TYT Biyoloji Deneme Sınavı TEST - 1


TYT sınavı Biyoloji dersi online deneme soruları. Online TYT Biyoloji deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji Deneme Sınavı TEST - 1
1.


Buna göre, numaralarla gösterilen olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 3 numaralı olay mantar hücrelerinde de gerçekleşir.
Soru Açıklaması
2.
Suyun canlılar için önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ototrof canlıların besin üretiminde kullanmak zorunda olduğu inorganik bileşendir.
Soru Açıklaması
3.
Dişi kuşlarda yumurta oluşumunu sağlayan ovaryumlar iki tane olmasına rağmen, sağ ovaryum körelmiş halde bulunur ve görev yapamaz.

Tüylenme şeklinin oluşumunu araştırmak için tavuklarla yapılan deneyler ve sonuçları aşağıda verilmiştir.

1. Deney: Tavukların her iki ovaryumu da çıkartılmış ve tavuklarda horozların tüy şekline benzer bir tüylenme gösterdiği gözlenmiştir.

2. Deney: Horozlarda sperm oluşumunu sağlayan testislerin çıkarılmasının tüylenme şeklini etkilemediği gözlenmiştir.

3. Deney: Tavukta yalnızca aktif haldeki sol ovaryum çıkarılırsa tavuğun horoz tüylerine büründüğü gözlenmiştir.

4. Deney: 3. deneyde kullanılan tavuğun sağ ovaryumunun gelişmesiyle horoz tüylü tavuğun yeniden normal tüylenme gösterdiği gözlenmiştir.

5. Deney: Horoza tavuktan alınan ovaryum aşılanırsa horozda tavuk tipi tüylenme gözlenmiştir.

Buna göre, yapılan bu deneyler ve sonuçlarına dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? (Tüylenme ikincil eşeysel karakterdir.)
Doğru Cevap: "E" Tavuklarda horoz tipi tüylenmenin görülmesi için horozdan alınan testislerin tavuğa aktarılması gerekir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki omurgalı hayvanlardan hangisinin göğüs ve karın boşluğu kaslı bir diyafram ile birbirinden ayrılmaz?
Doğru Cevap: "A" Timsah
Soru Açıklaması
5.
Bilim insanları tarafından yapılan, dört bitkiye ait ikili adlandırmalar aşağıda verildiği gibidir:

I. Cucumis sativus

II. Crocus sativus

III. Cucumis meta

IV. Crocus flavus

Bu bitkiler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" I. ve III. bitkinin kendi aralarında çiftleşmesi sonucu verimli döller oluşur.
Soru Açıklaması
6.


Bu piramit ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Piramitteki bireylerde enerjinin çoğu ikincil tüketicilerde kalır.
Soru Açıklaması
7.
Esansiyel bir amino asit olan fenilalanini parçalayan fenialanin hidroksilaz enzimindeki bozukluk sonucu fenilketonuri hastalığı ortaya çıkar. Bebeğin doğumdan sonra proteinli gıda almaya başlamasıyla birlikte parçalanamayan fenilalanin dokuda, plazmada, idrarda yüksek miktarda birikir. Fenilalanin birikimi beyni tahrip ederek zeka geriliğine neden olur. Bu durumun oluşmasının engellenmesi için bebeğin diyeti fenilalanin bakımından fakir olmalıdır.

Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Doğru Cevap: "A" Fenilketonuri hastalığını önlemenin yolu fenilalaninin diyetten çıkarılmasıdır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" Hücre duvarı
Soru Açıklaması
9.


Şekilde hücre döngüsüne ait bazı evreler numaralandırılarak gösterilmiştir.

Buna göre numaralandırılmış evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" II-IV-I-III
Soru Açıklaması
10.


Otçul olarak beslenen memeli bir canlının vücut hücrelerinde, yukarıdaki tepkimelerde numaralarla verilen olaylardan hangileri gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "E" I, III ve IV
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji Deneme Sınavı TEST - 1
11.


Buna göre, bu birey ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru olabilir?
Doğru Cevap: "D" Otozomal çekinik bir özellik taşır.
Soru Açıklaması
12.


Yukarıdaki soyağacında bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir.

Buna göre, numaralandırılmış bireylerden hangisinin genotipi kesin olarak belirlenemez?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
13.
Canlıların sınıflandırılmasında sırasıyla,
tür- cins - aile - takım - sınıf - şube - alem
basamakları kullanılır.

Buna göre, tür basamağından alem basamağına doğru gidildikçe her bir basamaktaki bireylerin genetik benzerliği ve birey sayısı nasıl değişir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
14.
Doğadaki azot döngüsü sırasında gerçekleşen,

I. atmosferdeki azotun bağlanması,

II. amonyak oluşumu,

III. azotun gaz olarak atmosfere verilmesi,

IV. amonyağın nitrit ve nitrata dönüştürülmesi

olaylarından hangileri ökaryot hücreler tarafından gerçekleştirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
15.
Bir bölümündeki nükleotit dizisi AGCAAGCCT olan nükleik asit çeşidi ile ilgili,

I. Pürin bazı/ Toplam nükleotit oranı daima 1/2 dir.

II. Sentezi sırasında DNA polimeraz enzimi kullanılır.

III. Ökaryot yapıdaki hücrelerde sitoplazma sıvısında bulunmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki yapılardan hangisi bakterilerin tümünde bulunur?
Doğru Cevap: "D" Ribozom
Soru Açıklaması
17.
Hücre bölünmeden önce interfaz adı verilen hazırlık evresi geçirir.

İnterfazı takiben gerçekleşen mayoz sonucunda aşağıda verilen nitelik ya da niceliklerden hangisi artmaz?
Doğru Cevap: "C" Kromozom sayısı
Soru Açıklaması
18.


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi reaksiyonunun yıkım yönündeki verimini artırır?
Doğru Cevap: "C" Z maddesinin ortamdaki konsantrasyonunun arttırılması
Soru Açıklaması
19.


Buna göre, sürenin sonunda meydana gelen durumla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" X, Y ve T maddeleri bakterilerin çoğalmasını engelleyerek etki göstermiştir.
Soru Açıklaması
20.


U şeklindeki bir borunun X ve Y kolları bir bağırsak zarla şekildeki gibi ayrılmıştır. X koluna glikoz çözeltisi ve iyot, Y koluna nişasta ilave edilmiştir.

Bir süre sonra U borusunda aşağıda verilen olaylardan hangisinin meydana gelmesi beklenmez? (Nişasta molekülü iyot ile mavi renk oluşturur.)
Doğru Cevap: "D" X koluna nişasta geçişi olur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.