TYT Biyoloji Deneme Sınavı TEST - 2


TYT sınavı Biyoloji dersi online deneme soruları. Online TYT Biyoloji deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji Deneme Sınavı TEST - 2
1.
Hücre zarından madde alışverişiyle ilgili olarak aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşirken ATP enerjisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "E" Moleküllerin taşıyıcı proteinler aracılığıyla kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içine alınması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki grafikte bir bitki hücresinde sentezlenen organik molekülün sentezi sırasında kullanılan monomer miktarı ile oluşan bağ sayısı arasındaki ilişki verilmiştir.Buna göre, sentezlenen molekül çeşidi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" Selüloz
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki grafiklerde, bir hayvan hücresinde gerçekleşen tepkimelere bağlı bazı moleküllerin miktarında meydana gelen değişimler verilmiştir.Buna göre, ilgili hücrede bu tepkimelerden hangileri gerçekleştiğinde hücrenin ozmotik basıncı azalır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
4.


Yukarıda canlılardaki glikoz metabolizmasına ait bazı olaylar numaralandırılarak gösterilmiştir.

Bu olaylarla ilgili;

I. 1 numaralı tepkime ototrof beslenen tüm canlılarda gerçekleşir.

II. 4 numaralı tepkimenin gerçekleştiği canlılarda 5 numaralı tepkime gerçekleşmez.

III. 1 numaralı tepkimenin gerçekleştiği canlıların bazılarında 5 numaralı tepkime de gerçekleşir.

IV. İnsanda 3 numaralı tepkime gerçekleşmezken, 4 numaralı tepkime gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" III ve IV
Soru Açıklaması
5.
Bir bakteri hücresinde,

I. endositoz,

II. eksositoz,

III. aktif taşıma,

IV. difüzyon

madde taşınması olaylarından hangileri gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
6.


Yukarıda soyağacında Y kromozomunda taşınan kulak kıllılığı özelliğini fenotipinde gösteren bireyler koyu renkle gösterilmiştir.

Bu özelliğin aktarımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I numaralı birey ilgili özelliği il numaralı bireye aktarmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Çok hücreli bir bireyden, kendisiyle aynı kalıtsal yapıda yeni bir birey oluşabilmesi için,

I. replikasyon,

II. sentromerlerin ayrılması,

III. homolog kromozomların ayrılması,

IV. döllenme

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi zorunludur?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
8.
I. Işık enerjisini kullanarak besin sentezleme

II. Besinlerdeki kimyasal bağ enerjisini açığa çıkarma

III. Metabolizma atıklarını hücresinden uzaklaştırma

IV. Kendine benzer yeni canlılar oluşturmak için eşeyli üreme

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri canlıların tümünde ortak olarak bulunur?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
9.
Rhodeus balığı, yumurtalarını Anodanto isimli tatlı su midyesinin solunum açıklığına bırakır. Su akıntısıyla gelen balık spermleri yumurtaları döller. Yavrular bu solunum boşluğunda kapsüller içinde gelişir. Bu arada midyenin larvaları da gelişerek balıkların kapsüllerini deler ve yavru balıklarla beraber larvalar da uzaklara yayılır.

Balık ve midye arasındaki beslenme ilişkisinin benzeri, aşağıdaki canlılardan hangileri arasında gözlenmez?
Doğru Cevap: "A" Köpek balığı ile çöpçü balığı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki karbonhidrat çeşitlerinden hangisine hayvan hücrelerinde rastlanırken bitki hücrelerinde rastlanmaz?
Doğru Cevap: "B" Glikojen
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji Deneme Sınavı TEST - 2
11.
Orman sıklığı gölge yoğunluğunu arttırır. Buna bağlı olarak bitkilerin gelişmeleri ve orman rejenerasyonu genç bitkilerin gölgeye olan dayanıklığıyla doğru orantılıdır.Yukarıdaki tabloda A, B, C, D ve E bitki türlerinin gölge yapma durumları ve filizlerinin gölge toleransları gösterilmiştir.

Buna göre, A, B, C, D ve E bitki türlerinden oluşmuş ormanların rejenerasyonlarıyla ilgili;

I. A ve B bitkilerinin orman rejenerasyonlarında sorun çıkmaz.

II. E ve D bitkilerinin gölge yoğunluğu az olduğu için bu bitkiler orman rejenerasyonlarını normal olarak devam ettirir.

III. C bitkisinin filizlerinin gölge toleransı azdır ve buna bağlı olarak orman rejenerasyonunda sorun çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda kedinin ve aslanın sınıflandırmadaki yeri verilmiştir.

Alem: Animalia (Hayvanlar)

Şube: Chordata (Kordalılar)

Sınıf: Mammalia (Memeliler)

Takım: Carnivora (Etçiller)

Familya: Felidae (Kedigil)

Cins: Felis

Tür: Felis domesticus (Kedi)

Tür: Felis leo (Aslan)

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Felis domesticus ile Felis leo kendi aralarında çiftleştiklerinde verimli döl oluşturabilirler.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir omurgalı hayvan grubu olan memeliden başka diğer omurgalılarda da görülebilir?
Doğru Cevap: "C" Kapalı kan dolaşımı
Soru Açıklaması
14.


Yukarıdaki soy ağaçlarında iki aileye ait renk körlüğü hastalığının kalıtımı verilmiştir.

Buna göre, I ve II numaralı bireylerin evlenmesi durumunda renk körü kız çocuklarının olma olasılığı nedir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda X, Y ve Z olarak gösterilen glikoz, laktoz ve glikojenin sentezlendiği hücreler verilmiştir.

X --> Bitki hücreleri

Y --> Kas hücreleri

Z --> Süt bezi hücreleri

Bu bilgilere göre glikoz, laktoz ve glikojeni gösteren harfler ile hücreler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
16.
I. Yaşama birliğindeki sayıca en belirgin türdür.

II. Popülasyonun doğal olarak yaşayıp üreyebildiği yerdir.

III. iki farklı komünitenin kesişim bölgesidir.

Yukarıda tanımı verilen kavramlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
17.
Aralarındaki ortak özellikler diğerlerine göre en az olan canlılar, aşağıdaki filogenetik sınıflandırma basamaklarından hangisinde bulunur?
Doğru Cevap: "D" Şube
Soru Açıklaması
18.
2n = 78 olan bir köpek türüne ait üreme ana hücresinin geçireceği mayoz sonucunda oluşan hücrelerle ilgili,

I. Haploit (n) kromozomludur.

II. Her bir hücre 38 otozoma sahiptir.

III. Hücrelerdeki kromozomlardan sadece bir tanesi cinsiyet özelliklerini belirler.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
19.
Paramesyumun gerçekleştirdiği,

I. kontraktil kofulları ile fazla suyu uzaklaştırma,

II. mitokondrilerinde ATP sentezleme,

III. basit organik molekülleri karmaşık organik moleküllere dönüştürme

olaylardan hangileri, oksijenli solunum yapan bakteriler tarafından da gerçekleştirilir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
20.
Fotosentetik ve aerob (O2 li solunum yapan) prokaryot yapılı bir hücrede,

I. kloroplast,

II. ribozom,

III. mitokondri

yapı ve organellerinden hangileri bulunur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.