TYT Kimya Deneme Sınavı TEST - 4


TYT sınavı Kimya dersi online deneme soruları. Online TYT Kimya deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya Deneme Sınavı TEST - 4
1.


Aynı sıcaklıkta bulunan yukarıdaki sıvıların vizkoziteleri hangi seçenekte doğru karşılaştırılmıştır?
Doğru Cevap: "A" I >II > III
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen elementlerle ilgili hangi yargı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" R katı halde elektriği iletmez.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi fiziksel değildir?
Doğru Cevap: "E" Yanıcılık
Soru Açıklaması
4.
Hacimce % 72'Iik etil alkol çözeltisi kullanılarak; hacimce% 40'Iık 900 ml su-etil alkol çözeltisi hazırlanıyor.

Buna göre;

I Hacimce % 72'Iik çözeltiden alınan sıvı hacmi (ml)

II. Eklenen saf su hacmi (ml)

hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
5.
I. Yağ çözücüler .................. özellik gösterir.

II. Kireç çözücüler .................. özellik gösterir.

III. Soda külü olarak da bilinen .................. Na2CO3 formülü ile gösterilir.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere hangi kavramlar getirilmelidir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
6.
Kütlece %30'1uk 600 g tuzlu su çözeltisi ile ilgili;

I. 420 g su içerir.

II. Donma noktası saf suyunkinden yüksektir.

III. Buhar basıncı saf suyunkinden düşüktür.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
7.
En az iki farklı türde molekül içeren bir madde ile ilgili;

I. Formülle gösterilir.

II. Karışımdır.

III. Tek fazlıdır.

ifadelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi kırmızı turnusol boyasının rengini değiştirmez?
Doğru Cevap: "A" CH3COOH
Soru Açıklaması
9.


Homojen X, Y ve Z katılarının kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrışabilme özellikleri yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre;

I. X çözeltidir.

II. Y ve Z saf maddelerdir.

III. Z formülle gösterilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Xn iyonu nötr X atomuna dönüşürken;

I. Atom numarası

II. Elektron bulunduran katman sayısı

III. Elektron sayısı

niceliklerinden hangileri kesinlikle değişmez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
logo
TYT Kimya Deneme Sınavı TEST - 4
11.
Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin özel adı yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
12.
Homojen maddeler ile ilgili;

I. Bileşenleri arasında sabit oran varsa bileşiktir.

II. Belirli koşullarda özkütlesi sabit değil ise karışımdır.

III. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılıyorsa elementtir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
13.
X, Y ve Z element atomları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• Y, periyodik sistemde elektronegatifliği en yüksek elementtir.

• Z'nin değerlik elektron sayısı ve elektron bulunduran katman sayısı Y'ninkinden 1 fazladır.

• x2- iyonu Z atomu ile izoelektroniktir.

Buna göre; X, Y ve Z atomlarının proton sayıları hangi seçenekte doğru karşılaştırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Z > X > Y
Soru Açıklaması
14.
Saf sıvılarla ilgili;

I. Aynı şartlarda buhar basıncı fazla olanın kaynama noktası düşüktür.

II. Ayırt edici özellikleri birden fazladır.

III. Süblimleşebilirler.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
15.


Baş grup elementi olduğu bilinen X , Y ve Z elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjisi (kJ-moı-1) tabloda verilmiştir.

Buna göre;

I. X ve Y, 1A grubu elementidir.

II. Z'nin değerlik elektron sayısı 2 dir.

III. X'in atom çapı Y'ninkinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki moleküllerden hangisi apolar kovalent bağ içermez?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
17.
Dibinde katısı bulunan doygun AgN03 çözeltisine aynı sıcaklıkta dibindeki katının tamamını çözmeye yetmeyecek kadar saf su ekleniyor.

Buna göre;

I. Çözelti kütlesi

II. Çözeltideki Ag+ iyon derişimi

III. Çözeltinin yoğunluğu

niceliklerinden hangileri artar?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
18.
Fosil yakıtların fabrika ve motorlu araçlarda yakılması ile açığa çıkan;

I. CO2

II. N2O5

III. SO2

gazlarından hangileri asit yağmurlarının oluşmasına neden olabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
19.
Asetik asit ya da sirke ruhu olarak bilinen bileşik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yağ, kıl ve yünlerden dolayı tıkanan lavaboların açılmasında kullanılılır.
Soru Açıklaması
20.
Seyreltik bir asit çözeltisine;

I. Saf su

II. KOH çözeltisi

III. Derişik asit çözeltisi

maddelerinden hangileri eklenirse pH değeri büyür?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.