LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 4


LGS sınavı Matematik bölümü online deneme soruları. Online LGS Matematik deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 4
1.
Bir matematik öğretmeni, bir manavın günlük sattığı meyve miktarlarını gösteren bir tablo hazırlamış ve öğrencilerinden bu tablodaki verileri daire veya sütun grafiğinde göstermelerini istemiştir.

Bu sınıftaki öğrencilerden Hayat bu meyvelerden dördünün satış miktarını gösteren bir sütun grafiği, Zeynep ise tüm meyvelerin satış miktarlarının dağılımını gösteren bir daire grafiği çizmiştir.Buna göre bu manavda günlük satılan portakal miktarı en az kaç kilogramdır?
Doğru Cevap: "C" 45
Soru Açıklaması
2.
Bir mağazanın duvarında bulunan eşit uzunlukta iki rafa, tabloda özellikleri verilen iki çeşit saksı; aynı özellikteki saksılar aynı rafa gelecek şekilde aşağıdaki gibi dizilmiştir.• Saksılar raflara birer birer dizilmiş; başta, sonda ve aralarda boşluk bırakılmamıştır.

• Rafların her birindeki saksıların toplam satış fiyatı birbirine eşit ve 110 TL ile 170 TL arasındadır.

Buna göre bu rafların saksı konulan bölümlerinin uzunluğu kaç santimetredir?
Doğru Cevap: "C" 240
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda Ankara’daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir’e gidecek olan otobüsleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.Bu otobüs firması; her 90 dakikada bir İstanbul’a her 120 dakikada bir ise İzmir’e gidecek otobüs hareket ettirmektedir.

Buna göre bu otobüs firmasının 1 gün içinde kaç defa İstanbul’a ve İzmir’e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
4.
Bir konfeksiyon atölyesinde mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir.

Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütun grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığı gösterilmiştir.Atölyede mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu olup, defolu kazak sayısı, defolu pantolon sayısına eşittir.

Buna göre atölyede mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur?
Doğru Cevap: "D" 60
Soru Açıklaması
5.
Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Ondalık gösterim çözümlemelerinde, 10’un tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam etmektedir.

Bülent Öğretmen bir sınıfa eşit sayıda bitter çikolatalı ve beyaz çikolatalı gofret getirip tahtaya bu gofretlerin birer tanesinde bulunan gram cinsinden yağ miktarlarını yazmıştır.Bülent Öğretmen öğrencilerine;

“Hangi gofretten almak istiyorsanız o gofrette bulunan gram cinsinden yağ miktarını çözümleyerek bir kâğıda yazıp bana verin. Herkese, çözümlemesini doğru olarak yazdıkları gofretlerden 1’er tane vereceğim.” der.

Aşağıda öğrencilerin verdiği cevaplar ile ilgili bilgiler verilmiştir.

• 9 öğrenci: 2 . 100 + 4 . 10-1 + 3 . 10-2

• 8 öğrenci: 2 . 100 + 4 . 10-2 + 3 . 10-3

• 6 öğrenci: 2 . 100 + 7 . 10-1 + 2 . 10-2

• 7 öğrenci: 2 . 100 + 7 . 10-1 + 2 . 10-3

Bu cevaplara göre gofretleri dağıtan Bülent Öğretmen’de 13 tane bitter çikolatalı gofret kalmıştır.

Buna göre Bülent Öğretmen’de kaç tane beyaz çikolatalı gofret kalmıştır?
Doğru Cevap: "B" 14
Soru Açıklaması
6.
Bir veri grubundaki sayıların toplamının, gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir.

Sıfır atık projesi kapsamında israfın önlenmesi ve sokak hayvanlarına yiyecek sağlanması amacıyla bir üniversite yemekhanesinde yemek masalarının yanına atık yemek kutuları yerleştirilmiştir. Bu yemekhanede bir hafta boyunca günlere göre biriken atık miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik: Günlere Göre Biriken Atık MiktarıBu yemekhanede hafta sonları günlük 500 kg, hafta içleri günlük 1000 kg yemek çıkmaktadır.

Buna göre

I. Pazartesi günü çıkan yemeklerin % 10’u atık yemeğe dönüşmüştür.

II. En çok yemek cumartesi günü tüketilmiştir.

III. Hafta boyunca günlük ortalama atık miktarı 90 kg olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
7.
Yanda bir spor kompleksinin krokisi verilmiştir.

Bu spor kompleksi kısa kenarının uzunluğu x metre, uzun kenarının uzunluğu y metre olan dikdörtgen şeklinde dört özdeş yürüyüş yolu, dikdörtgen şeklindeki birer voleybol, basketbol ve futbol sahası ile bir tenis kortundan oluşmaktadır.Buna göre bu spor kompleksinde basketbol sahası olarak ayrılan bölgenin metrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" y2 - xy
Soru Açıklaması
8.
Sivas Meydanı'nda bulunan resimdeki ağaç birçok kişi için buluşma noktasıdır. Farklı konumlardaki evlerinde bulunan Hasan ve Mert iyi birer arkadaş olup bu ağacın altında buluşmak üzere anlaşarak aynı anda evden ayrılıyor ve hiç durmadan yürüyorlar. Hasan dakikada 60 metre, Mert ise dakikada 50 metre yol yürümektedir. Yürüdükleri toplam süre dakika cinsinden tamsayıdır.

Her iki evin ağaca olan mesafeleri birbirine eşit ve 1750 metreden büyük bir tam sayı olduğuna göre Ha san ağaca ulaştıktan en az kaç dakika sonra Mert ile buluşur?
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
9.


Vedat "sırıkla yüksek atlama" sporu yapmaktadır. Bu sporda uzun bir sırık kullanılarak belirli bir yüksekliğe yerleştirilen engeli düşürmeden bu engelin üzerinden aşmak gerekir.

Koyulan engelin yüksekliği sırığın boyundan en fazla 70 cm uzun olursa Vedat engeli aşabilmektedir.

Engelin yerden yüksekliği 760 cm olduğunda Vedat bu engeli başarılı bir şekilde geçtiğine göre kullandığı sırığın boyu metre cinsinden aşağıdaki uzunluklardan hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "B" 3√3
Soru Açıklaması
10.
Bilgi: Yarıçapının uzunluğu r olan dairenin alanı π.r² kenar uzunlukları a ve b olan dikdörtgenin alanı a.b'dir.Bir altın tasarımcısı şekil 1'de verilen yarıçapının uzunluğu 6 cm olan daire şeklindeki altınları kullanarak şekil 2 'deki kısa kenarının uzunluğu √3 cm olan dikdörtgen biçiminde kolyelere dönüştürüyor. Şekil 1'deki bir adet altın kullanıldığında şekil 2'deki altınlardan 3 tane yapılabilmekte ve hiç artmamaktadır.

Şekil 2'deki gibi yapılan altınlar kullanılarak aşağıdaki şekil oluşturuluyor.Oluşturulan bu şeklin çevresi aşağıdakilerden hangisidir? (π yerine 3 alınız.)
Doğru Cevap: "D" 76√3
Soru Açıklaması
logo
LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 4
11.
Bilgi: Yarıçapının uzunluğu r olan dairenin alanı π.r² dir.Şekil 1'deki bir kenarının uzunluğu 2x + 2 cm olan kare biçimindeki kâğıttan olabilecek en büyük yüzey alanına sahip dairesel kısım şekil 2'deki gibi kesilerek çıkarılıyor.

Buna göre kalan şeklin bir yüzeyinin alanı santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? (π yerine 3 alınız.)
Doğru Cevap: "A" (x + 1)2
Soru Açıklaması
12.
Uzun kenar uzunluğu √180 cm olan 10 tane özdeş bloklar kullanılarak aşağıdaki şekil oluşturulmuştur.Buna göre oluşan şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?
Doğru Cevap: "D" 44√5
Soru Açıklaması
13.
Musa öğretmen sınıfındaki öğrencilerini A grubunda (x + 2) kişi, B grubunda (x - 2) kişi olacak şekilde iki gruba ayırıyor.

Daha sonra grubundaki herbir öğrenciye grubundaki öğrenci sayısının 1 eksiği kadar şeker dağıtıyor.

Musa öğretmenin A grubuna dağıttığı şeker sayısının, B grubuna dağıttığı şeker sayısından ne kadar fazla olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 8x - 4
Soru Açıklaması
14.
Ülkemizde maddi olarak iyi durumda olmayan kişi veya ailelere yardım yapan birçok dernek ya da kuruluş bulunmaktadır.

Bu kuruluşlardan bazıları bir araya gelerek bir hafta sürecek yardım kampanyası başlatmak istiyor. Bu kampanyaya göre bir kuruluş kaç liralık yardım yapmışsa bir sonraki gün diğer kuruluş 4 katı kadar yardım yapacaktır.

İlk dernek pazartesi günü 256 TL lik yardımla kampanyayıbaşlatıyor.

Buna göre cumartesi günü yapılan yardım kaç TL olur?
Doğru Cevap: "D" 643
Soru Açıklaması
216
15.


Aralarında şekildeki gibi √45 metre mesafe bulunan İpek ve Alperen oklarla gösterilen yönlere doğru;.

- Alperen 2√5 metre sağa,

- İpek √20 metre sola hareket ediyor.

Buna göre son konumları arasındaki mesafe kaç metre olur?
Doğru Cevap: "A" 7√5
Soru Açıklaması
16.


Ahmet öğretmenin "Tahtadaki yazan ifadenin tamkare bir ifade olması için a, b, c sayılarının alması gereken değerler neler olabilir?" sorusuna öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir.

Kerem : a = 9, b = 0 ve c = 20

Ayşe : a = 25, b = - 80 ve c = 68

Ali: : a = 49, b = 14 ve c = 5

Fatma : a = 1, b = 2 ve c = 8

Buna göre hangi öğrencilerin cevabı doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ali ve Ayşe
Soru Açıklaması
17.


2048 MB boyutunda bir dosyanın %25'inin indirilebilmesi için 43 saniye zaman geçmektedir.

Aynı bilgisayarın indirme hızı 10 katına çıktığında 3,2 GB boyutunda bir dosyayı indirme süresi kaç saniye olur? (1 GB = 1024 MB)
Doğru Cevap: "A" 210 . 5-2
Soru Açıklaması
18.


Zemin (0) kattan 3. kattaki evine çıkmak için asansöre binen Şakir'in sakarlığı üstündedir ve yanlış düğmeye basar. Evinin bulunduğu katın üstünde bir kata çıktığını farkeder ve başka bir tuşa daha basar ama evinin bulunduğu katın altında bir kata gelmiştir. Üçüncü kez düğmeye basar ve evinin bulunduğu kata ulaşır.

Buna göre Şakir'in sırasıyla bastığı düğme numaraları için kaç farklı olası durum vardır?
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
19.
İki farklı TV kanalından birinde her 35 dakikada bir diğerinde her 25 dakikada bir beşer dakikalık reklamlar yayınlanmaktadır. Her iki kanalda da reklamlar aynı ana denk geldiğinde reklam yerine beşer dakikalık kamu spotu yayınlanıyor.

Buna göre saat 07.00'de kamu spotu ile yayına başlayan kanallarda 24 saatte toplam kaç kez kamu spotu yayınlanır?
Doğru Cevap: "D" 24
Soru Açıklaması
20.
Mert'in 1 gününü nasıl geçirdiğini gösteren sütun grafiği aşağıda verilmiştir.Mert 1 gününü daire grafiğinde gösterseydi uyku süresini gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kitap okuduğu süreyi gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsünden kaç derece fazla olurdu?
Doğru Cevap: "C" 105
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.