom numaralarını doğru bir şekilde belirledi. Moseley, her elementin atom numarasının atom çekirdeğinde bulunan artı birimlerin (proton) sa­yısı olduğunu da önerdi.

Atomun proton sayısının deneysel olarak belir­lenmesi süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İki farklı element atomlarından elde edilen X ışın­larının spektral çizgilerinin tamamı aynı olabilir.
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.