LGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı TEST - 5


LGS sınavı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi bölümü online deneme soruları. Online LGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı TEST - 5
1.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Kanuni Sultan Süleyman

Bu dizelerde yapılan vurgu aşağıdakilerden hangisiyle en iyi şekilde ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Sağlığın en büyük zengilik olduğunu unutmamak gerekir.
Soru Açıklaması
2.
Türkiye Diyanet Vakfı resmi sitesinde yan tarafta gösterilen görselin altında şu bilgilere yer vermiştir: “Kimilerinin azlık, kimilerinin ise çokluk ile imtihan edildiği bu dünyada, özellikle Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Afrika ve Asya kıtalarında temiz su kaynaklarının yetersizliği dikkat çekmektedir. ............... Belki de insanlığa sunulmuş en büyük nimet olan, kimsenin mülkiyetinde sayılmaması gereken insanlığın ortak malı olan sudan herkesin yararlanma hakkının olduğunu düşünerek, maddi zorluklar nedeniyle su sıkıntısı çeken, temiz bir su temin edebilmek için ortalama 6 km yol yürüyen insanlara bir damla hayat olsun diye su kuyuları projesi başlattık.”

Bu parçada anlatılana göre Türkiye Diyanet Vakfının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Adaleti sağlamak
Soru Açıklaması
3.
İslamiyet’te zekât ve sadaka ibadetinin ayrı bir önemi bulunur. Zekât ve sadakanın bireysel ve toplumsal pek çok faydası vardır. Bu ibadetleri yerine getiren Müslümanlar bencillik, kendini beğenmek ve cimrilik gibi kötü davranışlardan uzaklaşır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe hakkıyla iman etmiş sayılmaz.” (Buhârî, Îmân, 7) hadisinde belirtilen gerçek imanı elde eder. Sahip olduğu mallar için Allah’a (c.c.) şükretmiş olur ve O’nun sevgisini kazanır. İhtiyacı olan kimselere yardım ettiği için malı temizlenir ve çoğalır. Yararlı bir davranışta bulunduğundan herkes tarafından sevgi ve saygı görür.

Bu parçaya göre zekât ve sadaka ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Ahirette ödülü cennet olan bir ibadettir.
Soru Açıklaması
4.
“Kim bir Müslüman’ın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır...“

(Müslim, Birr, 58)

Bu hadiste;

I. Yardımlaşmak

II. Mütevazı olmak

III. Dürüst ve güvenilir olmak

hangisi veya hangilerinin önemi anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
5.
İnsanoğlu; Allah’ın mükemmel bir şekilde yarattığı doğal dengeyi, bencilliği ve sınırsız istekleri yüzünden bozdu. Buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişiklikleri sebebiyle; buzullar erimeye,su kaynakları kurumaya, ormanlar, bitki ve hayvan türleri yok olmaya başladı.

Verilen ayetlerden hangisinin mesajı, paragraftaki temel düşünceyle örtüşmez?
Doğru Cevap: "D" “... O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin...” (Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)
Soru Açıklaması
6.
Kader kavramı toplumda genellikle yanlış algılanmaktadır. Allah insanı irade sahibi ve yetkin bir varlık olarak yaratmışken; insanı, kaderi en başından belli olan ve bunu değiştirme gücüne ve hakkına sahip olmayan aciz bir varlık olarak gösteren kaderci bir anlayış topluma hakim olmuştur. Bu anlayış atasözlerive deyimlere yerleşmiş, günlük konuşmalara girmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi metindeki durumu yansıtan bir söz değildir?
Doğru Cevap: "C" Kader diyemezsin, sen kendin ettin.
Soru Açıklaması
7.
İslam dininde; ihtiyaç sahiplerine yardım etmek büyük bir erdem sayılmıştır. Rabbimiz çeşitli ibadetler vesilesiyle bu yardımları teşvik etmiştir. Ayrıca bu yardımların nasıl yapılması gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulunmuştur.

Verilen metne göre aşağıdaki ayetlerden hangisi, yardımların nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili tavsiye niteliğindedir?
Doğru Cevap: "B" “... Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan, gönül incitmeyenlerin Rabbleri katında mükafatları vardır...” (Bakara suresi, 262. ayet)
Soru Açıklaması
8.
İnsan, yaratılışı gereği yüce bir varlığa tapınmaya, zor zamanlarında ona sığınıp ondan yardım dilemeye muhtaçtır. Tarih boyunca insan topluluklarının farklı şekillerde de olsa tanrı inancı mutlaka olmuştur. Yapılan arkeolojik kazılarda binlerce yıl öncesine ait dini sembollere rastlanılması bunun en büyük kanıtıdır.

Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Din duygusu fıtrattan gelen evrensel bir olgudur.
Soru Açıklaması
9.
Organ bağışıyla ilgili olarak yapılan konferansta katılımcı doktor; “Organ bağışında bulunmak, bir insanın hayatını kurtarmak anlamına gelir. Bu; büyük bir erdemdir ve yüce gönüllü olmayı gerektirir. Ayrıca yapılan bağışın dinimizce de kıymeti büyüktür. Kur’an-ı Kerim’de konuyla ilgili olarak Mâide sûresi 32. ayette ‘Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir.’ denilmektedir.” şeklinde konuşmuştur.

Verilen metne göre, dinin koruma altına almayı hedeflediği temel esasların hangisinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Can
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı ve Selçuklu Dönemi’nde şehirlerin belirli noktalarına konan “sadaka taşları”, İslam dininin insanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek amacıyla emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlıyordu. Cami avlularının en kuytu köşesine konan silindir şeklindeki bu taşın üst kısmında küçük bir oyuk bulunurdu. İmkânı olan insanlar; bu oyuğa bıraktıkları sadakalarla yoksullara, onları rencide etmeden el uzatıyordu.

Bu metinde sözü edilen gelenek aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin mesajıyla doğrudan örtüşmemektedir?
Doğru Cevap: "D" “Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, âzat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.” (Tevbe suresi, 60. ayet)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.