AYT Psikoloji: Ruh Sağlığının Temelleri TEST - 1


Ruh Sağlığının Temelleri konusu AYT Psikoloji dersi test çöz sayfasındasın. Ruh Sağlığının Temelleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ruh Sağlığının Temelleri konusu AYT Psikoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ruh Sağlığının Temelleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Psikoloji: Ruh Sağlığının Temelleri TEST - 1
1.
Bir insanı diğer insanlardan ayıran; kalıtımın, toplumsal ve fiziksel çevrenin etkisiyle ortaya çıkan, duygu, düşünce ve davranış özelliklerinin bütünü hangi psikoloji kavramıyla ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Kişilik
Soru Açıklaması
2.
Bireyin biyolojik yeteneklerinin, özelliklerinin, içgüdülerinin bütünü hangi psikoloji kavramıyla ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Mizaç
Soru Açıklaması
3.
- Oluşumunda, insanı içinde yaşadığı çevrenin toplumsal değerleri ve ahlak kuralları rol oynar.

- Kişiliğin sonradan eğitimle kazanılan ahlaki yönüdür.

Yukarıdaki açıklamalar en çok hangi psikolojik ol­guyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Karakter
Soru Açıklaması
4.
Karakter; bireyin toplumdan öğrendiği, ahlakla ilgili olan davranışlarıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir karakter özelliği değildir?
Doğru Cevap: "A" Coşkulu olma
Soru Açıklaması
5.
Bireyin yetişmiş olduğu çevrede sakin, ağırbaşlı kim­seler ödüllendirilmiş, hemen kızan kişiler ceza­landırılmışsa, bireyin ileriki davranışlarında heyecanlı değil, sakin bir kimse olmaya çalıştığı gözlenir.

Buna göre, kişilik nasıl oluşur?
Doğru Cevap: "B" Öğrenme yoluyla
Soru Açıklaması
6.
Kişinin gürültülü ya da sakin bir çevrede olması, havanın temiz ya da kirli olması, fabrikada, evde ya da büroda olması söz ve davranışlarını etkiler.

Bu parçada örneklendirilen psikolojik ilke aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bireyin davranışlarını fiziksel ve toplumsal çevre etkiler.
Soru Açıklaması
7.
Benlik ve kişilikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "E" Benlik ve kişilik birbirinden bağımsız ve birbiriyle ilgisizdir.
Soru Açıklaması
8.
Birey belli bir gelişme dönemine erdikten sonra, ben­zer durumlardaki davranışlarında fazla bir değişme olmaz.

Bu parçada açıklanan durum kişiliğin hangi özelli­ğini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Tutarlı olma
Soru Açıklaması
9.
Anne, baba ve atalardan gelen biyolojik, fizyolojik ve beden kimyası ile ilgili özellikler kişiliğin temel taşlarıdır. Ama bireyin içinde bulunduğu toplum ve onun kültürü de kişiliğin biçimlenmesinde rol oynar.

Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşıla­bilir?
Doğru Cevap: "D" Kişiliği kalıtım ve toplumsal çevre etkiler.
Soru Açıklaması
10.
Mizaç insanın duygularının ve coşkularının bütünüdür. Başka bir deyişle, günlük yaşantı içinde kişiye özgü olan duygusal tepkilerin nicelik ve nitelik yönünden herkeste farklı olmasıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir mizaç özelliği olarak nitelendirilemez?
Doğru Cevap: "A" Görevine bağlı olmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.

AYT Psikoloji: Ruh Sağlığının Temelleri TEST - 1


Ruh Sağlığının Temelleri konusu AYT Psikoloji dersi test çöz sayfasındasın. Ruh Sağlığının Temelleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ruh Sağlığının Temelleri konusu AYT Psikoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ruh Sağlığının Temelleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Psikoloji: Ruh Sağlığının Temelleri TEST - 1
1.
Bir insanı diğer insanlardan ayıran; kalıtımın, toplumsal ve fiziksel çevrenin etkisiyle ortaya çıkan, duygu, düşünce ve davranış özelliklerinin bütünü hangi psikoloji kavramıyla ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Kişilik
Soru Açıklaması
2.
Bireyin biyolojik yeteneklerinin, özelliklerinin, içgüdülerinin bütünü hangi psikoloji kavramıyla ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Mizaç
Soru Açıklaması
3.
- Oluşumunda, insanı içinde yaşadığı çevrenin toplumsal değerleri ve ahlak kuralları rol oynar.

- Kişiliğin sonradan eğitimle kazanılan ahlaki yönüdür.

Yukarıdaki açıklamalar en çok hangi psikolojik ol­guyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Karakter
Soru Açıklaması
4.
Karakter; bireyin toplumdan öğrendiği, ahlakla ilgili olan davranışlarıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir karakter özelliği değildir?
Doğru Cevap: "A" Coşkulu olma
Soru Açıklaması
5.
Bireyin yetişmiş olduğu çevrede sakin, ağırbaşlı kim­seler ödüllendirilmiş, hemen kızan kişiler ceza­landırılmışsa, bireyin ileriki davranışlarında heyecanlı değil, sakin bir kimse olmaya çalıştığı gözlenir.

Buna göre, kişilik nasıl oluşur?
Doğru Cevap: "B" Öğrenme yoluyla
Soru Açıklaması
6.
Kişinin gürültülü ya da sakin bir çevrede olması, havanın temiz ya da kirli olması, fabrikada, evde ya da büroda olması söz ve davranışlarını etkiler.

Bu parçada örneklendirilen psikolojik ilke aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bireyin davranışlarını fiziksel ve toplumsal çevre etkiler.
Soru Açıklaması
7.
Benlik ve kişilikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "E" Benlik ve kişilik birbirinden bağımsız ve birbiriyle ilgisizdir.
Soru Açıklaması
8.
Birey belli bir gelişme dönemine erdikten sonra, ben­zer durumlardaki davranışlarında fazla bir değişme olmaz.

Bu parçada açıklanan durum kişiliğin hangi özelli­ğini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Tutarlı olma
Soru Açıklaması
9.
Anne, baba ve atalardan gelen biyolojik, fizyolojik ve beden kimyası ile ilgili özellikler kişiliğin temel taşlarıdır. Ama bireyin içinde bulunduğu toplum ve onun kültürü de kişiliğin biçimlenmesinde rol oynar.

Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşıla­bilir?
Doğru Cevap: "D" Kişiliği kalıtım ve toplumsal çevre etkiler.
Soru Açıklaması
10.
Mizaç insanın duygularının ve coşkularının bütünüdür. Başka bir deyişle, günlük yaşantı içinde kişiye özgü olan duygusal tepkilerin nicelik ve nitelik yönünden herkeste farklı olmasıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir mizaç özelliği olarak nitelendirilemez?
Doğru Cevap: "A" Görevine bağlı olmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.