AYT Kimya: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük TEST - 1


Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük TEST - 1
1.
Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi tanecik boyutu ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Diyaliz
Soru Açıklaması
2.
1- Zeytinyağı

2- Mermer tozu

3- Etil alkol

Yukarıdaki maddelerden hangileri su ile çözelti oluşturmaz?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Seyreltik bir çözeltinin derişimini artırmak için,

1- Çözünen ilave etme

2- Su buharlaştırma

3- Aynı maddelerden oluşan daha derişik bir karışım ile karıştırma

işlemlerinden hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
1- Su ile zeytinyağı karışımına emülsiyon denir.

2- Su ile buzdan oluşan karışıma süspansiyon denir.

3- Su ile alkolden oluşan karışıma çözelti denir.

Karışımlarla ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
5.
Su ve zeytinyağından oluşan bir karışım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Zeytinyağı suyun kaynama noktasını yükseltir, donma noktasını düşürür.
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.
1- Yemek tuzu+ şeker

2- Naftalin + kömür tozu

3- Demir tozu + kum

Yukarıdaki madde çiftlerinden oluşan karışımlar­dan hangileri, yeterli miktarda saf suyla karıştırıl­dığında bir çözelti elde edilemez?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
100 ml su örneğinin analizinde, 25 mg Na+ iyonu bu­lunduğu ölçülmüştür.

Buna göre, suyun Na+ iyonları derişimi kaç ppm dir?
Doğru Cevap: "D" 250
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
10.


Cam balondaki X, Y ve Z sıvılarının kaynama nok­taları sırasıyla 65 °c, 85 °C ve 100 °C olduğuna göre;

1- Toplama kabında önce Y sıvısı toplanır.

2- Toplama kabında Z sıvısı toplanamaz.

3- X, Y ve Z sıvılarından moleküller arası çekim kuv­veti en büyük olan Z, en küçük olan X tir.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.

AYT Kimya: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük TEST - 1


Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük TEST - 1
1.
Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi tanecik boyutu ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Diyaliz
Soru Açıklaması
2.
1- Zeytinyağı

2- Mermer tozu

3- Etil alkol

Yukarıdaki maddelerden hangileri su ile çözelti oluşturmaz?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Seyreltik bir çözeltinin derişimini artırmak için,

1- Çözünen ilave etme

2- Su buharlaştırma

3- Aynı maddelerden oluşan daha derişik bir karışım ile karıştırma

işlemlerinden hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
1- Su ile zeytinyağı karışımına emülsiyon denir.

2- Su ile buzdan oluşan karışıma süspansiyon denir.

3- Su ile alkolden oluşan karışıma çözelti denir.

Karışımlarla ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
5.
Su ve zeytinyağından oluşan bir karışım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Zeytinyağı suyun kaynama noktasını yükseltir, donma noktasını düşürür.
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.
1- Yemek tuzu+ şeker

2- Naftalin + kömür tozu

3- Demir tozu + kum

Yukarıdaki madde çiftlerinden oluşan karışımlar­dan hangileri, yeterli miktarda saf suyla karıştırıl­dığında bir çözelti elde edilemez?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
100 ml su örneğinin analizinde, 25 mg Na+ iyonu bu­lunduğu ölçülmüştür.

Buna göre, suyun Na+ iyonları derişimi kaç ppm dir?
Doğru Cevap: "D" 250
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
10.


Cam balondaki X, Y ve Z sıvılarının kaynama nok­taları sırasıyla 65 °c, 85 °C ve 100 °C olduğuna göre;

1- Toplama kabında önce Y sıvısı toplanır.

2- Toplama kabında Z sıvısı toplanamaz.

3- X, Y ve Z sıvılarından moleküller arası çekim kuv­veti en büyük olan Z, en küçük olan X tir.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.