LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 3


LGS sınavı Matematik bölümü online deneme soruları. Online LGS Matematik deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 3
1.
a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere;Verilen tablodaki boş hücrelere 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210 sayıları birer kez kullanılmak şartı ile aşağıdaki kurallara göre doldurulacaktır.

- Her satırda bulunan sarı hücrelerdeki çarpanlar çarpılacak ve sonuç olarak aynı satırdaki yeşil hücreye yazılacak.

- Her satırda sayıların üsleri, soldan sağa artan sırada olacak.

- Yeşil hücrelerdeki sayıların üsleri, yukarıdan aşağıya doğru artan sırada olacak.

Tablo yerleştirildiğinde A, B ve C hücrelerindeki sayıların çarpımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 220
Soru Açıklaması
2.
Her yıl binlerce dağcının katılımı ile gerçekleşen büyük Everest tırmanışı etkinliğine ev sahipliği yapan Everest Dağcılar Komitesi, yapılacak etkinliğin daha güvenilir olması için şu kararları almıştır.

- Tırmanış yolunun sol tarafına belirli aralıklar ile telefon merkezleri konulacaktır

- Tırmanış yolunun sağ tarafına belirli aralıklar ile yaşam destek merkezleri konulacaktır

- Aynı hizada bulunan telefon ve yaşam merkezleri birleştirilerek dinlenme kompleksleri oluşturulacaktır.

12 374 metre uzunluğundaki tırmanış yolunun daha güvenilir olmasını sağlamak amacıyla dinlenme komplekslerinin en az 1050 metre aralıklar ile daha çok oluşturulması hedeflenmiştir.Komitenin aldığı kararlara göre dinlenme komplekslerinin sayısının daha fazla olması için komitenin telefon ve yaşam destek merkezleri arasındaki mesafeyi aşağıdakilerden hangisi gibi belirlemesi daha uygun olur?
Doğru Cevap: "C" (Telefon Merkezleri) 180 m (Yaşam Destek Merkezleri) 270 m
Soru Açıklaması
3.
16 sayısı sıfırdan farklı kaç tane rakamla aralarında asaldır?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
4.
Şamil bilyelerini 4 er, 5 er ve 6 şar saydığında her seferinde 3 bilyesi artıyor. Şamil’in bilyeleri 200 den fazla olduğuna göre en az kaç bilyesi vardır?
Doğru Cevap: "B" 243
Soru Açıklaması
5.
a bir sayma sayısıdır. Buna göre, EKOK(a, 24) = 72 olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" 48
Soru Açıklaması
6.
Vedat ondalık gösterimlerin farklı şekillerde gösterilebileceğini anlatmak için aşağıdaki şemayı çizmiş ve 0,28 - 104 ifadesini farklı şekillerde göstermeye çalışmıştır.Buna göre, Vedat’ın hangi bölümlere yazdığı ondalık gösterim ortada yazan ondalık gösterimle aynı değildir?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
7.
Furkan alanı 250 br2 olan dikdörtgen biçimindeki bir kartondan kenar uzunlukları birer doğal sayı olacak şekilde iki farklı kare çizerek kesip çıkarıyor ve geriye kalan 105 br2 büyüklüğündeki karton parçasını ise atıyor. Buna göre ilk başta oluşturulan karelerden büyük olanın çevresi kaç birimdir?
Doğru Cevap: "B" 36
Soru Açıklaması
8.


Resimde verilen ve yüzeyi kareye benzeyen Karegöl’ün yüzölçümü 2,25 kilometrekare olduğuna göre, gölün çevre uzunluğu yaklaşık kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
9.
a ve b birer tamsayı ve a 1’den farklı olmak üzere; √(770.K) sayısı a√b şeklinde yazılamadığına göre K sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
10.
√243 = a√b eşitliğinde a ve b tamsayı olmak üzere, a+b ifadesinin en büyük değeri ile en küçük değerinin farkı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 232
Soru Açıklaması
logo
LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 3
11.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bir olayın olma olasığı ile olmama olasığı her zaman eş olasılıklıdır.
Soru Açıklaması
12.
Masa üzerinde yer alan ve kenar uzunluğu 10 cm olan kare şeklindeki kâğıdın aşağıdaki gibi x cm’lik kısmı içe doğru katlanıyor.Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Katlama işleminden sonra kâğıdın masada kapladığı alan 20x cm2 azalmıştır.
Soru Açıklaması
13.
Üzerinde 1’den 60’a kadar numaralar olan toplar boş bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen bir topun 60’ın çarpanı olmama olasılığı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 4/5
Soru Açıklaması
14.
Cenk 2,3,5 rakamları ile iki basamaklı tüm sayıları yazıyor. Cenk‘in asal sayı yazma olasılığı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 1/3
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kenar uzunlukları (4a – 1) cm ve (2a + 1) cm olan kırmızı renkli dikdörtgen biçimindeki saydam kağıt , kenar uzunlukları (6a + 4) cm ve 9a cm olan sarı renkli dikdörtgen biçimindeki saydam kağıdın (3a + 2) cm solunda durmaktadır.Kırmızı renkli dikdörtgen sağa doğru (5a + 1) cm ötelenerek sarı renkli dikdörtgenin üzerine gelmiştir.

Üst üste gelen kırmızı ve sarı renkli saydam kağıtlar turuncu renkte göründüğüne göre, son durumda kaç cm² turuncu renkli bölge görünür?
Doğru Cevap: "C" (2a)2-1
Soru Açıklaması
16.
Aşağıda bir mutfak dolabının arasına bulunan uzunluğu 2,5 m’den kısa olan dikdörtgen biçimindeki boşluğa dizilecek alanı 200 cm2 olan dikdörtgen fayans, alanı 100 cm2 olan kare fayans ve daire biçimindeki fayanslar gösterilmiştir.Fayanslar dizilecekleri bölümün 1.sırasına bir kare fayans, bir daire fayans, 2. sırasına ise bir dikdörtgen fayans, bir daire fayans olacak biçimde dizileceklerdir.

Dizim işleminden sonra fayans ile kaplanan bölümde daire biçiminde fayans kullanılmasından dolayı oluşan boş kısımların alanları toplamı en fazla kaç santimetrekare olur? (π=3 alınız)
Doğru Cevap: "B" 500
Soru Açıklaması
17.
Ümit Öğretmen, öğrencileri için üslü sayılarla ilgili bir etkinlik hazırlamıştır.Etkinlikte bir çarpma tablosu oluşturarak tabloda bulunan kutucuklara mavi renklerle üslü ifadeler yazmış bu sayıların yatayda ve düşeyde denk geldiği kutulara ise bu üslü ifadelerin çarpımlarını yazmıştır.

Ümit Öğretmen, etkinliği hazırladığı esnada içtiği kahvenin bardağını yanlışlıkla kağıdın üzerine dökmüştür ve bardağı kaldırdığında kağıt üzerinde oluşan görüntü ise aşağıda verilmiştir.Buna göre tabloda kahve dökülen kutucuklarda yazan üslü ifadelerin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 256-7
Soru Açıklaması
18.
İnternet sayfası tasarımcısı olan Cihan, bir internet sitesinin ana sayfasına aşağıdaki gibi bir haber ekranı tasarlıyor.Haber ekranı dikdörtgen şeklindedir ve haberler ekranı tamamen kaplamaktadır. Son haber ekranı, önceki tüm haberleri aynı anda ekranda gösteren dokuz eş dikdörtgen bölmeden oluşmaktadır.

Son haber ekranındaki en küçük bir bölmenin alanı (x2-9) cm2 olduğuna göre, ilk haber ekranının çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 12x
Soru Açıklaması
19.
Bilgi: Yarıçapı r olan çemberin çevresi 2.π.r formülüyle hesaplanır.Yarıçapları √48 cm olan iki eş kasnak birbirine gergin bir kayışla bağlanmıştır.

Toplam uzunluğu 44√3 cm olan kayışın üzerinde, D ve C noktalarının tam ortasında bir x noktası işaretlenmiştir.

Buna göre kasnaklardan bir tanesi saat yönünde 3 tam tur çevrildiğinde x noktası hangi iki nokta arasına denk gelir? (π=3 alınız)
Doğru Cevap: "B" B-C
Soru Açıklaması
20.
Bir dosya paylaşım sitesi üyeleri içim tam indirme, misafir ziyaretçiler için demo indirme adı altında iki ayrı doysa indirme seçeneği sunmaktadır.Bu sitenin üyesi olan Fatih, bir dosyayı 256 saniyede indirebilmektedir. Buna göre, aynı dosyayı bu sitenin üyesi olmayan Esat kaç saniyede indirebilir?
Doğru Cevap: "D" 164
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.