LGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı TEST - 3


LGS sınavı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi bölümü online deneme soruları. Online LGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı TEST - 3
1.
“... Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.”
(Nahl suresi, 93. ayet)

“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”
(İnsân suresi, 3. ayet)

“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.”
(Yâsin suresi, 82. ayet)

“... Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.”
(Mâide suresi, 1. ayet)

Verilen ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Tevekkül
Soru Açıklaması
2.
İslam dininin beş temel şartından biri olan zekâtın; kimler tarafından, nelerden, ne kadar, kimlere ve nasıl verileceği Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir.

Bu cümleden hareketle, zekâtla ilgili,

I. Farz bir ibadettir.

II. Sistemli bir yardımlaşma şeklidir.

III. Malın bereketlenmesine sebep olur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
3.
“Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin…”

(A’râf suresi, 85. ayet)

Hz. Şuayb’ın (as.) bu ayetteki sözleri, İslam’ın;

I. dinin,

II. malın,

III. canın

korunması ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Bir hükümdar, arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkmıştı. Yolu üzerindeki bir köyde çok yaşlı bir adamın, tarlasına fidan dikmekle meşgul olduğunu gördü ve yanına gidip şöyle dedi:

– Baba, sen ne diye fidan dikmeye uğraşıyorsun? Maşallah yaşını yaşamışsın, bu diktiğin fidanların meyvesinden belki de yiyemeyeceksin!

İhtiyar şöyle cevap verdi:

– Diktiğim fidanların meyvesini benim yemem şart değil, evlat! Biz nasıl bizden öncekilerin diktiği fidanların meyvesinden yiyorsak bizim diktiğimiz fidanların meyvesini de bizden sonrakiler yer.

Bu metindeki yaşlı adamın davranışı, aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında değerlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Sadaka-i cariye
Soru Açıklaması
5.
Toplumsal yasalar, toplumun huzur ve barışını sağlamak, fertlerin güven içinde ve mutlu bir şekilde yaşamalarına ortam hazırlamak için konmuş kurallar, kalıcı değer ve ilkelerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasalar kapsamında değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Evrenin işleyişi hakkında araştırma yapmak
Soru Açıklaması
6.
“Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!
İşte o; yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”

(Ma’ûn suresi, 1-7. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu sureden çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ölçü ve tartıda hile yapmaktan kaçınılmalıdır.
Soru Açıklaması
7.
• İnsanlar, 46 kromozoma sahiptir.

• Su molekülü, 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşur.

• Ay, Dünya etrafındaki dönüşünü belirli bir yörünge ve zamanda gerçekleştirir.

Bu bilgiler, aşağıdaki ayetlerden hangisinin vermek istediği temel mesaja örnektir?
Doğru Cevap: "B" “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
Soru Açıklaması
8.
Hz. Musa, kendisine inananları Firavun’un zulmünden kurtarmak için Allah’tan aldığı vahiy ve çevresindekilerle yaptığı istişareler doğrultusunda bir plan yaptı. Bu plan gereği iman edenlerle birlikte gece vakti yola çıkarak bir suyun kenarına kadar ilerledi. Bu esnada kendisine inananlarda büyük bir korku ve endişe fark etti. Bunun üzerine “Hayır korkmayın! Eminim ki Rabb’im benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir.” dedi.

Hz. Musa’nın bu tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Tevekkül
Soru Açıklaması
9.
………………….,Kur'an-ı Kerim'de gerçeğe uygun söz, doğru haber, doğru yol gibi anlamlarda kullanılmıştır. Peygamberimizin hadislerinde ise varlığı kesin olan, kuşkuya yer bırakmayacak kesinlikte gerçek ve sabit olan şey anlamında kullanılmaktadır.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Hak
Soru Açıklaması
10.
Vakıflar: İslam'a göre helal kabul edilen mallardan faydalanma hakkını Allah'ın rızasını umarak toplumun kullanımına veren hayır kurumlarıdır. Vakıflar tarih boyunca Müslüman toplumlarda sosyal yapıyı sağlamlaştırmada ,sosyal dengeyi korumada etkin bir rol üstlenmişlerdir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi vakıf çalışmalarının temelini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" ‟En çok sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça hayra tam olarak erişemezsiniz.‟ (Al-i İmran 92)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.