AYT Psikoloji: Ruh Sağlığının Temelleri TEST - 2


Ruh Sağlığının Temelleri konusu AYT Psikoloji dersi test çöz sayfasındasın. Ruh Sağlığının Temelleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ruh Sağlığının Temelleri konusu AYT Psikoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ruh Sağlığının Temelleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Psikoloji: Ruh Sağlığının Temelleri TEST - 2
1.
Benlik;

1- Kişinin karşılaştığı engelleri aşabilecek güçleri toplar.

2- Geleceğe ilişkin beklenti ve amaçları saptar.

3- Kişiliği kaygıdan kurtaran savunma düzenlerini kurar ve kullanır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Benliğin bireye önemli yararları vardır.
Soru Açıklaması
2.
• İnsan, kendi zihinsel işlevlerinin toplamından daha fazla bir şeydir.

• İnsan bilinçli bir varlıktır.

• İnsan amaçlı davranan bir varlıktır.

• İnsan seçim yapabilme yeteneğine sahiptir.

• İnsanın insan olarak varlığı, insani bir bağlam içinde gerçekleşir.

Yukarıda açıklanan görüşler hangi kişilik kuramı­na aittir?
Doğru Cevap: "B" Hümanistik kuram
Soru Açıklaması
3.
Kişilik, bilinçaltı gibi, kişinin iç dünyasından kaynak­lanan etmenlere dayanır. Bilinçaltında bulunan ve bire­yin farkında olmadığı bastırılmış dürtü, istek ve arzular, davranışların ve kişilik özelliklerinin kaynağını oluşturur.

Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki kişilik kuramlarından hangisine temel oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Psikodinamik kuram
Soru Açıklaması
4.
Freud'a göre, altbenlik (id), gereksinimlerinin karşılan­ması için süper egoya (üstbenliğe) baskı yapar. Üst­benlik ise, bilinç alanına çıkması veya baskı altında tutulması gereken istek ve arzuları denetim altında tutar. Benlik (ego), üstbenlikten edindiği değer yar­gıları doğrultusunda altbenliğin isteklerini toplumca benimsenen biçimlerde gerçekleştirir.

Buna göre, Freud'un savunduğu görüş aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kişiliğin farklı unsurları birbirleriyle etkileşim halin­dedir.
Soru Açıklaması
5.
Bazı psikologlara göre, çocuklar, insan olmayı yalnız­ca toplumdaki diğer insanlarla ilişkileri aracılığıyla öğrenirler. Bireyler, davranışlarını sosyal norm ve standartlara uydurmak zorundadır. Bu öğretinin başlı­ca etmenleri ebeveynlerdir. Öğrenme, sosyal dav­ranışları ödüllerle pekiştirerek ve sosyal kuralları çiğ­neyen davranışları cezalandırarak sağlanır.

Buna göre, "insan olma" hangi öğrenme yoluyla gerçekleşmektedir?
Doğru Cevap: "D" Edimsel koşullanmayla
Soru Açıklaması
6.
Freud'a göre; id, fiziksel ihtiyaçları ifade eder ve kişi­liğin ilk bölümüdür. Ego kişinin ne olduğuna, ne olmak istediğine ve çevresinde nasıl tanındığına ilişkin bilinç­li yanıdır. Dolayısıyla ego "nerede, ne zaman, nasıl" davranılması gerektiğini belirler. İd "her yerde, her zaman, her şekilde" gibi kurallarla dürtülerini, gereksi­nimlerini, isteklerini doyuma ulaştırmak ister. Süper ego ise "hiçbir yerde, hiç bir zaman, hiçbir şekilde" gibi kurallarla doyumu engellemek ister. Ego, id ve süper egonun bu çatışma durumuna çözüm bulmaya çalışır.

Freud'a göre, insanın kişiliğinde dengeyi sağla­maya çalışan öge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ego
Soru Açıklaması
7.
Kişilikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişilik özelliklerinin tümü sonradan kazanılır.
Soru Açıklaması
8.
Birçok insan evinde yalnızken çok serbest hareket edip doğal davranışta bulunduğu; uzanarak kitap, gazete okuduğu halde, aynı insanlar, iş yerinde, resmi bir kurumda, bir toplantıda evindekinden farklı dav­ranmakta, ne kadar doğal davranışlarda bulunmaya çalışsa da yapay davranmaktadır.

Bu durumun nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
Doğru Cevap: "C" Toplum bireyin düşünce ve davranışları üzerinde etkilidir.
Soru Açıklaması
9.
Freud'a göre, altbenlik (ilkel benlik, id) insanın açlık, susuzluk, cinsellik, uyku, dinlenme gibi doyurulması zorunlu olan temel gereksinimlerinin yer aldığı kat­mandır. Altbenlik insanın tüm dürtülerinin kaynağıdır. Haz ilkesine dayanır, yani gereksinimler karşılandığın­da haz, engellendiğinde acı duyulur.

Freud'a göre, altbenliği aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?
Doğru Cevap: "B" Biyolojik yapı
Soru Açıklaması
10.
Birey birçok bilgiyi ve davranışı, içinde yaşadığı kül­türel ve sosyal çevreden öğrenir. Birey, toplum içinde­ki ahlak kurallarını, örf ve adetleri, inançları öğrenerek bunlara uygun davranır. Bunlar bireyde davranış ka­lıpları oluşturur. Davranış kalıpları yerleşik hale ge­lince bireyin kişiliğini oluşturur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Toplumsal koşullar bireyin kişiliğini etkiler.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.

AYT Psikoloji: Ruh Sağlığının Temelleri TEST - 2


Ruh Sağlığının Temelleri konusu AYT Psikoloji dersi test çöz sayfasındasın. Ruh Sağlığının Temelleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ruh Sağlığının Temelleri konusu AYT Psikoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ruh Sağlığının Temelleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Psikoloji: Ruh Sağlığının Temelleri TEST - 2
1.
Benlik;

1- Kişinin karşılaştığı engelleri aşabilecek güçleri toplar.

2- Geleceğe ilişkin beklenti ve amaçları saptar.

3- Kişiliği kaygıdan kurtaran savunma düzenlerini kurar ve kullanır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Benliğin bireye önemli yararları vardır.
Soru Açıklaması
2.
• İnsan, kendi zihinsel işlevlerinin toplamından daha fazla bir şeydir.

• İnsan bilinçli bir varlıktır.

• İnsan amaçlı davranan bir varlıktır.

• İnsan seçim yapabilme yeteneğine sahiptir.

• İnsanın insan olarak varlığı, insani bir bağlam içinde gerçekleşir.

Yukarıda açıklanan görüşler hangi kişilik kuramı­na aittir?
Doğru Cevap: "B" Hümanistik kuram
Soru Açıklaması
3.
Kişilik, bilinçaltı gibi, kişinin iç dünyasından kaynak­lanan etmenlere dayanır. Bilinçaltında bulunan ve bire­yin farkında olmadığı bastırılmış dürtü, istek ve arzular, davranışların ve kişilik özelliklerinin kaynağını oluşturur.

Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki kişilik kuramlarından hangisine temel oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Psikodinamik kuram
Soru Açıklaması
4.
Freud'a göre, altbenlik (id), gereksinimlerinin karşılan­ması için süper egoya (üstbenliğe) baskı yapar. Üst­benlik ise, bilinç alanına çıkması veya baskı altında tutulması gereken istek ve arzuları denetim altında tutar. Benlik (ego), üstbenlikten edindiği değer yar­gıları doğrultusunda altbenliğin isteklerini toplumca benimsenen biçimlerde gerçekleştirir.

Buna göre, Freud'un savunduğu görüş aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kişiliğin farklı unsurları birbirleriyle etkileşim halin­dedir.
Soru Açıklaması
5.
Bazı psikologlara göre, çocuklar, insan olmayı yalnız­ca toplumdaki diğer insanlarla ilişkileri aracılığıyla öğrenirler. Bireyler, davranışlarını sosyal norm ve standartlara uydurmak zorundadır. Bu öğretinin başlı­ca etmenleri ebeveynlerdir. Öğrenme, sosyal dav­ranışları ödüllerle pekiştirerek ve sosyal kuralları çiğ­neyen davranışları cezalandırarak sağlanır.

Buna göre, "insan olma" hangi öğrenme yoluyla gerçekleşmektedir?
Doğru Cevap: "D" Edimsel koşullanmayla
Soru Açıklaması
6.
Freud'a göre; id, fiziksel ihtiyaçları ifade eder ve kişi­liğin ilk bölümüdür. Ego kişinin ne olduğuna, ne olmak istediğine ve çevresinde nasıl tanındığına ilişkin bilinç­li yanıdır. Dolayısıyla ego "nerede, ne zaman, nasıl" davranılması gerektiğini belirler. İd "her yerde, her zaman, her şekilde" gibi kurallarla dürtülerini, gereksi­nimlerini, isteklerini doyuma ulaştırmak ister. Süper ego ise "hiçbir yerde, hiç bir zaman, hiçbir şekilde" gibi kurallarla doyumu engellemek ister. Ego, id ve süper egonun bu çatışma durumuna çözüm bulmaya çalışır.

Freud'a göre, insanın kişiliğinde dengeyi sağla­maya çalışan öge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ego
Soru Açıklaması
7.
Kişilikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişilik özelliklerinin tümü sonradan kazanılır.
Soru Açıklaması
8.
Birçok insan evinde yalnızken çok serbest hareket edip doğal davranışta bulunduğu; uzanarak kitap, gazete okuduğu halde, aynı insanlar, iş yerinde, resmi bir kurumda, bir toplantıda evindekinden farklı dav­ranmakta, ne kadar doğal davranışlarda bulunmaya çalışsa da yapay davranmaktadır.

Bu durumun nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
Doğru Cevap: "C" Toplum bireyin düşünce ve davranışları üzerinde etkilidir.
Soru Açıklaması
9.
Freud'a göre, altbenlik (ilkel benlik, id) insanın açlık, susuzluk, cinsellik, uyku, dinlenme gibi doyurulması zorunlu olan temel gereksinimlerinin yer aldığı kat­mandır. Altbenlik insanın tüm dürtülerinin kaynağıdır. Haz ilkesine dayanır, yani gereksinimler karşılandığın­da haz, engellendiğinde acı duyulur.

Freud'a göre, altbenliği aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?
Doğru Cevap: "B" Biyolojik yapı
Soru Açıklaması
10.
Birey birçok bilgiyi ve davranışı, içinde yaşadığı kül­türel ve sosyal çevreden öğrenir. Birey, toplum içinde­ki ahlak kurallarını, örf ve adetleri, inançları öğrenerek bunlara uygun davranır. Bunlar bireyde davranış ka­lıpları oluşturur. Davranış kalıpları yerleşik hale ge­lince bireyin kişiliğini oluşturur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Toplumsal koşullar bireyin kişiliğini etkiler.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.