TYT Coğrafya Deneme Sınavı TEST - 1


TYT sınavı Coğrafya dersi online deneme soruları. Online TYT Coğrafya deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Deneme Sınavı TEST - 1
1.
Coğrafya Öğretmeni Veysel Bey, sınıfındaki öğrencileri gruplara ayırmış ve onlardan yaşadıkları yerin ekonomik, kültürel ve teknolojik olanaklarını araştırarak rapor haline getirmelerini istemiştir.

Buna göre;

Barış grubu: Bölgelerinde organik tarıma uygun yöreleri ve bu yörelerde yetiştirilebilecek ürünleri,

Ezgi grubu: Bölgelerinde çıkarılan düşük kaliteli kömürleri kullanarak elektrik üretimi yapan termik santrallerin insan ve çevre sağlığına etkilerini,

Özgür grubu: Bölgelerinde kırsal kesimde görülen yerleşme tiplerini ve tarım ürünlerinin hasat döneminde oluşan mevsimlik göçleri rapor haline getirerek ayrı ayrı sınıfa sunmuşlardır.

Grupların çalışma konuları incelendiğinde, beşeri coğrafyanın aşağıdaki alt dallarından hangisiyle ilgili bir rapor çalışması yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Ulaşım coğrafyası
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki topoğrafya haritasında verilen yöreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Akarsuyun delta ovası oluşturması rejiminin düzenli olduğunu kanıtlar.
Soru Açıklaması
3.
Kuzey Orta Kuşak'taki bir merkezde 21 Aralık - 21 Haziran tarihleri arasındaki dönemde aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?
Doğru Cevap: "D" Gündüzlerin sürekli 12 saatin üzerinde olması
Soru Açıklaması
4.
I. Baltık Denizi

II. Kızıldeniz

III. Manş Denizi

IV. Adriyatik Denizi

Coğrafi konumları dikkate alındığında, yukarıdaki denizlerin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Adriyatik Denizi kıyılarında Akdeniz ikilimi, Manş Denizi kıyılarında ise tundra iklimi etkilidir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki iş ve meslek gruplarından hangisinde çalışanlar dördüncül ekonomik faaliyetlerde istihdam edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Yazılım geliştirme uzmanlığı
Soru Açıklaması
6.
I. Orta Kuşak'ta okyanusların doğu kıyılarını etkileyen sürekli rüzgardır.

II. Tropikal Kuşak karalarının doğu kıyılarını etkileyen sürekli rüzgardır.

III. Asya'nın güney ve güneydoğu kıyılarını etkileyen mevsimlik devirli rüzgardır.

IV. Dönenceler ile 30° enlemleri arasında yoğunlaşan subtropikal çöllerin oluşmasında etkili olan rüzgarlardır.

Yukarıda etkili oldukları alanlar ve bazı özellikleri belirtilen rüzgarlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Kutup rüzgarları
Soru Açıklaması
7.


Bu basınç merkezleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?
Doğru Cevap: "E" İki bölgede de basınç merkezleri dinamik oluşumludur.
Soru Açıklaması
8.


Bu toprak türlerinin aşağıda verilen merkezlerden hangileri arasında görülmesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" Konya -Ardahan
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, gelişmekte olan bir ülkede, kişi başına düşen ulusal gelirin artmasına neden olur?
Doğru Cevap: "C" Rezervi yüksek petrol alanlarının bulunması ve işletmeye açılması
Soru Açıklaması
10.


Buna göre, haritada numaralandırılmış yörelerden hangilerinde kara yolu ve demir yolu yapımında tünel ve köprülere duyulan ihtiyaç daha azdır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Deneme Sınavı TEST - 1
11.


Şekilde coğrafi koordinatları verilen I ve II. bölgelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" II. bölge güneş ışınlarını yılda iki kez dik açıyla alır.
Soru Açıklaması
12.
M ve L noktaları Ekvator üzerinde olmalarına ve aralarında 6660 km uzaklık olmasına karşın, yılın her günü M ve L merkezleri 12 saat gündüz yaşamaktadır.

Bu durumun oluşum nedeniyle aşağıdakilerden hangisinin oluşum nedeni aynı değildir?
Doğru Cevap: "E" Aydınlanma çemberinin yıl içerisinde yer değiştirmesi
Soru Açıklaması
13.


Haritada numaralandırılmış bölgelerden hangilerinde hızlı nüfus artışının kentsel altyapı üzerindeki baskısı daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması
14.


Dostluk Tepe'den Barış Kumsalı'na yamaç paraşütünü aşağıdaki yerel rüzgarlardan hangisinin etkili olduğu dönemler kolaylaştırır?
Doğru Cevap: "A" Poyraz
Soru Açıklaması
15.
I. Takke buzulu

II. Örtü buzulu

III. Sirk buzulu

IV. Vadi buzulu

Yukarıdaki buzul çeşitlerinden hangilerinin görüldüğü bölgelerin tamamı yüksek enlemlerdeki kara kütleleri üzerindedir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
16.
Haritacılıkta, mekana ait unsurlar alan, çizgi veya nokta şeklinde sembollerle gösterilir.

Aşağıdakilerden hangisinin haritalardaki gösterimi genellikle nokta sembolleriyle yapılır?
Doğru Cevap: "D" Maden ocakları
Soru Açıklaması
17.
Sıcak ve kurak bölgelerde en etkili dış kuvvet olan rüzgarlar bazı yer şekillerinin oluşumunda doğrudan, bazılarının oluşumunda dolaylı etkiye sahiptir.

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda rüzgarların dolaylı etkisi vardır?
Doğru Cevap: "A" Falez
Soru Açıklaması
18.
Ümit Burnu'nun keşfiyle birlikte Hint Okyanusu önemli bir ticaret bölgesi haline getirirken, Akdeniz'deki Marsilya, Cenova, Venedik, Kıbrıs gibi limanların önemini azaltmıştır.

Akdeniz'in tekrar önemli bir ticaret denizi haline gelmesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir bağlantı kurulabilir?
Doğru Cevap: "E" Süveyş Kanalı'nın açılması
Soru Açıklaması
19.
Bir Güney Asya ülkesi olan Bangladeş'te sık sık sel ve taşkın olaylarının görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Nüfus yoğunluğunun çok yüksek olması
Soru Açıklaması
20.
I. Ankara

II. Konya

III. Kars

IV. Ardahan

Yukarıdaki illerden hangilerinde konveksiyonel yağışlar en çok ilkbahar, hangilerinde en çok yaz mevsiminde düşer?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.