TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 1


TYT sınavı Matematik dersi online deneme soruları. Online TYT Matematik deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 1
1.


Eş parçalara ayrılmış yukarıdaki şekilde, taranmış parçaların alanları toplamının şeklin toplam alanına oranı ile bu oranın çarpma işlemine göre tersinin toplamı kaçtır?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
2.
x, y, z doğal sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• x.y + z sayısı çifttir.

• z2 + z + y sayısı tektir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır?
Doğru Cevap: "C" x + z
Soru Açıklaması
3.


işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 8
Soru Açıklaması
4.
abc üç basamaklı sayısı xy iki basamaklı sayısının 5 katından 2 fazladır.

abc sayısının onlar basamağı 8 artırıldığında oluşan sayı, xy iki basamaklı sayısının 7 katının 4 fazlasıdır.

Buna göre, x + y toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 12
Soru Açıklaması
5.


Buna göre, (x + y).(x + z).(y + z) çarpımı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" -1
Soru Açıklaması
6.


işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 200
Soru Açıklaması
7.
x ve y gerçel sayıları için, 5x + y = 7 olduğuna göre,

I. y negatif ise x pozitiftir.

II. x pozitif ise y pozitiftir.

III. x tam sayı ise y tam sayıdır.

IV. y tam sayı ise x rasyonel sayıdır.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, III ve IV
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
9.
Tanım kümesi R – {0} olan bir f fonksiyonu için;

f(1 + 3 + 5 + ...... + (2n – 1)) = (n2 – n + 1)(n2 + n + 1)

olduğuna göre, f(5) değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 31
Soru Açıklaması
10.
|a| > a, |b| = –b

b ≠ 0

olduğuna göre;

I. |a| – |b|

II. a – b

III. a.|b|

ifadelerinden hangileri kesinlikle negatiftir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 1
11.


olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
Doğru Cevap: "C" y < z
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki tabloda, 1 terabaytlık hafızaya sahip yeni nesil bir telefonda kayıtlı olan dosyalar ve kapladıkları alan verilmiştir.Buna göre, yukarıdaki tabloda “kullanılabilir alan” kısmında aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
(1 TB = 210 MB)
Doğru Cevap: "C" 23
Soru Açıklaması
13.


olduğuna göre, x kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması
14.


işleminin sonucu kaçtır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
15.


işleminin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
16.


işleminin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
17.


Bu toplulukta turnuvaya katılmayan 36 erkek olduğuna göre, turnuvaya toplam kaç kişi katılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 24
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "E" 225
Soru Açıklaması
19.
Bir karınca yuvasında bulunan işçi karınca ve asker karınca ile ilgili olarak, işçi karınca, 8 saatte bir yuvaya 1,2 gram yiyecek getirmektedir. Asker karınca ise 6 saatte bir yuvaya 1 gram yiyecek getirmektedir. İşçi ve asker karıncalar bir günde toplamda 260 defa ve 272 gram yiyecek getirmektedirler.

Buna göre, yiyecek getiren toplam kaç karınca vardır?
Doğru Cevap: "D" 70
Soru Açıklaması
20.
Bir mağazada çalışanlar sattıkları her bir ürün için sabit prim almaktadırlar. Ocak ayında bu mağazada çalışanlardan Aysu, Berrin’in 3 katı kadar, Cemal’in 2 katı kadar ürün satmıştır ve bu üç çalışan toplam 132 TL prim almıştır. Cemal aynı ay içinde 9 ürün daha satsaydı Aysu ile aynı primi alacaktı.

Bu mağazada çalışanlar, sattıkları her bir ürün için kaç TL prim almaktadır?
Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 1
21.


Bir araç yarış pistinde üç tur atmıştır. Birinci turu 60 m/dk, ikinci turu 40 m/dk, üçüncü turu da 30 m/dk hızla tamamlamıştır.

Buna göre, bu aracın üç turdaki ortalama hızı kaç m/dk’dır?
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
22.
Bir malın satış fiyatı üzerinden % 20 indirim yapıldığında, kârı % 20’ye düşmektedir.

Buna göre, bu malın indirim yapılmadan önceki satışından kârı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
23.
Bir fabrikada gündüz bekçisi saati 20 lira ücretle, gece bekçisi saati 30 lira ücretle çalışmaktadır.

Bir günde iki bekçiye toplam 570 lira ücret ödendiğine göre, gece bekçisi 1 günde kaç saat çalışmaktadır?
Doğru Cevap: "B" 9
Soru Açıklaması
24.
Bir yıl ara ile doğmuş 5 kardeşe 120 ceviz rastgele dağıtılıyor. Bu beş kardeş yaşları kadar ceviz yediklerinde, ceviz sayıları eşitleniyor.

Buna göre, ortanca kardeşin başlangıçta kaç tane cevizi vardır?
Doğru Cevap: "B" 24
Soru Açıklaması
25.


Doğru Cevap: "D" 3
Soru Açıklaması
26.
a tane oyuncak b kişiye dağıtılırsa kişi başına k tane oyuncak düşüyor.

d tane oyuncak e kişiye dağıtılırsa kişi başına yine k tane oyuncak düşüyor.

Buna göre, 6a + 4d tane oyuncak 3b + 2e kişiye dağıtılırsa, kişi başına kaç tane oyuncak düşer?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
27.


Yukarıda X doğrusu bir havuza dolan su miktarının, Y doğrusu havuzdan boşalan su miktarının zamana göre doğrusal değişim grafiğidir.

Havuz boşken iki musluk aynı anda açılırsa, 40 saat sonra havuzda bulunan su miktarı kaç litre olur?
Doğru Cevap: "D" 130
Soru Açıklaması
28.
A ve B kümeleri, E evrensel kümesinin boş kümeden farklı alt kümeleridir.

Buna göre,

(B – A) ∪ [(A ∩ B) ∪ (A ∩ B’)]

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" A ∪ B
Soru Açıklaması
29.
51’den 100’e kadar numaralanmış 50 tane top bir torbaya atılıyor. Herhangi biri çekilip, üzerinde yazan sayıdan rakamları toplamı çıkarılıyor.

Buna göre, sonucun 72 olma olasılığı kaçtır?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
30.
P(x) bir polinom olmak üzere;

6x4 + ax – b = (x3 + 1).P(x) + 2x + 8

olduğuna göre, a – b farkı kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 16
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 1
31.


ABCD yamuk, DC açıortay

|AD| = 3 cm, |BC| = 6 cm, |EC| = 9 cm, |AB| = x

Yukarıdaki bilgilere göre, x kaç cm’dir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
32.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
33.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
34.


Yukarıda verilen ABCD karesi dört köşesinden şekildeki gibi kesilerek bir düzgün sekizgen elde ediliyor.

Kesilen parçaların alanları toplamı 8 br2 olduğuna göre, sekizgenin alanı kaç br2 dir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
35.


Kenar uzunluğu 2 br olan yedi tane düzgün altıgen şekildeki gibi birleştiriliyor. A, B, C, D, E ve F noktalarından geçen çember çiziliyor.

Buna göre, boyalı alanların toplamı kaç br2 dir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
36.
Doğru Cevap: "C" 70°
Soru Açıklaması
37.


Merkezi etrafında dönebilen, 12 eş parçaya bölünmüş yukarıdaki dairesel disk 1. konumdayken döndürülerek 2. konuma getirilmiştir.

Buna göre, bu diske uygulanan döndürme işlemi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "B" Saat yönüne 90°
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdaki şekilde ayrıt uzunlukları 18 cm, 13 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir beton saksı gösterilmiştir.Bu saksının hem yan yüzeylerindeki hem de tabanındakl betonun kalınlığı 4 cm’dir.

Buna göre, saksının iç kısmının hacmi kaç cm3 tür?
Doğru Cevap: "C" 100
Soru Açıklaması
39.


OABC bir yamuk,

|AB| = |OC|, B(7, 4), C(3, 4)

Yukarıda verilenlere göre, OABC yamuğunun alanı kaç br2 dir?
Doğru Cevap: "D" 28
Soru Açıklaması
40.


Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen a ve b doğruları birbirine diktir.

Buna göre, a doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.