LGS Türkçe Deneme Sınavı TEST - 4


LGS sınavı Türkçe bölümü online deneme soruları. Online LGS Türkçe deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Türkçe Deneme Sınavı TEST - 4
1.
Bir hava yolu şirketi, düzenlediği uçuş programında Aliye, Nagehan, Şahika, Aynur ve Ayla adlı hosteslerini görevlendirmiştir. Bu kişilerin her biri sırayla uçuşta yer almıştır. Hosteslerin bu uçuştaki görevleri ile ilgili bilinen şudur:

• Şahika’dan hemen önce uçuşta görevli olan Nagehan ile hemen sonra uçuşta görevli olan Aynur’dan sonra uçuşa görevlendirilen olmamıştır.

Buna göre, bu kişilerin hepsinin uçuşta görevlendirme sıralarının bilinmesi için,

I. Şahika

II. Aliye

III. Aynur

adlı kişilerden hangilerinin uçuş sıralarının bilinmesi yeterlidir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
2.
(I) Yerel adı Trakya gelengisi olan Avrupa yer sincabı, Türkiye’de bulunan üç yer sincabı türünden biri. (II) Memeliler sınıfında yer alan bu canlılar doğurarak çoğalır ve yavrularını sütle besler. (III) Sincaplarla aynı aileden gelmelerine rağmen farklı yapıdaki kürk, kuyruk ve yaşam şekilleri, onları sincaplardan ayıran en önemli özelliklerdendir. (IV) Genellikle çayır ve otlakların bulunduğu açık arazilerde ya da bozkırlarda, bazıları ise dağlık arazilerde yaşar.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangilerinin yüklemi söz öbeği biçimindedir?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
3.
Güncel olay veya konuların öznel yargılara dayanılarak anlatıldığı yazı türüne fıkra (köşe yazısı) denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örneklendiren bir metindir?
Doğru Cevap: "C" Gittikçe azalan risk altındaki hayvanların sayısı her geçen gün artsa da bugünlerde alarm zilleri en fazla, ihmal edilmiş ve nesli tükenmekte olan bir tür için çalıyor: bahçecilikle uğraşan çocuklar. Eğer çocukların, bitki yetiştirmenin havamızın ve çevrenin kalitesini artırmaya yardım ettiğini ve bunun iklim değişikliğinin etkilerini azaltacağını anlamalarını sağlarsak sanıyorum, ardından çoğu, daha mutlu ve gelecek hakkında daha az korkmuş olacak. Çevremizi korumak için hem tek kullanımlık plastikleri kullanmak gibi yaptığınız şeylere son verebilir hem de bahçecilik ile uğraşmaya başlayabilirsiniz. En iyisi ikisini de yapmak.
Soru Açıklaması
4.
Öz güven dedigimiz sey, basarıyla degil basasızlıkla denenir. Her zaman basarılı olan birinin, öz güven sahibi oldugunu söylemek pek de mümkün degildir. Çünkü öz güven, evdeki hesap çarsıya uymadıgında sergilenen tutumla kendini gösterir. Isler yolunda gitmediginde, basarısız oldugunda etrafa saldırıyor, diger insanları ve kosulları suçluyor, yaptıgın her seyden küsüp vazgeçiyorsan bu, öz güven degildir. Öz güven, basarısızlıkla sonuçlanan durumu anlama istegidir. Öz güven; o durumun içinde kalabilme sabrı, kesfetme arzusu, gelisme motivasyonudur. “Baska her sey aynı olsa dahi benim farklı yapabilecegim bir sey var mıydı?” diye sorabilir öz güveni olan kisi. Yani aynaya bakmaktan korkmaz. Böylece ögrenmenin ve gelismenin önü açılır. Durum basarısızlıkla bile sonuçlansa kisisel bir kazanım saglanır.

Bu parçanın yazarı aşağıdaki cümlelerden hangisini kurarsa kendisiyle çelişmiş olur?
Doğru Cevap: "D" Bir şeyler yolunda gitmediğinde hatayı şartlarda ve etraftakilerde aramak, öz güvenin göstergesidir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki şiirlerden hangisi, “her şeyin gelip geçici, iyiliğin kalıcı olduğu” düşüncesini yansıtır?
Doğru Cevap: "C"
  • Hırslar da boşuna
  • Paralar da kavgalar da boşuna
  • “Bir hastaya vardın ise
  • Bir yudum su verdin ise”
  • Yûnus, Yûnus

Soru Açıklaması
6.
(I) Yeni bir araştırmaya göre, gereğinden fazla süslenmiş sınıflar öğrencileri çok fazla görselliğe maruz bırakarak onların hafızalarını ve odaklanma becerilerini etkileyebilir. (II) Bu araştırma, sınıf ortamı ile öğrencilerin hafıza, dikkat ve öz-düzenleme becerilerini de içeren kendini yönetme becerisi arasındaki ilişkiyi inceyelen en yeni çalışma. (III) Öğretmenler sınıfı süslerken iyi niyetli olsalar da çoğu sınıf, çocukların algıları için “fazla uyarıcı” bir hâl alıyor. (IV) Çalışmayı yürüten psikologlar Pedro Rodrigues ve Josefa Pandeirada, bu durumun çocukların öğrenme kazanımlarını geliştirmek yerine onları engellediğini söylüyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde “olasılık” anlamı vardır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
7.
Atasözleri genellikle mecaz anlamlıdır. Bazen de hem gerçek hem de mecaz anlamlıdır. Yani ilk düşündürdüğü anlamla birlikte bu anlamdan uzaklaşmış başka anlamlara gelir.

Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek biçimde kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Bugünün işini yarına bırakma.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda “eski” sözcüğünün bazı anlamları verilmiştir:

• Önceki

• Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan

• Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eski” sözcüğü, cümleye bu anlamlardan herhangi birini katmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Getirdiğin paralar eski, hiçbir işe yaramaz artık günümüzde.
Soru Açıklaması
9.
Fransa’da 15. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir nazım biçimidir rondo. Birinci ve üçüncüsü beş dize, ikincisi de üç dizeden ibaret üç bendden oluşur. İkinci ve üçüncü bendin sonuna aynı yarım dize eklenir. Rondonun mısraları sekiz ya da on hecelidir. Türk şiirinde nadiren rastlanır. Bazı biçimsel özelliklerine tasarruf yapılarak İlhan Berk tarafından denenmiştir.

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Tanımlama - örneklendirme
Soru Açıklaması
10.
Fiillere “-ken, -eli, -ip, -ince, -arak, -dikçe, -meksizin, -madan, -r... -mez” ekleri getirilerek oluşturulan sözcüklere zarf-fiil denir. Zarf-fiiller, cümleye farklı anlamlar katar.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil, cümleye durum anlamı katmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sempozyuma yetişmek için konferans salonuna koşarak gitti.
Soru Açıklaması
logo
LGS Türkçe Deneme Sınavı TEST - 4
11.
Sözcüklerin anlam genişlemesi yoluyla yeni anlamlar kazanmasına ve birden çok anlamda kullanılabilmesine “çok anlamlılık” denir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “almak”sözcüğü “Bizim araba en fazla yedi kişi alabilir.”cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Buzdolabının alt rafı kırk şişe konserve aldı.
Soru Açıklaması
12.
Abdurrahim Karakoç, edebiyatımızın önde gelen şairlerindendir. Hem kişiliği hem de eski ipliklerle yeni kumaşlar üretebilen bir şair olmasıyla genç şairlere örnek olmuştur. Günümüzde birçok şair, Abdurrahim Karakoç’u örnek alıyor ve ona öykünen şiirler üretiyor.

Bu metinde altı çizili ifadede Abdurrahim Karakoç ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eskilerin birikimiyle kendine has yeni şiirler yazmak
Soru Açıklaması
13.
Fiil kök veya gövdelerine getirilen belirli eklerle türetilen fakat fiil özelliğini yitirerek cümle içerisinde isim, sıfat ve zarf görevleriyle kullanlan kelimelere fiilimsi denir. Bu fiilimsilerden: isim görevinde olanlara isim-fiil, sıfat görevinde olanlara sıfat-fiil, zarf görevinde olanlara ise zarf-fiil denir. Bir cümlede birden fazla fiilimsiye yer verilebilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi türlerinin hepsine yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Uzun zamandır görmediğimiz dayımız, bize gelmek isteyince çok mutlu olduk.
Soru Açıklaması
14.
Herhangi bir olayın yer, zaman ve kişi ögeleri aracılığıyla anlatıldığı metinlerde öyküleyici anlatım kullanılır.

Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde öyküleyici anlatım kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" “Dünyayı tek başıma ben mi kurtaracağım sanki?”, “Bir tanecik ağaçtan ne olacak ki?” gibi sözleri duymak beni çileden çıkarıyor. Bu sözleri söyleyenler biraz durup düşünseler söylediklerinin ne kadar da saçma olduğunu anlayacaklar aslında. Tabii ki çevreyi korumak hepimizin görevi. Elbette ki bir tanecik ağaç bile çok önemli. Lütfen çevremizin kıymetini çok geç olmadan bilelim.
Soru Açıklaması
15.
(I) Yazar, bu eserinde birden fazla anlatım tekniği denemiş. (II) Kapalı bir anlatım tarzı olduğu için yazıları anlaşılırlıktan uzak kalmış. (III) Ayrıca eserini yazım yanlışlarından arındıramamış. (IV) Buna rağmen beklenmedik bir son, kitabı unutulmaz kılmaya yaramış. (V) Eser, bu yılın çok satılanlar listesinde hâlâ başlarda yer alıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “olumsuz eleştiri” söz konusudur?
Doğru Cevap: "B" II ve III.
Soru Açıklaması
16.
Son yıllarda hızla artan çevre kirliliği ne yazık ki tüm denizlerde de olumsuz etkiler oluşturuyor. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada olan ülkemiz de çevre kirliliğinden etkilenmeye çok müsait bir yapıya sahip ama bu durumdan yüzde yüz etkilenmediğinin güvenilir bir kanıtı var: - - - -

Bu metin anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından su sporlarına gösterilen ilgi ve beğeni artmaktadır.
Soru Açıklaması
17.
Açelya, Aleyna, Alper, Nursena, Onur ve Sedat adlı öğrenciler haftanın belli günlerinde ve sadece birer gün olmak üzere at çiftliğine binicilik dersi almaya gitmektedirler. Bununla ilgili bilinenler şunlardır:

• Sadece cuma ve pazar günleri çiftliğe kimse gitmemektedir.

• Açelya çarşamba günü ders almaktadır.

• Aleyna’nın dersi, Sedat’ın dersinden sonraki günlerdedir.

• Onur’un dersi, Açelya’nın dersinden önceki günlerdedir.

• Sedat, Nursena ile aynı günde ve Açelya’dan bir önceki gün ders almaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Haftanın ilk gününde Onur, ikinci gününde Sedat ve Nursena ders almaktadır.
Soru Açıklaması
18.
Heyecanlandığımızda ya da kaygılandığımızda beynimizdeki amigdala bölgesi, tıpkı bir tehlike ile karşılaştığımızdakine benzer şekilde, stres-heyecan sistemi olarak da bilinen sempatik sinir sistemini etkinleştirir ve adrenalin salgılamaya başlar. Adrenalin salgılandığında vücutta kalp atım hızının artması, hızlı soluk alıp verme, terleme, titreme, el ve ayaklarda karıncalanma hissi gibi belirtiler ortaya çıkar. Bir topluluk önünde konuşurken zorlanmak (sosyal kaygı bozukluğu) bu tür durumların en bilindik örneğidir.

Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Heyecan ve kaygıların vücuttaki göstergeleri
Soru Açıklaması
19.
Para için çalışmak zorunda oluşumuz fare kafeslerinde
görmeye alışık olduğumuz koşu çarklarını hatırlatır. Bu bir kısır döngüden başka bir şey değildir. İşe gidersiniz çünkü bir sonraki ay da işe gidebilmek için ulaşım masraflarınızı karşılamanız gerekir. Bu masrafları karşılayabilmek için de para kazanmak lazımdır. Eğer para kazanacak bir işiniz varsa bir sonraki ay da işe gidip para kazanabilirsiniz. Böylelikle para kazandıkça sonraki ay da işe gidebilmeyi garantilersiniz ki yine para kazanabilirsiniz, yine işe gidebilirsiniz. O çemberin içinde dönen o fareciği ne kadar komik bulduğunuzu hatırlayın şimdi.

Bu metinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Maddi kazanç insanı tüm kısır döngülerden kurtarır.
Soru Açıklaması
20.
Bir cümlede eylemin yapılma gerekçesi veriliyorsa bu cümlelere neden-sonuç cümlesi denir. Bu tür cümlelerde “çünkü, bu yüzden, -dığından, için” gibi sözler ve ekler sıklıkla kullanılır.

Buna göre ağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Sanayi Devrimi’nden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerinde artış gözlemlendiğinden küresel ısınma yaşanmaktadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.