AYT Psikoloji: Öğrenme, Bellek, Düşünme TEST - 2


Öğrenme, Bellek, Düşünme konusu AYT Psikoloji dersi test çöz sayfasındasın. Öğrenme, Bellek, Düşünme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Öğrenme, Bellek, Düşünme konusu AYT Psikoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Öğrenme, Bellek, Düşünme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Psikoloji: Öğrenme, Bellek, Düşünme TEST - 2
1.
Bir okulda genel kültür, zeka düzeyi, derslere ilgi gibi özellikler bakımından eşit durumda olan öğrenciler üç gruba ayrılmış, birinci gruptakilere her derse çalıştık­larında olumlu puanlar hemen, ikinci gruptakilere bir hafta sonra, üçüncü gruptakilere ise daha uzun zaman aralıklarından sonra verilmiştir. inceleme sonunda en kuvvetli öğrenen grubun birinci grup, en zayıf öğrenen grubun ise üçüncü grup olduğu gözlenmiştir.

Bu deneyde birinci gruptaki öğrencilerin en başa­rılı olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi ola­bilir?
Doğru Cevap: "D" Pekiştirmenin öğrenmeyi takiben yapılmasının gü­dülenmeyi ve dolayısıyla öğrenmeyi güçlendirmesi
Soru Açıklaması
2.
Delikanlılık çağımda ülkemdeki ve dünyadaki büyük olayları basının yansıttığı gibi anlıyor ve değerlendiriyordum. Yani görünürde neler oluyorsa olayların on­dan ibaret olduğunu düşünüyordum. Oysa son yıllarda okuduğum kitaplar, izlediğim konferans ve açık otu­rumlardan öğrendim ki dünya olayları göründüğünden ibaret değil, tam tersine olayların perde arkasında bir­takım güç odaklarının çatıştığını, bizim sahnede gör­düklerimizin ise bu işin figüranları olduğunu anlayınca eski bilgilerimi bugün gülünç ve acınacak nitelikte buluyorum.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Yeni bilgiler, var olan bilgilerin değiştirilmesine neden olabilir.
Soru Açıklaması
3.
Bir modelin durumu model alan kişinin özelliklerine ne kadar çok benziyorsa, model alma o kadar kolay olur. Modelin, model alan kişinin ihtiyaçlarına cevap veriyor olması ve önemli bir statüye sahip bir kişi olması gerekir.

Yukarıdaki psikolojik ilkeler en çok hangi öğrenme yolu için geçerlidir?
Doğru Cevap: "C" Gözleyerek öğrenme
Soru Açıklaması
4.
Başka insanların davranışlarını gözleyerek ya da on­ları taklit ederek öğrenme yoluna "model alarak öğren­me" denir. Birey, içinde bulunduğu toplumun kültürel özelliklerini ve yaşam biçimini büyük ölçüde model alarak öğrenir. Bu yolla toplumsal bir varlık haline gelir ve çevresine uyum sağlar.

Parçaya göre, model alma yoluyla öğrenme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Bireyin toplumsallaşmasına katkıda bulunur.
Soru Açıklaması
5.
Matematik sınavlarında birkaç kez zayıf not almış biri, bu dersi başaramayacağı konusunda koşullanır ve matematik dersinden korkmaya başlar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini örneklendi­rir?
Doğru Cevap: "A" Öğrenci bazı konulara karşı olumsuz şekilde koşul­lanabilir.
Soru Açıklaması
6.
Deney aygıtındaki bir fare yiyeceği düşürdüğü mani­
velaya daha sonraları birkaç defa bastığı halde yiye­ceğin düşmediğini görünce bu davranışında sönme meydana gelir ve manivelaya basmaktan vazgeçer, Ancak ertesi gün fare aygıta tekrar konduğunda, manivelaya basma davranışında kısmen artış görülebilir. Bu bir "kendiliğinden geri gelme" örneğidir.

Buna göre, "kendiliğinden geri gelme"nin tanımı aşa­ğıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Bir uyarıcıya karşı kaybolan koşullu davranışın tek­rar görülmesi
Soru Açıklaması
7.
Öğrenci bir matematik, geometri veya fizik problemiyle karşılaştığında problemde verilen bilgileri anlar, ara­larında bağ kurar. Sonra problemi hangi yolla veya for­mülle çözeceğini düşünüp kararlaştırır. Daha sonra formülde değerleri yerine koyar ve problemi çözer. Öğrencinin bu uygulaması bir sezgisel öğrenmedir.

Bu örneğe göre, sezgisel öğrenme nasıl tanımlanabilir
Doğru Cevap: "E" Konunun unsurları arasında ilişki kurma esasına dayanan öğrenmedir.
Soru Açıklaması
8.
Çatal kaşıkla yemek yeme, konuşma, yazı yazma, araba kullanma, topu hedefe atma gibi davranışlar hangi öğrenme yoluyla kazanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Motor öğrenme
Soru Açıklaması
9.
İlk yıllarda aile bireyleri, daha sonraki yıllarda oyun arkadaşları ve okulda öğretmen gibi kimseler çocuk için birer model oluşturur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Birey farklı dönemlerde farklı kişileri model alabilir.
Soru Açıklaması
10.
Bir köpeğe tahtaya çizilen çizgi sayısı kadar havlama­sı öğretilmek istenmiştir. Bunun için hayvana havladığı zaman ödül, havlamadığı zaman ceza olarak elektrik akımı verilmiş ve hayvan doğru tepki gösterinceye kadar elektrik verilmeye devam edilmiştir. Sonunda hayvan istenen davranışı öğrenmiştir.

Bu deneyde hayvan üzerinde denenen öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Edimsel koşullanma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.

AYT Psikoloji: Öğrenme, Bellek, Düşünme TEST - 2


Öğrenme, Bellek, Düşünme konusu AYT Psikoloji dersi test çöz sayfasındasın. Öğrenme, Bellek, Düşünme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Öğrenme, Bellek, Düşünme konusu AYT Psikoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Öğrenme, Bellek, Düşünme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Psikoloji: Öğrenme, Bellek, Düşünme TEST - 2
1.
Bir okulda genel kültür, zeka düzeyi, derslere ilgi gibi özellikler bakımından eşit durumda olan öğrenciler üç gruba ayrılmış, birinci gruptakilere her derse çalıştık­larında olumlu puanlar hemen, ikinci gruptakilere bir hafta sonra, üçüncü gruptakilere ise daha uzun zaman aralıklarından sonra verilmiştir. inceleme sonunda en kuvvetli öğrenen grubun birinci grup, en zayıf öğrenen grubun ise üçüncü grup olduğu gözlenmiştir.

Bu deneyde birinci gruptaki öğrencilerin en başa­rılı olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi ola­bilir?
Doğru Cevap: "D" Pekiştirmenin öğrenmeyi takiben yapılmasının gü­dülenmeyi ve dolayısıyla öğrenmeyi güçlendirmesi
Soru Açıklaması
2.
Delikanlılık çağımda ülkemdeki ve dünyadaki büyük olayları basının yansıttığı gibi anlıyor ve değerlendiriyordum. Yani görünürde neler oluyorsa olayların on­dan ibaret olduğunu düşünüyordum. Oysa son yıllarda okuduğum kitaplar, izlediğim konferans ve açık otu­rumlardan öğrendim ki dünya olayları göründüğünden ibaret değil, tam tersine olayların perde arkasında bir­takım güç odaklarının çatıştığını, bizim sahnede gör­düklerimizin ise bu işin figüranları olduğunu anlayınca eski bilgilerimi bugün gülünç ve acınacak nitelikte buluyorum.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Yeni bilgiler, var olan bilgilerin değiştirilmesine neden olabilir.
Soru Açıklaması
3.
Bir modelin durumu model alan kişinin özelliklerine ne kadar çok benziyorsa, model alma o kadar kolay olur. Modelin, model alan kişinin ihtiyaçlarına cevap veriyor olması ve önemli bir statüye sahip bir kişi olması gerekir.

Yukarıdaki psikolojik ilkeler en çok hangi öğrenme yolu için geçerlidir?
Doğru Cevap: "C" Gözleyerek öğrenme
Soru Açıklaması
4.
Başka insanların davranışlarını gözleyerek ya da on­ları taklit ederek öğrenme yoluna "model alarak öğren­me" denir. Birey, içinde bulunduğu toplumun kültürel özelliklerini ve yaşam biçimini büyük ölçüde model alarak öğrenir. Bu yolla toplumsal bir varlık haline gelir ve çevresine uyum sağlar.

Parçaya göre, model alma yoluyla öğrenme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Bireyin toplumsallaşmasına katkıda bulunur.
Soru Açıklaması
5.
Matematik sınavlarında birkaç kez zayıf not almış biri, bu dersi başaramayacağı konusunda koşullanır ve matematik dersinden korkmaya başlar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini örneklendi­rir?
Doğru Cevap: "A" Öğrenci bazı konulara karşı olumsuz şekilde koşul­lanabilir.
Soru Açıklaması
6.
Deney aygıtındaki bir fare yiyeceği düşürdüğü mani­
velaya daha sonraları birkaç defa bastığı halde yiye­ceğin düşmediğini görünce bu davranışında sönme meydana gelir ve manivelaya basmaktan vazgeçer, Ancak ertesi gün fare aygıta tekrar konduğunda, manivelaya basma davranışında kısmen artış görülebilir. Bu bir "kendiliğinden geri gelme" örneğidir.

Buna göre, "kendiliğinden geri gelme"nin tanımı aşa­ğıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Bir uyarıcıya karşı kaybolan koşullu davranışın tek­rar görülmesi
Soru Açıklaması
7.
Öğrenci bir matematik, geometri veya fizik problemiyle karşılaştığında problemde verilen bilgileri anlar, ara­larında bağ kurar. Sonra problemi hangi yolla veya for­mülle çözeceğini düşünüp kararlaştırır. Daha sonra formülde değerleri yerine koyar ve problemi çözer. Öğrencinin bu uygulaması bir sezgisel öğrenmedir.

Bu örneğe göre, sezgisel öğrenme nasıl tanımlanabilir
Doğru Cevap: "E" Konunun unsurları arasında ilişki kurma esasına dayanan öğrenmedir.
Soru Açıklaması
8.
Çatal kaşıkla yemek yeme, konuşma, yazı yazma, araba kullanma, topu hedefe atma gibi davranışlar hangi öğrenme yoluyla kazanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Motor öğrenme
Soru Açıklaması
9.
İlk yıllarda aile bireyleri, daha sonraki yıllarda oyun arkadaşları ve okulda öğretmen gibi kimseler çocuk için birer model oluşturur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Birey farklı dönemlerde farklı kişileri model alabilir.
Soru Açıklaması
10.
Bir köpeğe tahtaya çizilen çizgi sayısı kadar havlama­sı öğretilmek istenmiştir. Bunun için hayvana havladığı zaman ödül, havlamadığı zaman ceza olarak elektrik akımı verilmiş ve hayvan doğru tepki gösterinceye kadar elektrik verilmeye devam edilmiştir. Sonunda hayvan istenen davranışı öğrenmiştir.

Bu deneyde hayvan üzerinde denenen öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Edimsel koşullanma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.