LGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı TEST - 1


LGS sınavı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi bölümü online deneme soruları. Online LGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı TEST - 1
1.
I. Vacip olan kurban, zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerinde kesilebilir.

II. İki yaşını doldurmuş büyükbaş hayvanlaren az 7 kişiyle ortaklaşa kesilebilir.

III. Alevi-Bektaşi geleneğinde, ölen kişilerin affı adına musahiplik kurbanı, yol kardeşliği adına ise dar kurbanı kesilir.

IV. Tüm ibadetlerde olduğu gibi, kurban ibadetinde de asıl gaye, Allah'ın rızası ve hoşnutluğudur.

Kurban ibadetiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
2.
Tahtadan yapılmış bir uzun kutu

Baş tarafı geniş, ayakucu dar

Çakanlar bilir ki bu boş tabutu

Yarın kendileri dolduracaklar
...

Necip Fazıl Kısakürek’in bu dizelerinden aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Tabutun konforlu ve rahat yapılmasının gerektiğine
Soru Açıklaması
3.
“Yarım hurma ile de olsa (sadaka vererek) kendinizi cehennem ateşinden koruyun! Bunu da bulamayan, güzel ve hoş sözle korunsun.”

(Buhârî, Edeb, 34)

Bu hadisten hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Sadaka vermeyen kimselerin cehennem azabını kaçınlmaz olarak tadacağına
Soru Açıklaması
4.
Kurban, Yüce Allah'a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanabilmek amacıyla belli bir zamanda, nitelikleri belli bir hayvanı kesmektirKesilen kurbanın etinin pay edilerek bir bölümünün ev halkına geri kalanının akraba, komşu, misafir, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması İslam dininin tavsiyelerindendir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Paylaşılmayan kurban etinden dolayı kurbanların kabul edilmeyeceğine
Soru Açıklaması
5.
• Çok tanrılı bir dindir.

• Tanrı Vişnu’nun zaman zaman insan şekline girerek insanlara yardım ettiğine inanılır.

Bazı özellikleri belirtilen bu inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Brahmanizm
Soru Açıklaması
6.
I. Kast sistemi

II. Nirvana

III. Tenasuh (Reenkarnasyon, ruh göçü)

IV. Karma

Yukarıdakilerden hangileri yalnız Budizm inancına özgü öğretilerdir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız II
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi dinlerin evrensel öğütleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın varlığına ve birliğine (tevhit) inanmak
Soru Açıklaması
8.
Hz. Ali’nin torunlarından Cafer-i Sadık, şöyle der: “Zekât; zenginleri sınamak, fakirlere destek olmak için konulmuştur. Eğer insanlar mallarının zekâtını verselerdi, hiçbir Müslüman fakir ve muhtaç kalmaz Allah’ın farz kıldığı bu hakla o da ihtiyaçlarını gidermiş olurdu. Zenginlerin açgözlülüğü olmasaydı; halk fakir, muhtaç, aç ve çıplak kalmazdı.”

Bu metinden;

I. zekât ibadetinin amaçlarından birinin yoksulluğu ortadan kaldırmak olduğu,

II. zekâtla verilen malın bir lütuf değil, ihtiyaç sahiplerine ait bir hak olduğu,

III. varlıklı insanlardan hiçbirinin zekât ibadetiyle ilgili görevlerini yerine getirmediği,

IV. zekât ibadetinin zengin insanlar için bir imtihan görevi olduğu

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve IV
Soru Açıklaması
9.
En şaşalı otellerde kalarak en pahalı turlarla yolculuk yaparak ve milyonlarca Müslüman arasında hepsinden daha seçkin ve daha ayrıcalıklı olarak bir hac ibadeti ifa eden (gerçekleştiren) kişi, inançta İbrahim, davranışta Nemrut gibidir.

Bu metinden;

I. haccın ruhuna uygun ifa edilmesi gerektiği,

II. sosyal ve ekonomik statü farklılıklarından arınmadan gerçekleştirilen hac ibadetinin anlamsızlığı,

III. herkesin Allah’ın önünde eşit olduğu bilincinden kopmamak gerektiği,

IV. imanla amelin birbirini tamamlaması gerektiği

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
10.
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiy, Hira Mağarası’nda gelmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v .) vahiy meleği Cebrail’i görünce heyecanlanıp korkmuştur. Telaşla koşar adım evine dönerek eşi Hz. Hatice’ye başından geçenleri anlatmıştırHz. Hatice, eşinin sıkıntısını paylaşarak ona destek olmuş ve şu sözleriyle moral vermişti: “Korku ve endişe duymana gerek yok. Üzülme, Allah senin gibi bir kulunu utandırmaz. Çünkü sen, sözün doğrusunu söylersin ve emaneti korursun. Yoksula yardım eder, misafirlerine ikramda bulunursun. Sıkıntıya düşen kimselerin yardımına koşarsın.”

(Buhari, Bedü’l Vahy, Enbiya, 21)

Bu metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olmasını beklediğine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.