TYT Coğrafya Deneme Sınavı TEST - 4


TYT sınavı Coğrafya dersi online deneme soruları. Online TYT Coğrafya deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Deneme Sınavı TEST - 4
1.


Kanada'nın iklim şartlarına uyum sağlamış bir buğday türünü, Türkiye'de yetiştirmek istersek haritada numaralandırılmış yörelerden hangisindeki coğrafi koşullar bunun için daha uygundur?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
2.
- Erciyes volkanından çıkan tüflerin Ürgüp-Göreme çevresini kaplaması ve bu alanların sel, selinti suları tarafından aşındırılmasıyla oluşmuştur.

- Kalkerli arazilerin yaygın olduğu bölgelerde oluşur. Ülkemizde bu vadi türüne en güzel örnek Göksu Nehri'nin Taşeli Platosu'nda açtığı vadidir.

- Kıyı oklarının bir koyun ağzını kapatması sonucu oluşan göllerdir.

- Boyuna kıyılarda dağların denize yakın ve yüksek olduğu kesimlerinde dalga aşındırması sonucu oluşmuş yer şeklidir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen yer şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Barkan
Soru Açıklaması
3.
- iki yakası arasında bir günlük tarih farkı vardır.

- iki büyük denizi birbirine bağlamasına rağmen dünya deniz ulaşımında önemi azdır.

- En son yaşanan buzul devrinde deniz seviyesinin alçalması sonucu bu boğazın bulunduğu alanda oluşan karasal bir köprü, Sibirya ile Alaska arasında hayvan göçlerine yol açmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen boğaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bering
Soru Açıklaması
4.
Kalkolitik olarak adlandırılan ve madenlerin işlenmeye başladığı dönemde madencilik meslek haline gelmiş, üretim araçları gelişmiş, sabanın icadıyla üretim artmış ve tarım alanları genişlemiştir.

Buna göre, Kalkolitik dönemde madencilik yapan bir kişinin Anadolu Yarımadası'ndaki aşağıdaki illerden hangisinde ham madde bulmasının daha kolay olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Sivas
Soru Açıklaması
5.
I. Makroklimaların temel özelliklerinin oluşumunda etkili olurlar .

II. Günlük sıcaklık ve günlük basınç farklarına neden olurlar .

III. Etkili oldukları süre genellikle kısadır.

IV. Gün içerisinde esme yönleri değişebilir.

Yerel rüzgarlarla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
6.
I. Renklendirme yönteminde yeşil rengin en çok olduğu bölge de orman varlığı da en çoktur.

II. Renklendirme yöntemine göre yapılmış bir haritada renkler bitki örtüsünü gösterir.

III. Renklendirme yöntemine göre hazırlanmış bir haritada Doğu Anadolu Bölgesi'nde yeşil renkle gösterilen yerler yoktur.

IV. Bir fiziki haritada Silifke Ovası ile Aksaray Ovası farklı renkle gösterilir.

Renklendirme yöntemine göre yapılmış bir Türkiye fiziki haritası için yukarıdakilerden hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
7.
Aynı boylamdaki iki merkezden K merkezinde gece gündüz süreleri yıl içinde en fazla 4 saat, L merkezinde ise 12 saat değişmektedir.

Buna göre, bu merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" K merkezinde alacakaranlık süresi daha kısadır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi güneş ışınlarının yansıyarak atmosfer içinde dağılmasının sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "B" Güneş'i doğrudan görmeyen yerlerinde aydınlık olması
Soru Açıklaması
9.
Büyük Okyanus'ta Ekvador Devleti açıklarında bulunan Galapagos Adaları farklı okyanus akıntılarının etkilediği genç volkanik adalardır.

Buna göre, bu adalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Batı rüzgarları sayesinde düzenli yağış alır.
Soru Açıklaması
10.


Bu nüfus piramidinden yararlanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Yaşlı nüfusun genç nüfusa oranına
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Deneme Sınavı TEST - 4
11.
Afrika'da nüfusun hızla artması sonucunda, yeni tarım alanlarına duyulan ihtiyaç, yerleşim alanlarının tropikal yağmur ormanlarına doğru ilerlemesine neden olmaktadır.

Bu durumun olası sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Yıllık yağış miktarının artması
Soru Açıklaması
12.
Bulutlu bir gökyüzüne dünyanın bazı yerlerinde olumlu, bazı yerlerinde ise olumsuz bir bakış açısı vardır.

- Bir X ülkesinde şanşsız ya da mutsuz insanlar için üzerinde bulut geziyor denirken, iyimser bir tavrı olanların güneşli bir görünümü olduğu söylenir.

- Bir Y ülkesinde ise birinin kutsanmış ya da şanslı olduğunu belirtmek için göğünüz hep bulutlarla kaplı olsun denir. Gökyüzünün aylarca bulutsuz ve mavi olduğu ülkelerde, güneş gibi aydınlık ifadesinin hiçbir anlamı yoktur.

Buna göre, X ve Y ülkelerine aşağıdakilerden hangileri en uygun örneklerdir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
13.
Fransa'nın Marsilya Limanı'ndan, Hindistan'ın Bombay Limanı'na yük taşıyan bir geminin, en kısa deniz yolunu kullanarak Bombay Limanı'na ulaşabilmesi için sırasıyla hangi su yollarından geçmesi gerekir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
14.
I. Bir gölün fazla sularını denize ya da okyanusa boşaltan akarsudur.

II. Geniş bir vadi tabanı içinde menderesler çizerek akan bir akarsuyun zamanla yatak değiştirdiğine kanıt olan şekillerdir.

III. Okyanus kıyısındaki bir kenar denize dökülen akarsu ağızlarında güçlü gelgit akıntılarının etkisiyle oluşan yer şekilleridir.

IV. Akarsuyun yatak eğiminin azalmasına bağlı olarak yatağının genişlediği yerlerin sığ kesimlerinde yatağı içinde oluşturduğu birikim şekilleridir .

Yukarıda aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili bir açıklama yoktur?
Doğru Cevap: "E" Delta
Soru Açıklaması
15.
Aktif fay hatlarının bulunduğu yörelerde tektonik deprem olasılığı yüksektir.

Buna göre,

I. Bolu

II. Aksaray

III. Kütahya

IV. Mardin

V. Kırklareli

yukarıdaki merkezlerden hangilerinde tektonik deprem olasılığı daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
16.


Buna göre,

I. K ve L merkezleri Batı Yarım Küre'dedir.

II. K merkezi daha doğudadır.

III. L merkezinin yerel saati daha geridir.

IV. Merkezlerden K Greenwich'in doğusunda, L Greenwich'in batısındadır.

bilgilerinden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
17.
Bazı yıllar nemli bölgelerde bile önemli kuraklıklar yaşanmakta ve kuruyan çayırlarla diğer bitki topluluklarının yeniden yetişmesi yıllar almaktadır. Örneğin, ....... I......... 'de seyrek ve az olsa dahi meydana gelen kuraklık büyük zarar yapar, halbuki ........ II........ 'daki yaz kuraklığı dinamik yüksek basıncın etkisiyle fazladır. Fakat bu ülkedeki kuraklık her sene görüldüğü için bitki ve tarım hayatı bu duruma kendini uydurmuştur.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdaki ülkelerden hangileri gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
18.
I. Libya'nın güney bölgelerinde zengin yer altı su akiferlerinin bulunması

II. Grönland Adası'nda palmiye ağaçlarına ait fosillerin varlığı

III. Bir bölgede son 20 yıllık dönemde yetiştirilen tarım ürünleri çeşitliliğinin artması

IV. Bir bölgede nadasa bırakılan tarım arazilerinin yıldan yıla önemli değişiklikler göstermesi

Yukarıda verilenlerden hangileri günümüzdeki iklim koşullarıyla açıklanamaz?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Güneş ışınlarının öğle vakti dönencelerden birine dik gelmesi
Soru Açıklaması
20.
On sekizinci yüzyılın başlarında yeni yeni oluşan sanayileşmiş dünyanın giderek büyüyen kenar bölgelerindeki insanlarda yetersiz beslenme ve sanayi tesisleri ile evlerde yakılan kömürün ürettiği dev duman bulutlarının güneş ışığını kesmesinin etkisiyle raşitizm adı verilen hastalık yaygınlaşmıştır. Ondokuzuncu yüzyıla gelindiğinde büyük kentlerdeki on çocuktan dokuzunun raşitizm hastalığının belirtisini taşıdığı kaydedilmiştir.

Yukarıda verilen durum Sanayi Devrimi'nin yaşandığı dönemde ilk önce aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.