LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 3


LGS sınavı Fen Bilimleri bölümü online deneme soruları. Online LGS Fen Bilimleri deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 3
1.
Aşağıda verilen tarihlerin


I. 21 Aralık


II. 21 Haziran


III. 23 Eylül


IV. 21 Mart


hangisinde tüm Dünya'da gece-gündüz eşitliği yaşanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" III ve IV
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda iklimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" En az 35-40 yıllık ortalamalardır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki gibi bir deney düzeneği hazırlanmış ve bir süre gözlem yapılmıştır.
Bitkinin yaşamı için uygun sıcaklık ve nem miktarı sağlanmıştır.


Buna göre, cam fanusun içindeki oksijen, karbondioksit ve su buharı nasıl değişir?

Doğru Cevap: "A" (Oksijen) Azalır (Karbonhidrat) Artar (Su buharı) Artar
Soru Açıklaması
4.
Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma sürecinde meydana gelen aşağıdaki konum veriliyor. (X ve Y noktaları ekvatora eşit mesafedir.)Verilen konuma göre aşağıdaki yorumlar yapılıyor:

I. Y noktası Yengeç Dönencesi enleminde ise belirtilen tarihte öğle vakti Güneş ışınları dik gelir.

II. Y noktasında kış, X noktasında yaz mevsimi yaşanmaya başlar.

III. X noktasına Güneş ışınları ulaşamayacağı için kış mevsimi yaşanır.

Buna göre, verilen yorumlardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız II
Soru Açıklaması
5.
Yeryüzünün ortalama sıcaklığının artması ve iklimlerde meydana gelen değişiklikler küresel iklim değişikliği olarak adlandırılır.


Buna göre;I. Deniz seviyesinin yükselmesi


II. Canlıların tür çeşitliğinin artması


III. Bazı kara parçalarının sular altında kalması


IV. Tarım ürünlerinin olumsuz etkilenmesiyukarıda verilen olaylardan hangileri küresel iklim değişikliği sonucu görülebilir?


Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
6.

Yukarıdaki soy ağacında taralı bireyler vücut kromozomlarıyla çekinik taşınan bir özelliği fenotiplerinde

göstermektedir.Buna göre;


I. 1 numaralı birey homozigot baskın genotiplidir.


II. 2 numaralı birey kesinlikle heterozigot genotiplidir.


III. 3 numaralı birey 1/2 ihtimalle çekinik fenotipe sahip olabilirdi.


IV. 4 numaralı birey baskın aleli babadan çekinik aleli ise anneden almıştır.


yargılarından hangileri doğrudur?


Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması
7.


Yukarıda magnezyum ve oksijen elementlerinin artansız tepkimesi sonucu kalsiyum oksit bileşiğinin oluşumu gösterilmiştir.

Bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Atom yapıları değişmiştir.
Soru Açıklaması
8.
Bir öğrenciden aşağıda verilen soruları doğru ise "D" yanlış ise "Y" olarak cevaplar bölümüne cevaplaması istenmiştir.

Öğrencinin vermiş olduğu cevapları değerlendiren öğretmen; öğrencinin doğru cevapları için 20puan ekleyip, yanlış cevaplar için 5 puan çıkarmaktadır.

Buna göre, öğretmen öğrencisine kaç puan vermiştir?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki harfler asit ve bazları temsil etmektedir. Temsil ettikleri özellikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalar yapılmaktadır.

X : Maddenin pH değerinin artması etkilerinin artmasına neden oluyor.

Y : Fenolftalein çözeltisi ilave edilince rengi pembe oluyor.

Z : Portakal, limon gibi meyvelerin yapısında bulunuyor.

Harflerle ilgili bu açıklamalar doğrultusunda X, Y ve Z'nin temsil ettiği maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" (X) Baz (Y) Baz (Z) Asit
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda tahtaya çakılmak istenen çivilerin baş ve uç kısımlarının yüzey alanları verilmiştir.Çivilere aşağıda verilen kuvvetlerden hangisi uygulanırsa çiviler tahta yüzeyde eşit miktarda ilerler?
Doğru Cevap: "A" (I.çivi) 30N (II.çivi) 30N
Soru Açıklaması
logo
LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 3
11.
Aşağıdaki basit makinalardan hangisi destek ortada kaldıraçlara örnek olarak verilemez?
Doğru Cevap: "D" Olta
Soru Açıklaması
12.
Makara ağırlığı ve sürtünmelerin önemsenmediği sistemde P yükü F kuvveti ile dengelenmiştir.Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sistemde 4 kat kuvvet kazancı vardır.
Soru Açıklaması
13.
40 °C'deki 100 gram suyun ısınma grafiği aşağıda verilmiştir.Buna göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Suyun kütlesi artırılırsa, kaynama sıcaklığı da artar.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi hidroelektrik santrallerin avantajları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Erozyon ve sel oluşumuna sebep olurlar.
Soru Açıklaması
15.
Öğrenciler fen bilimleri dersinde hava hareketlerini göstermek için bir deney düzeneği hazırlıyorlar.Aynı ortamda iki alan oluşturuluyor. A alanına sadece havayı hareket ettiren fan takılıyor. A alanı ile B alanı arasına iple asılı olan bir kâğıt yerleştiriliyor. Başlangıçta kâğıt hareket etmez iken fan çalıştığında kâğıdın hareket ettiği gözleniyor.

Fan yukarı doğru havayı yönlendirdiğine göre;

I. Fan havayı soğuttuğu için A alanında yüksek basınç oluşmuştur.

II. Fan havayı yukarı yönlendirdiği için kâğıt 1 yönünde hareket etmiştir.

III. B alanı fan çalışmadığında alçak basınç, fan çalıştığında yüksek basınç alanı olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
16.
Fen Bilimleri Öğretmeni olan Hamit Bey Kromozom, Gen, DNA ve Nükleotit kavramlarını, geometrik şekillerle ilişkilendirerek banka kartı şifresi oluşturuyor. Şifreyi oluşturan rakamları geometrik şekillerin kenar sayıları belirliyor. Hangi kavramı hangi geometrik şekille ilişkilendirdiğine dair ipucu kâğıdını hazırlıyor.Bu yapıların büyükten küçüğe doğru sıralanması ile kart şifresi oluştuğuna göre, Hamit Bey’in banka kartı şifresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 3 - 6 - 5 - 4
Soru Açıklaması
17.


Dünya'nın güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliği sayesinde mevsimler oluşur. Dünya güneş etrafında dört önemli konuma sahiptir. Bu konumlar mevsim değişim konumlarıdır.Yanda Dünya'nın güneş etrafındaki bir konumu ve belli noktalardaki şehirler verilmiştir.

Konum ve şehirler dikkate alındığında;

I. A şehrinin bu mevsimden sonra yaşayacağı mevsim ilkbahardır.

II. B şehrine öğle vakti düşen birim güneş ışınlarının kapladığı alan en küçüktür.

III. C şehrinde bu tarihten itibaren gündüz süresi kısalmaya başlar.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
18.
Kalıtsal özelliklerimiz (saç şekli, kan grupları, kulak memesinin yapışık veya ayrık olması gibi) biri annemizden diğeri babamızdan aldığımız alel çifti ile kontrol edilir. Orak hücreli anemi, alyuvarlardaki oksijen taşıyıcı protein olan hemoglobinin anormalliği sonucu alyuvarların orak şeklini almasıyla oluşan vücut kromozomlarında çekinik olarak taşınan kalıtsal bir hastalıktır.

Bu konu ile ilgili araştırma yapan bir doktor açıklamasında “Akraba evliliği, orak hücreli anemi hastalığının ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden biridir. Sağlıklı görünen akrabalar evlendiğinde zararlı çekinik alellerin bir araya gelmesi çocukların doğuştan hasta olma ihtimalini artırmaktadır.” demiştir.

Doktorun açıklamasını dinleyen Ahmet;

I. Sağlıklı görünen anne babanın çocukları sağlıklı olmayabilir.

II. Çocuğun hasta olmasında sebep olan genin sadece anne veya sadece babadan gelmesi yeterlidir.

III. Akraba evliliklerinde bu hastalık kesinlikle ortaya çıkar.

IV. Aynı anne ve babadan olan kardeşlerden biri orak hücreli anemi ise diğeri de kesinlikle orak hücreli anemi hastasıdır.

V. Akraba evlilikleri kalıtsal bir hastalık türünün ortaya çıkma ihtimalini artırır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşamaz?
Doğru Cevap: "C" II, III, IV
Soru Açıklaması
19.
Vücuda giren virüsler hızlı bir şekilde çoğalarak hastalanmamıza neden olur. Diğer birçok soğuk algınlığı virüslerinden farklı olarak, influenza virüsüne karşı aşı olma imkânı vardır. Ancak nezle ve gribe neden olan çok sayıda virüs tipinin hızlı bir şekilde mutasyona uğraması, işe yarayabilecek bir aşının geliştirilmesini zorlaştırır ve bu gribe neden olan tüm virüslere karşı koruyucu bir aşının üretilmesini neredeyse imkânsız hale getirir.

Yukarıda Bilim ve Teknik Dergisi Mart-2020 sayısına ait bir bölüm verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Virüsler gen işleyişlerini hızlı değiştirdikleri için aşıya karşı direnç kazanırlar.
Soru Açıklaması
20.
Yaz tatilini geçirmek için Alanya’ya gelen İsveçli hamile turist bronzlaşmak için iki hafta boyunca her gün 10.00 - 16.00 saatleri arasında Damlataş Sahili’ne giderek istediği gibi bronzlaşmıştır. Turist ülkesine döndükten birkaç ay sonra cildinin büyük oranda eski haline döndüğünü ancak geçmeyen bazı siyah noktaların varlığını fark etmiş ve doktora gittiğinde cilt kanseri olduğunu öğrenmiştir.

Verilen bu durumla ilgili olarak;

I. Cildinde geçmeyen bazı noktalar deri hücrelerindeki mutasyon sonucu oluşmuştur.

II. Benzer çevresel faktörler hem mutasyona hem de modifikasyona neden olabilir.

III. Bronzlaşmak modifikasyona, cilt kanseri ise mutasyona örnektir.

IV. Turistin doğacak çocuğunun cilt kanseri olma ihtimali yüksektir.

ifadelerinden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.