TYT Coğrafya Deneme Sınavı TEST - 5


TYT sınavı Coğrafya dersi online deneme soruları. Online TYT Coğrafya deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Deneme Sınavı TEST - 5
1.
I. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca mültecinin Türkiye, Ürdün ve lrak'a göç etmesi

II. 1923 yılında yapılan antlaşma hükümleri gereğince, Yunanistan'da yaşayan Türkler ile Türkiye'de yaşayan Rumlar'ın mübadele edilmesi

III. 1980-2010 yılları arasında Türkiye'de yaşayan çok sayıda bilim insanı, sanatçı ve nitelikli iş gücünün göç edip ABD vatandaşlığına geçmesi

Yukarıdakilerden hangileri zorunlu dış göçlere örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki şekilde etkili olduğu enlemler ve sapma yönleri gösterilen sürekli rüzgarlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Etkili olduğu kıyılarda yağışları arttırır.
Soru Açıklaması
3.
Ülke içi hava ulaşımında hem ülkenin yüz ölçümü hem de gelişmişlik düzeyi önemli rol oynar.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yurt içi yolcu taşımacılığında hava yolu ulaşımı daha fazla kullanılır?
Doğru Cevap: "A" ABD
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik durumu hakkında bilgi vermez?
Doğru Cevap: "C" Aritmetik nüfus yoğunluğu
Soru Açıklaması
5.
I. İklim çeşitliliği en fazla olan bölgemiz

II. Sıcaklığı sadece enlem etkileseydi enleme bağlı bölge içi sıcaklık farkı en çok olacak bölgemiz

III. Kıyı bölgelerimiz arasında enleme bağlı bölge içi sıcaklık farkı en çok olacak bölgemiz

Yukarıda özellikleri verilen bölgelerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
6.
I. Delta

II. Menderes

III. Lagün gölü çevresi

IV. Alüvyal set gölü

Yukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin bulunduğu yer, bir fiziki haritada kesin olarak yeşil renkle gösterilir?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
7.


Haritada numaralandırılmış merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarını en dik II. merkez alır.
Soru Açıklaması
8.
Nil, Ganj ve Tuna nehirlerinin havzaları yoğun nüfuslanmış iken Amazon ve Kongo havzalarının seyrek nüfuslanmış olması, bu havzaların hangi bakımdan farklı olmasının bir sonucudur?
Doğru Cevap: "A" iklim koşulları
Soru Açıklaması
9.


Yukarıda başlıca coğrafi özellikleri ve bu özelliklerinin sonuçlarından birkaçı verilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hakkari
Soru Açıklaması
10.
Bir grup coğrafyacı ocak ayında Rize'den yola çıkarak, üç gün süren araştırma gezisi sonunda Bayburt üzerinden Ardahan'a ulaşmışlardır.

Bu coğrafya araştırma grubunun yolculuk boyunca ve yolculuk sonundaki gözlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?
Doğru Cevap: "E" Araştırma gezisi boyunca yıllık yağış miktarının arttığı
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Deneme Sınavı TEST - 5
11.
Nemli bölgelerdeki engebeli arazilerde hem killi toprakların hem de eğimin fazla olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
Doğru Cevap: "E" Heyelan
Soru Açıklaması
12.
Subtropikal yüksek basıncın etkili olduğu dönemler kuraklığa neden olmaktadır.

1. Savan

il. Ekvatoral

111. Tundra

iV. Akdeniz

Buna göre numaralandırılmış iklimlerden hangisi subtropikal yüksek basınç alanının etkisiyle yaz, hangisi kış döneminde kuraklık yaşamaktadır?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
13.
I. Yeni teknolojiler gittikçe daha düşük tenörlü ve yer kabuğunun daha derin kısımlarındaki maden yataklarının kullanımının önünü açılmaktadır.

II. Dünya'daki maden cevherlerinin yaklaşık % 70'i, çevreye en fazla zarar veren yöntemle yani açık ocak madenciliği ile çıkarılmaktadır.

III. 19. yüzyıl sonlarında alüminyum oksidi boksit cevherinden ayrıştırmada kullanılan elektroliz işleminin bulunmasına denk alüminyum üretilemiyordu.

IV. Yeryüzünde aktif volkanların çoğunun bulunduğu kuşakla tsunami riskinin fazla olduğu alanlar paralellik taşır.

Yukarıda verilenlerden hangileri teknolojik gelişmelerin yol açtığı durumlardır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
14.
Karbondioksit atmosferin güneş ışınlarını emme ve saklama yeteneğini arttırmaktadır. Yapılan hesaplara göre havadaki C02 miktarı % 55-60 oranlarında azaldığında hava sıcaklığı yaklaşık 4-5 °C düşecektir.

Buna göre,

I. Sanayi Devrimi'yle fosil yakıt tüketiminin artması

II. Jeolojik çağlarda yaşanan volkanik faaliyetler

III. Uranyum ve Toryumun enerji üretiminde kullanımı

olaylarından hangilerinin atmosferdeki CO2 oranının artmasında etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
15.


Buna göre, haritada numaralandırılmış yörelerden hangilerinde kara yolu yoğunluğu daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
16.
Şeffaf bir küre merkezinden ışıklandırılarak meridyen ve paralellerin izdüşümlerinin silindir şeklinde bir projeksiyon yüzeyine aktarılmasıyla küresel bir yüzey düzleme aktarılmış olur. Silindirik projeksiyon denilen bu yöntemde meridyenler eşit aralıklı ve birbirine paralel doğrular şeklinde olduğu için yüksek enlemlere doğru bozulmalar artar.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde üç ülke silindirik projeksiyonla haritaları yapıldığında bozulma oranı en az olandan en fazla olana doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Endonezya - Mısır - Danimarka
Soru Açıklaması
17.


Tarım alanlarının taraçalandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Eğimli yamaçların eğim doğrultusunda sürülmesi, yamaçların taraçalandırılma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Soru Açıklaması
18.
I. Tekirdağ -Edirne

II. Uşak-Aydın

III. Mersin -Karaman

IV. Bayburt -Rize

Yukarıda verilen merkezlerden hangilerinde ilk merkezden ikincisine gidildiğinde karasallık şiddeti artar?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
19.
Türkiye'de köy altı yerleşim birimlerinden biri olan çiftlikler genel olarak kentsel yerleşim merkezlerinden uzakta, bir ya da birkaç evle geniş araziye sahip büyük tarımsal işletmelerdir.

I. Konya

II. Artvin

III. Şanlıurfa

IV. Hakkari

V. Adana

Yüzey şekilleriyle iklim koşulları göz önüne alınırsa, yukarıda verilen yörelerden hangileri, çiftliklerin kurulmasına diğerlerinden daha az elverişlidir?
Doğru Cevap: "B" II ve IV
Soru Açıklaması
20.


Yukarıda coğrafi koordinatları verilen bölgeyle ilgili olarak;

I. Batı rüzgarlarının etki alanındadır.

II. Yatay düzleme dikilmiş bir cismin öğle vaktindeki gölge yönü güneyi gösterir.

III. 21 Aralık-21 Haziran tarihleri arasında koordinatları verilen bölge içinde bulunan merkezlerde gündüzler sürekli uzar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.