LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 2


LGS sınavı Fen Bilimleri bölümü online deneme soruları. Online LGS Fen Bilimleri deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 2
1.
Depremin şiddeti, çevredeki etkilerinin bir ölçüsüdür.

Bir noktadaki deprem şiddeti;

I. depremin büyüklüğü,

II. jeolojik koşullar,

III. bina türleri,

IV. kaynaktan uzaklık

etkenlerinden hangilerine bağlı olarak değişebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
2.
Yeryüzü şekillerinin oluşmasında levha hareketleri ve hava olayları etkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu etkilerden biri olarak belirtilemez?
Doğru Cevap: "A" Endüstriyel tesisler
Soru Açıklaması
3.


Yukarıda verilen maddeler kullanılarak oluşturulacak DNA'lardaki nükleotid sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Doğru Cevap: "B" III-II-I
Soru Açıklaması
4.
Suda çözüldüğünde OH- iyonu veren bir madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" NaOH
Soru Açıklaması
5.


Şekildeki düzenek dengededir. P yükünü daha küçük bir F kuvvetiyle dengelemek isteyen ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Yükseklik sabit kalmak şartıyla 3m olan boyu-5m ye çıkarmalıdır.
Soru Açıklaması
6.
Bir basit makine ile ilgili,

I. Kuvvet kazancı sağlayabilir.

II. Bir işi daha kısa sürede yapmamızı sağlayabilir.

III. Kayıplar ihmal edilirse, bize büyük enerji gerektiren bir işi, daha küçük enerjiyle yapma imkanı sağlayabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
7.
8. sınıf öğrencilerinden bazıları yaptıkları ağaç modeline hazırladıkları aşağıdaki kartları asıyorlar.

Özlem: 'Saçımızın uzamasını sağlar."

Arda: 'Ağaçtaki çiçeğin polen üretmesini sağlar."

Pelin: 'Döllenme olayının oluşumunu sağlar.

Ahmet: 'Kırılan dalın onarılmasını sağlar."

Burcu: 'Tavuğun yumurta üretmesini sağlar."

Yukarıdaki ağacın dallarına asılacak olan kartlardan, hangi öğrencilerin ki mayoz bölünme ile gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" Arda-Burcu
Soru Açıklaması
8.


HCl (tuz ruhu) dolu şişenin içerisine aluminyum parçaları atıyor ve ağızını kapatıyor. Bir süre sonra şişe yüksek bir gürültü ile patlıyor. Bu patlamanın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Asitlerin metallerle birleşerek Hidrojen gazı açığa çıkarması.
Soru Açıklaması
9.
I. Metaller ısı ve elektriği iletir.

II. Metaller kendi aralarında bileşik yapmaz.

III. Ametaller ile metaller arasında kovalent bağ oluşur.

IV. Ametaller kendi aralarında bağ oluştururlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I, II, IV
Soru Açıklaması
10.
Günümüzdeki periyodik cetvelin altına iki blok yerleştirerek son halini almasını sağlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Glenn Seaborg
Soru Açıklaması
logo
LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 2
11.
Atom numarası 18 olan Ar elemetinin periyodik tablodaki yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 3. Periyot, 8 A
Soru Açıklaması
12.


Şekilde X ortamında Y ortamına gönderilen bir ışık ışınının izlediği yol verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Gelme açısı arttıkça kırılma açısı azalır.
Soru Açıklaması
13.
bir araştırmacı anormal hava koşulunun olmadığı günlerde masa dağına karşı ses ile ilgili yapmış olduğu araştırma sonuçların aşağıdaki çizelgedeki gibi not ediyorTablodaki verileri incelediğinizde bu araştırmacı ses ile ilgili hangi bilgiyi araştırmak istiyor?
Doğru Cevap: "D" Sesin yayılma hızının sıcaklık ile ilişkisini
Soru Açıklaması
14.
Su içerisinde balık sürüsüne sonar cihazından gönderilen ses dalgaları 5 saniye sonra geri dönmektedir. balık sürüsü kaç metre uzaklıktadır?  (ses sudaki sürati 1450m/s)
Doğru Cevap: "D" 3625
Soru Açıklaması
15.
Fotosentezle ilgili deneyler yapan Ayşe, aşağıdaki özdeş bitkilerle kurduğu deney düzeneklerine göre hangi incelemeyi gerçekleştiremez?

Doğru Cevap: "D" Bitkinin yaprak ayasının büyüklüğü fotosentez miktarını etkiler mi?
Soru Açıklaması
16.
Bir şişenin içine ılık su, şeker ve bira mayası konulduktan sonra, balonla ağzı kapatılıyor. belirli bir zaman sonra balonun şiştiği görülüyor

Bu çalışmaya göre hangi sonuç çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Bu olayı bitkiler de yapabilir.
Soru Açıklaması
17.
Kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin kalkınmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin planlamasına ............................ denir.

Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdaki hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Sürdürülebilir Kalkınma
Soru Açıklaması
18.
Negatif yüklü bir elektroskoba pozitif yükle yüklü bir cisim dokunduruluyor. Bu durumla ilgili;

I — Yapraklar daha da açılır.

II — Yapraklar biraz kapanır.

II — Yapraklar önce kapanıp sonra tekrar açılır.

IV—Yapraklartamamen kapanır.

ifadelerinden hangisi veya hangileri gerçekleşebilir?
Doğru Cevap: "C" II, III ve IV
Soru Açıklaması
19.


Başlangıçta nötr olan elektroskobun yukarıdaki şekli alabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Pozitif yüklü cisim topuza yaklaştırılmalı.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yıllık hareketinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "C" Mevsimlerin oluşumu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.