TYT Fizik Deneme Sınavı TEST - 3


TYT sınavı Fizik dersi online deneme soruları. Online TYT Fizik deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Deneme Sınavı TEST - 3
1.


X, Y ipleriyle kabın tabanına bağlı özdeş K, L küpleri, bir sıvı içinde şekildeki konumda dengede kalıyor.

X ipinin boyu Y ninkinden kısa olduğuna göre,

I. Sıvının K ve L küplerine uyguladığı kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri birbirine eşittir.

II. X ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğü, Y ninkinden büyüktür.

III. K küpünün yere göre potansiyel enerjisi, L ninkinden küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
2.
Bir kürenin yüzeyindeki toplam ışık akısı 640 π lümendir.

Buna göre, küre merkezine yerleştirilmiş olan noktasal ışık kaynağının ışık şiddeti kaç candeladır?
Doğru Cevap: "D" 160
Soru Açıklaması
3.


Yarıçapları sırasıyla r, 2r olan K, L dişlileri Şekil - I deki konumda duruyor.

L dişlisinin Şekil - II deki konuma gelmesi için, K dişlisinin dönme yönü ve devir sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.


K çukur aynasına gönderilen I ışık ışını şekildeki yolu izliyor.

Buna göre, aynanın asal ekseni üzerine konulan X cisminin görüntüsü; P, R, S, T, Z ile belirtilenlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" T
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.


Silindir biçimindeki iki parçadan oluşan bir kaptaki birbirine karışmayan özkütleleri farklı X, Y sıvılarının denge durumu şekildeki gibidir.

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi basınç farkından yararlanarak ölçüm yapabilen aletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Pirometre
Soru Açıklaması
8.


Türdeş bir levhadan dairesel bir parça şekildeki gibi kesilip çıkarılmıştır.

Buna göre, levha ısıtılırsa d1, d2 ve KL uzunluklarından hangileri artar?
Doğru Cevap: "E" d1, d2 ve KL
Soru Açıklaması
9.
İletken ve özdeş X, Y, Z kürelerinin elektrik yükleri sırasıyla qX, + 3q, – 4q dur. Kürelerin üçü de aynı anda birbirine dokundurulup ayrılıyor.

Son durumda X in yükü – q olduğuna göre, qX nedir?
Doğru Cevap: "B" – 2q
Soru Açıklaması
10.


X ve Y dalga leğenlerinde eşit frekansta çalıştırılan kaynakların ürettiği doğrusal su dalgalarının üstten görünümü şekildeki gibidir.

Buna göre,

I. X teki dalgaların dalga boyu Y dekilerden küçüktür.

II. X teki dalgaların hızı Y dekilerden büyüktür.

III. X teki su derinliği Y dekinden fazladır.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Deneme Sınavı TEST - 3
11.


Doğrusal yolda hareket eden bir aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre, (0 - 3t) aralığında bu aracın ortalama hızı kaç v dir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
12.


Hava ortamında bulunan, camdan yapılmış merceklere gönderilen tek renkli K, L, M ışık ışınlarının izleyeceği yollar Şekil - I, Şekil - II ve Şekil - III teki gibi çiziliyor.

Buna göre; K, L, M ışınlarından hangilerinin izleyeceği yol kesinlikle yanlış çizilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
13.
Elektriksel alan çizgileri ile ilgili,

I. Pozitif yüklü cisimden negatif yüklü cisme doğrudur.

II. Gerçekte var olmayan hayali çizgilerdir.

III. Yüklü iletken bir kürenin içinden elektrik alan çizgisi geçmez.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
15.
Isıca yalıtılmış bir kaba, –2 °C deki m kütleli X sıvısı, 6 °C deki 2m kütleli Y sıvısı ve 3 °C deki m kütleli Z sıvısı konuluyor. X, Y, Z sıvılarının öz ısıları sırasıyla c, 2c, 2c dir.

Isıl denge sağlandığında X, Y, Z sıvılarının sıcaklık değişimleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur(X, Y, Z sıvıları hal değiştirmemektedir.)
Doğru Cevap: "E" X sıvısının sıcaklığı 6 °C artmıştır.
Soru Açıklaması
16.


Eşit kütleli K, L, M cisimlerinin su içindeki denge konumları şekildeki gibidir. K, L, M cisimlerine suyun uyguladığı kaldırma kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla FK, FL, FM oluyor.

İpteki gerilme kuvveti sıfırdan farklı olduğuna göre; FK, FL, FM arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "B" FK = FL < FM
Soru Açıklaması
17.


Cisimle yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısının 0,4 olduğu bir yolda, 8 kg kütleli cisim F kuvvetinin etkisinde şekildeki x yolunu alıyor. Bu yol boyunca sürtünme kuvvetinin yaptığı iş – 640 J dür.

Buna göre, x kaç metredir? (g= 10 m/s2)
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
18.
Hacmi 5V olan Şekil - I deki kap, K musluğundan akan d özkütleli sıvı ve L musluğundan akan 2d özkütleli sıvı ile 4t sürede doluyor. Bu süreçte kapta biriken sıvının kütlesinin zamana bağlı grafiği Şekil - II deki gibi oluyor.K, L musluklarından akan sıvıların debileri eşit olduğuna göre,

I. 0 - 2t zaman aralığında yalnız K musluğu açıktır.

II. 2t - 3t zaman aralığında yalnız L musluğu açıktır.

III. 3t - 4t zaman aralığında K, L muslukları birlikte açıktır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
19.
Anlam kazanabilmesi için sayı ve birimle beraber yön bilgisine de ihtiyaç duyulan büyüklüklere örnek olarak,

I. kuvvet

II. sıcaklık

III. kinetik enerji

yukarıdakilerden hangileri verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
20.


Şekilde verilen kapalı kabın içindeki gaz, su, buz ve tahtadan oluşan sistem ısıl dengedeyken, kap tabanındaki su basıncı Psu, gazın basıncı Pgaz, tahtaya etki eden kaldırma kuvveti FK dır. Sisteme sıcaklığı değişmeden, içindeki buzun tümü eriyinceye kadar ısı veriliyor.

Bu olay sonunda; Psu, Pgaz ve FK niceliklerinden hangileri azalır?
Doğru Cevap: "C" Pgaz ve FK
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.