TYT Fizik Deneme Sınavı TEST - 5


TYT sınavı Fizik dersi online deneme soruları. Online TYT Fizik deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Deneme Sınavı TEST - 5
1.


Düşey kesiti şekildeki gibi olan eşit hacim bölmeli kap, eşit debili ve birbirine karışmayan d, 2d özkütleli sıvılar akıtan K, L muslukları aynı anda açılarak Z seviyesine kadar dolduruluyor.

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.


Üreteç ve özdeş K, L, M, N lambaları ile kurulan elektrik devresi şekildeki gibidir.

Buna göre;

I. K ve L

II. L ve M

III. M ve N

I, II, III ile verilen lamba çiftlerinden hangileri eşit parlaklıkta yanar?
Doğru Cevap: "E" I ve II
Soru Açıklaması
3.


Düşey kesiti verilen sürtünmeli ray üzerinde K noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim L noktasına ilk gelişinde duruyor.

Buna göre; cisme K noktasından mgh kadar bir kinetik enerji verilirse en fazla nereye kadar çıkabilir? (Noktalar arasında sürtünmeye harcanan enerjiler eşittir.)
Doğru Cevap: "B" LM arası
Soru Açıklaması
4.


Noktasal ışık kaynağı ve perde arasına saydam olmayan K kare levhası ve L, M ikizkenar üçgen levhaları şekildeki gibi yerleştiriliyor.

Levhaların perdede oluşan gölgelerinin boyu hK, hL, hM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "B" hK = hL > hM
Soru Açıklaması
5.
Elektrikle yüklü iletken K, L, M, N kürelerinden K hem M yi hem de N yi iterken M, L yi çekiyor.

Buna göre,

I. K, L yi çeker.

II. L, N yi çeker.

III. M, N yi iter.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.


Normal şartlarda ölçeklendirilen X ve Y termometrelerinde suyun donma ve kaynama noktaları şekildeki gibi işaretleniyor.

Buna göre, X termometresi ile 92 °X olarak ölçülen bir ortamın sıcaklığı Y termometresinde kaç °Y olarak ölçülür?
Doğru Cevap: "C" 104
Soru Açıklaması
7.
I. Boş bir fincana konulan madeni paranın belli bir noktadan görünmediği halde, fincanın içine su doldurulduğunda görünmesi

II. İçi su dolu bardağa konulan kalemin kırık ve biraz kalın görünmesi

III. Güneşli günlerde beyaz cisimlere bakıldığında gözün kamaşırken, aynı durumun beyaz olmayan cisimlere bakıldığında gözlenmemesi

yukarıda verilen olaylardan hangileri ışığın kırılması ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.


K cismi X sıvısı içerisinde Şekil - I deki gibi, X ve Y sıvılarında ise Şekil - II deki gibi dengede durmaktadır.

Buna göre, K nin özkütlesi dK ile sıvıların özkütleleri dX ve dY arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "B" dX = dY = dK
Soru Açıklaması
9.


Periyodik bir dalgaya ait bazı uzunluklar, x ve y olarak şekildeki gibi modellenmiştir.

Dalganın yalnız frekansı daha büyük olsaydı, x ve y uzunlukları için ne söylenebilirdi?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
10.


Bir öğrenci günlük ortalama 1500 cal enerji harcıyor.

Bu öğrenci, şekildeki tabloda verilen yiyeceklerden aşağıdaki hangi menüyü her gün yerse zamanla şişmanlar?
Doğru Cevap: "D" 300 g X, 600 g Y, 800 g Z
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Deneme Sınavı TEST - 5
11.


Bir öğrencinin parmağının altında şekildeki biçimi alan su damlası ile ilgili,

I. Damlanın düşmesini adezyon kuvveti engeller.

II. Damlanın alt yüzeyinin yuvarlak olması kohezyon kuvvetinin etkisiyledir.

III. Bu olayda adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
12.
Güneş sisteminde yer alan gezegenlerden hangi ikisi, Güneş’e olan uzaklıklarına göre sıralandığında Dünya ile Güneş arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Merkür – Venüs
Soru Açıklaması
13.


Aynı maddeden yapılmış Şekil - I deki X, Y, Z, U metal çubuklarının ilk sıcaklıkları sırasıyla TX, TY, TZ, TU dur. X ile Y ve Z ile U üst üste konulup ısıl dengeye geldiklerinde Şekil - II deki görünümü alıyorlar.

Çubuklar ortamdan ısıca yalıtıldığına göre; TX, TY, TZ, TU arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" TX > TU > TY > TZ
Soru Açıklaması
14.


O noktasında bulunan bir gözlemci K, L, M noktalarından hangilerinin ilk görüntüsünü hem X hem de Y düzlem aynasında görebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız K
Soru Açıklaması
15.


Aynı doğrultu üzerinde hareket eden K, L araçlarından K aracı başlangıçta L aracından 100 m geridedir.

Araçların hız-zaman grafikleri şekildeki gibi olduğuna göre, 6 saniye sonra K ve L araçları arasındaki uzaklık kaç m dir?
Doğru Cevap: "C" 80
Soru Açıklaması
16.


Eşit kollu bir terazi, kefelerinde K, L, N cisimleri varken Şekil - I deki gibi dengede kalıyor.

K nin yanına N cismi, L nin yanına M cismi konulduğunda Şekil - II deki gibi dengede kaldıklarına göre;

I. M nin kütlesi N ninkinden büyüktür.

II. M nin kütlesi L ninkinden büyüktür.

III. L nin kütlesi K ninkinden küçüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
17.


Özdeş lambalardan oluşan şekildeki devrede kaç lamba aynı parlaklıkta yanar?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
18.


Düşey kesiti verilen eşit bölmeli kabın içinde bulunan d özkütleli sıvı, ağırlığı ihmal edilen ve sürtünmesiz hareket edebilen pistonlara uygulanan F ve 6F kuvvetleriyle şekildeki gibi dengededir.

Buna göre, F nin büyüklüğü kaç hdgS dir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
19.
I. Radar ile hız tespiti

II. Bir cismin kütlesini hacmine oranlama

III. Su dolu bir bardağın üstünü tam kapatacak şekilde kağıt koyup ters çevirme

Yukarıdaki olaylardan hangileri bir ölçmedir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
20.
Isıca yalıtılmış bir kaptaki K sıvısına L katısı ekleniyor. Isıl denge sağlandığında, kaptaki K sıvısının bir kısmının katılaştığı, L katısının kütlesinin ise değişmediği gözleniyor.

K sıvısı ile L katısı yalnız birbiriyle ısı alışverişi yaptığına göre, ısıl denge sağlanıncaya kadar geçen sürede aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğru olur?
Doğru Cevap: "C" L nin sıcaklığı artar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.