LGS Türkçe Deneme Sınavı TEST - 1


LGS sınavı Türkçe bölümü online deneme soruları. Online LGS Türkçe deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Türkçe Deneme Sınavı TEST - 1
1.
(I) Erken beyin tarama çalışmaları, aynı yaş grubundaki müzik aleti çalan ve çalmayan insanlar arasındaki ciddi farkları ortaya koyuyor. (II) Örneğin, beynin iki tarafını birbirine bağlayan büyük bir sinir dokusu demeti olan “korpus kallosum”, müzisyenlerde daha büyük. (III) Hareket, işitme ve görsel- uzaysal yeteneklerle ilgilenen beyin bölgelerinin de özellikle profesyonel klavye sanatçılarında daha büyük olduğu gözlemlendi. (IV) Sol el duyu bilgilerini işlemekle görevli bölüm ise keman çalan insanlarda daha büyük.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
2.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, tamamı ücretsiz ve indirilebilir fotoğraf, video ve ses kayıtlarını içeren 140.000 yüksek çözünürlüklü dosyadan oluşan çok özel bir kütüphane oluşturdu. Bu kütüphanede gezegenlere, aylara, nebulalara (bulutsu) ve önemli uzay görevlerine ait görsel ve sesli içerikleri dosya türüne göre aramak mümkün. Son yüz yılı kapsayan kütüphanede kullanıcılar, 1920- 2019 yılları arasındaki herhangi bir zaman dilimine odaklanarak arama yapabilirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde kullanılan noktalama işaretlerinin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Art arda sıralanan cümleleri ayırmak
Soru Açıklaması
3.
Bilim insanları, kuşların gagalarındaki bazı hücrelerin pusula işlevi gördüğünü ve bu durumun kuşların uzun ve karmaşık rotalarda yaptıkları yolculuklarda yön bulmalarına yardımcı olduğunu düşünüyordu. Fakat yakın zamanda yapılan bir araştırma, kuşların yönlerini kolaylıkla bulabilmesini sağlayan şeyin, gözlerinde bulunan bir protein olduğunu gösterdi. Bilim insanları kuşların bu protein sayesinde Dünya’nın manyetik alanını algılayabildiğini söylüyor. Bu, kuşların “altıncı hisse” sahip olduğu anlamına da gelebilir.

Bu metinden “kuşlar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Göç yollarında kaybolmamalarının sebebinin gagaları olduğu
Soru Açıklaması
4.
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü iş birliği ile geliştirilen Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projesi sayesinde çiftçilerimiz, havacılık ve uzay teknolojileri ile elde edilecek verileri kullanarak yenilikçi tarım uygulamalarından biri olan hassas tarım uygulamalarından yararlanabilecek. Bu sayede toprak ve su gibi kaynaklar israf edilmeden tarımsal üretimde verim artırılabilecek.

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki sözcüklerden herhangi birinin anlamı değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık
Soru Açıklaması
5.
Sıfat-fiil; fiillere gelen “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleriyle oluşur. Örneğin “gel-” fiiline “-an/-en” eki getirildiğinde ortaya çıkan “gelen” sözcüğü sıfat-fiildir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?
Doğru Cevap: "C" Dünyanın her yerinden çok sayıda fotoğrafçıya ait ilham verici fotoğraf kareleri, öğrenmenin ve insanların birbirleriyle bilgi paylaşmalarının önemini ortaya koyuyor.
Soru Açıklaması
6.
(I) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı, 2004’te, kültürel gelişim ve yaratıcılığa yatırım yapan şehirlerin arasındaki bağı güçlendirmek için kuruldu. (II) Yaratıcı Şehirler Ağı’na üye şehirlerin belediye başkanları ve üst düzey yöneticileri her yıl bir üye şehirde düzenlenen etkinlikte bir araya gelip deneyimlerini ve kültürlerini paylaşıyor. (III) 2021 yılında ise bu etkinliğe İstanbul ev sahipliği yapacak. (IV) İstanbul’da gerçekleştirilecek 15. Yaratıcı Şehirler Ağı Konferansı’nın ana teması “Geleceğe Uygun Şehirler”.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde hem isim-fiil hem de sıfat-fiil vardır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
7.
(I) Yeryüzünün pek çok bölgesinde insanlar temiz suya erişmekte güçlük çekiyor. (II) Üstelik küresel iklim değişikliği ve insan etkinlikleri sebebiyle durumun daha da kötüleşme ihtimali var. (III) Bu soruna çare bulmak için çalışmalar yapan Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinden Prof. Dr. Omar Yaghi ve arkadaşları, atmosferden su buharı toplayarak içme suyu üreten bir cihaz geliştirdi. (IV) Güneş enerjisiyle çalışan cihaz, havadaki nem oranının aşırı derecede düşük olduğu çöllerde bile 24 saat boyunca kesintisiz su toplayabiliyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfat-fiil yoktur?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
8.
• Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar.

• Yer adları büyük harfle başlar.

UYARI: Yer adlarından sonra gelen dağ, deniz, nehir, göl, boğaz vb. adları da büyük harfle başlar.

• Kurum, kuruluş adları büyük harfle başlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralların dışındaki bir kurala uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" Türkiye cumhuriyeti devleti, Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseridir.
Soru Açıklaması
9.
1950’ler sinemada seyirci sayısının azaldığı yıllar olarak tarihe geçer. Bunun en önemli nedeni, şehirlere taşınan ailelerin, ucuz ve erişilebilir olmasından dolayı televizyonu eğlence aracı olarak seçmesiydi. Televizyon, o yıllarda toplumda hızlı bir şekilde yaygınlaşıyordu ve birçok aile tarafından satın alınıyordu. Aileler evlerinde televizyonlarını izlerken geleneksel sinema seyircisinin profili de değişiyordu. - - - - Bu durum film endüstrisini ve film stüdyolarını korkuttu. Sinema tarihinde ilk defa film endüstrisi ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Haftalık olarak sinema salonlarına giden kişi sayısı 1948’de 90 milyona ulaşmışken 1952’de bu sayı 51 milyon civarına geriledi.

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Daha çok genç kitlelerin uğrak yeri hâline gelen sinema salonları zamanla boşalmaya başladı.
Soru Açıklaması
10.
Türkçede sözcükler, içinde bulunduğu cümleye göre farklı anlamlar kazanır. Buna “çok anlamlılık” denir. Örneğin “varmak” sözcüğü “Boyu 2 metreye varıyordu.” cümlesinde “belli bir duruma veya düzeye gelmek” anlamında iken “Son sefer ile memleketine vardı.” cümlesinde “erişilmek istenen bir yere ayak basmak” anlamında kullanılmıştır.

Buna göre, “görmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Şu karşıdaki dağları görüyor musun?
Soru Açıklaması
logo
LGS Türkçe Deneme Sınavı TEST - 1
11.
Aşağıdaki parçalardan hangisi “O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Söylediklerimi kanıtlama ihtiyacı hiçbir zaman hissetmedim. Belli bir olay da yoktur yazdıklarımda. Güncel bir konu olmasına da hiç mi hiç dikkat etmem.” diyen bir yazarın tercih ettiği bir metin türünde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Coğrafya bilmek, yeryüzü yuvarlağının ayrıntılarını bilmekle birlikte güneş düzeninin bilimsel mantığını da bilmektir. Tarih bilmekse insanlık oluşumunun geçirdiği süreci kendi kişisel bilinci gibi bilmek, özellikle bilgisini zamanın dizimindeki yerlerine bağlantılarıyla oturtabilmektir.
Soru Açıklaması
12.
Bir eylemin yapılma amacını bildiren cümleler amaç-sonuç cümleleridir. Örneğin “Başarılı olmak için çok disiplinli çalıştı.” cümlesinde “çalışma” eyleminin yapılma amacı “başarılı olmak”tır.

Buna göre,

I. İşlerimi bitirebilirsem yanına uğrayacağım.

II. Bugünlerde çok çalıştığım için yorgun düştüm.

III. Gerekli malzemeleri almak için alışverişe çıkacağım.

IV. Kitapların hepsini konularına göre olmak üzere raflara dizdik.

cümlelerinin hangisinde amaç anlamı vardır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
13.
Bir grup araştırmacı çok sayıda ufak robotun bir araya gelmesiyle oluşan, herhangi bir merkezî kontrol birimi olmaksızın çevredeki uyaranlara tepki verebilen ve hareket edebilen bir robot geliştirdi. Dr. Shuguang Li ve arkadaşları tarafından yapılan bu çalışma ile ilgili bir makale yayımlandı. Ana robotu meydana getiren 23,5 santimetre çapındaki “parçacık robotların” her birinde ışık sensörleri ve belirli bir algoritmaya göre genleşmelerini ya da büzüşmelerini sağlayan basit elektronik cihazlar var ve robotlar ufak mıknatıslarla zayıfça birbirlerine tutunuyor. Parçacık robotlar, civardaki ışık miktarını ölçüyor ve elde ettikleri sonuçları yakınlarındaki diğer robotlara iletiyor. Her bir parçacık robot komşularına göre az mı yoksa çok mu ışık aldığına bakarak ne zaman genleşme-büzüşme döngüsüne başlayacağına karar veriyor. Böylece ana robotu meydana getiren parçacık robotlar bir ışık kaynağına doğru toplu hâlde hareket edebiliyor. Üstelik parçacık robotların bir kısmı bozulsa bile ana robot çalışmaya devam edebiliyor.

Bu metinde sözü edilen robotla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "B" Küçük mıknatıslarla birbirine tutturulan robotlar, çevredeki ışık miktarının azaltılıp artırılmasında rol oynamaktadır.
Soru Açıklaması
14.
Köyde bu yaz on gün kaldık. Son gün dostlarım ve çocuklarımla vedalaşıp yola çıktım. İlk durak uzak yaylalar olacak. Uzun ve biraz da yorucu bir yolculuktan sonra Seyran Tepesi’ne geldim. Epey yol aldıktan sonra at da ben de yorulmuştuk. Başımı, ellerimin arasına alıp gözlerimi kapatarak bir süre öylece kaldım. At beni anlamış gibi gelip durdu karşımda; uysallaştı, başını önüne düşürdü.

Bu metnin hikâye unsurlarıyla ilgili,

I. Anlatım, üçüncü kişi ağzından yapılmıştır.

II. Zaman, yaz aylarıdır.

III. Olay, köyde veya yayla yolunda geçmektedir.

IV. Kahramanın bir yolculuk sırasında yaşadıkları anlatılmaktadır.

yargılarından hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
15.
Tırmanma; yürüme, koşma ve sıçrama gibi, insanların hareketle ilgili en temel becerileri arasında yer alır. Aslında tırmanma becerisini hayatımızın çoğu alanında kullanırız. Örneğin evlerde ayaklı merdivenlere, parklarda demir çubuklara, bahçede ağaçlara veya spor salonlarında halatlara tırmanırız. Yerden ne kadar yükseğe tırmanırsak o derece farklı duygular hissederiz. Bu duyguları daha yoğun yaşamak isteyen sporcular ise dağlarda çok yüksek kayalara tırmanmaya çalışır.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı aşağıda karışık olarak verilmiştir:

• Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma

• Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği

• Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi

• Pamuk, kenevir, Hindistan cevizi gibi bitkisel liflerin veya çelik tellerin sarılmasıyla oluşan kolların bir arada bükülmesiyle elde edilen kalın ip

Aşağıdakilerden hangisi anlamı verilen sözcüklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Demir
Soru Açıklaması
16.
Kapıda yaşlı bir adam belirdi. Üzerinde biraz eski, açık mavi bir takım elbise vardı. Ceketin üst cebinde üçgen şeklinde kıvrılmış mendil, kravatıyla aynı renkteydi. Yer yer ağarmış saçlarını sol tarafa yatırmış, hâlâ siyahlığını koruyan bıyıklarını üst dudağının üzerini kapatacak şekilde bırakmış. Ayağında yıllar önce gençler tarafından oldukça rağbet gören ucu sivri ve küt biçimli ayakkabılar vardı.

Bu metinde geçen deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "B" Sezon sonu ürünler büyük beğeniyle karşılandı.
Soru Açıklaması
17.
İnsan dışındaki varlık veya kavramlara insana ait özellikler yükleme sanatına kişileştirme (teşhis) denir.

Buna göre aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A"
  • Sesini enginlerden getirdi mavi sular;
  • Mavi sular bu sabah bir cihan getiriyor.
  • Sevincinden ağlayan, gülen, haykıran rüzgâr
  • Kalelere sevinç, umut ve inan getiriyor.

Soru Açıklaması
18.
Fiillere gelerek onları isimleştiren eklere fiilimsi ekleri denir. Fiillere gelen “-ma, -ış, -mak” ekleri isim-fiil oluşturur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil vardır?
Doğru Cevap: "D" Kültür yolları geçmişte yaşamış uygarlıkların ulaşım, ticaret, göç, inanç gibi farklı amaçlarla kullandığı güzergâhların, günümüzde doğaseverlerin ve gezginlerin tekrar yürüyebilmeleri amacıyla düzenlendiği rotalardır.
Soru Açıklaması
19.
Sıfat-fiiller cümle içinde bir ismi niteleyip sıfat tamlaması oluşturur.

Bu açıklamaya göre,

I. Zekâ; genel anlamda kavrama, öğrenme, problem çözme, planlama gibi bilişsel özelliklerin kapasitesi olarak tanımlanabilir.

II. İnsanlar uçmak için kuşları taklit etmek yerine fizik kurallarına göre tasarlanan uçaklar geliştirmiştir.

III. Günümüzde geliştirilen yapay öğrenme uygulamaları ile birçok görev, insanlar kadar hatta daha da başarılı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

IV. Günümüzde kullanılan başarılı yapay zekâ uygulamaları, belirli bir görev için gelişmiş modellerdir.

cümlelerinin hangisinde sıfat-fiille oluşturulmuş sıfat tamlaması yoktur?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
20.
(I) Utah Üniversitesinden bir grup araştırmacı üç boyutlu yazıcılarla canlı hücrelerden bağ doku, tendon ve omurga üretmek için bir yöntem geliştirdi. (II) Araştırmacıların geliştirdiği yöntemde ilk olarak hastanın vücudundan kök hücreler alınıyor. (III) Bu hücreler daha sonra üç boyutlu yazıcılarla tendon ya da bağ doku oluşturacak biçimde bir hidrojel katmanının üzerine yazdırılıyor ve hastaya nakledilmeden önce laboratuvar ortamında büyütülüyor. (IV) Üretim süreci aslında çok karmaşık bir biçimde ilerliyor çünkü canlı dokular farklı türde hücrelerin karmaşık bir biçimde düzenlenmesiyle oluşuyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili,

1. I. cümlede geçen “üretmek” sözcüğü isim-fiil eki almıştır.

2. II. cümlede geçen “geliştirdiği” sözcüğü sıfat-fiil eki almıştır.

3. III. cümlede geçen “nakledilmeden” sözcüğü isim-fiildir.

4. IV. cümlede geçen “düzenlenmesiyle” sözcüğünde geçen “-me”, olumsuzluk ekidir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.