AYT Psikoloji: Öğrenme, Bellek, Düşünme TEST - 1


Öğrenme, Bellek, Düşünme konusu AYT Psikoloji dersi test çöz sayfasındasın. Öğrenme, Bellek, Düşünme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Öğrenme, Bellek, Düşünme konusu AYT Psikoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Öğrenme, Bellek, Düşünme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Psikoloji: Öğrenme, Bellek, Düşünme TEST - 1
1.
1- Öğretmenliğin ne olduğunu, eğitim fakültesini bitirip birkaç hafta lisede derslere girip öğrencilerle ilişki kurduktan sonra anladım.

2- Çalıştığım kurumdan haksız yere çıkarılıp birkaç ay işsiz dolaştıktan sonra işsizliğin nasıl bir şey olduğunu çok iyi kavradım.

Bu iki durumdan ulaşılabilecek ortak genelleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öğrenme yaşayarak gerçekleşir.
Soru Açıklaması
2.
Daha önce fil görmemiş bir çocuğa fil resmi gösterilip "Bu nedir?" diye sorulunca; ya "Bilmiyorum." diyecek ya da onu bildiği bir hayvana benzetecektir. Resimde­ki hayvanın fil olduğunu söylersek, resmi yeniden gör­düğünde, "Bu fildir." diyecek, yani fil hakkındaki daha önce söylediği "Bilmiyorum." sözü "Fil" sözüne dönü­şecektir.

Bu parça, öğrenmenin hangi özelliğini örneklendirir?
Doğru Cevap: "B" Öğrenme davranış değişikliğine neden olur.
Soru Açıklaması
3.
Reklam spotlarının sık sık tekrarlanmasıyla insanlar belli markaları taşıyan ürünleri almaya yönlendirilir. Örneğin, alışveriş yaparken deterjan yerine falanca markanın adını, şampuan yerine filanca markanın adı­nı söyleriz.

Bu parçada belirtilen davranışlar hangi öğrenme yoluyla kazanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Klasik şartlanma
Soru Açıklaması
4.
Aç bir fare özel olarak bir kutu içine bırakıldığında çeşitli hareketlerde bulunur. Bu arada bir rastlantıyla manivelaya (kola) dokunduğunda, altta bulunan kaba yiyecek düşer. Fare yiyeceği yer ve hareketi nedeniyle ödüllendirilmiş olur. Daha sonra defalarca aynı durum­da kutuya bırakılan fare, daha kısa sürede manivelaya dokunur. Önceleri gelişigüzel davranan fare, her yeni deneyinde daha çabuk manivelaya yaklaşır. En sonunda doğrudan doğruya manivelaya ulaşarak yiye­ceği elde eder.

Farenin bu deneylerde gerçekleştirdiği öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Edimsel şartlanma
Soru Açıklaması
5.
Belirli miktarda mal ürettiğinde fazla ücret verilen işçi­ler, kendilerine vaat edilen ücreti alabilmek için hızlı çalışmaya koşullanmıştır. Böylece yüksek ve devamlı bir üretim sağlanmıştır.

Buna göre, "işçilere vaadedilen fazla ücret" hangi psikolojik kavramla ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "B" Olumlu pekiştirici
Soru Açıklaması
6.
Tuğba; ağabeyinin, odasındaki müzik setini çalıştır­ması sebebiyle ders çalışamamaktadır. Ağabeyine müzik setini açmamasını birkaç kez söyledi ise de ağabeyi kardeşinin bu ricasını dinlememiştir. Bunun üzeri Tuğba sorununu babasına söylemiş, babası da müzik setini evin küçük bir odasına almıştır.

Buna göre Tuğba'nın babası, kızının ders çalış­masını teşvik etmek için aşağıdakilerden hangisini uygulamıştır?
Doğru Cevap: "B" Olumsuz pekiştirme
Soru Açıklaması
7.
Hasta olduğu için (beyaz önlüklü) doktora giden bir küçük çocuk, iğne vurulunca doktordan korkar. Sonraki günlerde beyaz önlüklü öğretmenden, berber­den de korkmaya başlar. Bu bir "genelleme" örneğidir. Çocuk yaşı büyüdüğünde sadece doktordan kork­maya, beyaz önlüklü öğretmen ve berberden korkma­maya başlar. Bu bir "ayırt etme" örneğidir.

Buna göre, "ayırt etme" nasıl tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "A" Organizmanın şartlandığı uyarıcı ile benzerlerine farklı tepkide bulunması
Soru Açıklaması
8.
İlk kez tavuğu algılayan bir çocuk, tüm iki ayaklı kuş­lara "tavuk" der. Bu bir "genelleme" dir. Aynı çocuk bir süre sonra sadece tavuklara "tavuk" der, diğer iki ayaklı kuşları da "güvercin", "kumru" gibi gerçek isim­leriyle söyler. Bu da bir "ayırt etme" dir.

Buna göre, "genelleme"yi aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Bireyin koşullandığı uyarıcı ile benzerlerine aynı tep­kide bulunması
Soru Açıklaması
9.
Öğrenilen bir konunun pekiştirilmesi için tekrar edilme­si gerekir. Ancak her tekrarın pekiştirme meydana getirmediği de bilinmektedir.

Hangi tür tekrarların pekiştirme meydana getirme­si beklenemez?
Doğru Cevap: "C" Öğrenmeden sonra sürekli yapılanlar
Soru Açıklaması
10.
Bir labirentin içine aç, susuz ya da yavrusundan ayrıl­mış bir fare konur. Hayvanın yoksun olduğu şey de dolambaçlı yolun sonunda bulunur. Fare labirentin içine konunca sağa - sola koşar, geri döner, çıkmaz­lara girer, ama sonunda yiyeceğe ya da yavrusuna ulaşır. Labirente tekrar bırakılınca bu kez davranışları öncekinden daha düzenli olur, çıkmazlara daha az girer, hedefe daha çabuk ulaşır. Denemeler tekrar­lanırsa hayvan hiç yanlış yapmadan kısa zamanda hedefe varmayı başarır.

Farenin bu deneyde gerçekleştirdiği öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Canlı, kendisini hedefe götürmeyen davranışları terk etmiş, hedefe götüren davranışlarını tekrar­lamıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.

AYT Psikoloji: Öğrenme, Bellek, Düşünme TEST - 1


Öğrenme, Bellek, Düşünme konusu AYT Psikoloji dersi test çöz sayfasındasın. Öğrenme, Bellek, Düşünme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Öğrenme, Bellek, Düşünme konusu AYT Psikoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Öğrenme, Bellek, Düşünme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Psikoloji: Öğrenme, Bellek, Düşünme TEST - 1
1.
1- Öğretmenliğin ne olduğunu, eğitim fakültesini bitirip birkaç hafta lisede derslere girip öğrencilerle ilişki kurduktan sonra anladım.

2- Çalıştığım kurumdan haksız yere çıkarılıp birkaç ay işsiz dolaştıktan sonra işsizliğin nasıl bir şey olduğunu çok iyi kavradım.

Bu iki durumdan ulaşılabilecek ortak genelleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öğrenme yaşayarak gerçekleşir.
Soru Açıklaması
2.
Daha önce fil görmemiş bir çocuğa fil resmi gösterilip "Bu nedir?" diye sorulunca; ya "Bilmiyorum." diyecek ya da onu bildiği bir hayvana benzetecektir. Resimde­ki hayvanın fil olduğunu söylersek, resmi yeniden gör­düğünde, "Bu fildir." diyecek, yani fil hakkındaki daha önce söylediği "Bilmiyorum." sözü "Fil" sözüne dönü­şecektir.

Bu parça, öğrenmenin hangi özelliğini örneklendirir?
Doğru Cevap: "B" Öğrenme davranış değişikliğine neden olur.
Soru Açıklaması
3.
Reklam spotlarının sık sık tekrarlanmasıyla insanlar belli markaları taşıyan ürünleri almaya yönlendirilir. Örneğin, alışveriş yaparken deterjan yerine falanca markanın adını, şampuan yerine filanca markanın adı­nı söyleriz.

Bu parçada belirtilen davranışlar hangi öğrenme yoluyla kazanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Klasik şartlanma
Soru Açıklaması
4.
Aç bir fare özel olarak bir kutu içine bırakıldığında çeşitli hareketlerde bulunur. Bu arada bir rastlantıyla manivelaya (kola) dokunduğunda, altta bulunan kaba yiyecek düşer. Fare yiyeceği yer ve hareketi nedeniyle ödüllendirilmiş olur. Daha sonra defalarca aynı durum­da kutuya bırakılan fare, daha kısa sürede manivelaya dokunur. Önceleri gelişigüzel davranan fare, her yeni deneyinde daha çabuk manivelaya yaklaşır. En sonunda doğrudan doğruya manivelaya ulaşarak yiye­ceği elde eder.

Farenin bu deneylerde gerçekleştirdiği öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Edimsel şartlanma
Soru Açıklaması
5.
Belirli miktarda mal ürettiğinde fazla ücret verilen işçi­ler, kendilerine vaat edilen ücreti alabilmek için hızlı çalışmaya koşullanmıştır. Böylece yüksek ve devamlı bir üretim sağlanmıştır.

Buna göre, "işçilere vaadedilen fazla ücret" hangi psikolojik kavramla ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "B" Olumlu pekiştirici
Soru Açıklaması
6.
Tuğba; ağabeyinin, odasındaki müzik setini çalıştır­ması sebebiyle ders çalışamamaktadır. Ağabeyine müzik setini açmamasını birkaç kez söyledi ise de ağabeyi kardeşinin bu ricasını dinlememiştir. Bunun üzeri Tuğba sorununu babasına söylemiş, babası da müzik setini evin küçük bir odasına almıştır.

Buna göre Tuğba'nın babası, kızının ders çalış­masını teşvik etmek için aşağıdakilerden hangisini uygulamıştır?
Doğru Cevap: "B" Olumsuz pekiştirme
Soru Açıklaması
7.
Hasta olduğu için (beyaz önlüklü) doktora giden bir küçük çocuk, iğne vurulunca doktordan korkar. Sonraki günlerde beyaz önlüklü öğretmenden, berber­den de korkmaya başlar. Bu bir "genelleme" örneğidir. Çocuk yaşı büyüdüğünde sadece doktordan kork­maya, beyaz önlüklü öğretmen ve berberden korkma­maya başlar. Bu bir "ayırt etme" örneğidir.

Buna göre, "ayırt etme" nasıl tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "A" Organizmanın şartlandığı uyarıcı ile benzerlerine farklı tepkide bulunması
Soru Açıklaması
8.
İlk kez tavuğu algılayan bir çocuk, tüm iki ayaklı kuş­lara "tavuk" der. Bu bir "genelleme" dir. Aynı çocuk bir süre sonra sadece tavuklara "tavuk" der, diğer iki ayaklı kuşları da "güvercin", "kumru" gibi gerçek isim­leriyle söyler. Bu da bir "ayırt etme" dir.

Buna göre, "genelleme"yi aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Bireyin koşullandığı uyarıcı ile benzerlerine aynı tep­kide bulunması
Soru Açıklaması
9.
Öğrenilen bir konunun pekiştirilmesi için tekrar edilme­si gerekir. Ancak her tekrarın pekiştirme meydana getirmediği de bilinmektedir.

Hangi tür tekrarların pekiştirme meydana getirme­si beklenemez?
Doğru Cevap: "C" Öğrenmeden sonra sürekli yapılanlar
Soru Açıklaması
10.
Bir labirentin içine aç, susuz ya da yavrusundan ayrıl­mış bir fare konur. Hayvanın yoksun olduğu şey de dolambaçlı yolun sonunda bulunur. Fare labirentin içine konunca sağa - sola koşar, geri döner, çıkmaz­lara girer, ama sonunda yiyeceğe ya da yavrusuna ulaşır. Labirente tekrar bırakılınca bu kez davranışları öncekinden daha düzenli olur, çıkmazlara daha az girer, hedefe daha çabuk ulaşır. Denemeler tekrar­lanırsa hayvan hiç yanlış yapmadan kısa zamanda hedefe varmayı başarır.

Farenin bu deneyde gerçekleştirdiği öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Canlı, kendisini hedefe götürmeyen davranışları terk etmiş, hedefe götüren davranışlarını tekrar­lamıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.