TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 2


TYT sınavı Matematik dersi online deneme soruları. Online TYT Matematik deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 2
1.
Bir kaldırıma, mavi ve beyaz parke taşları kullanılarak, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir süsleme yapılmıştır.Bu süslemede toplam 59 tane mavi parke taşı kullanıldığına göre, kaç tane beyaz parke taşı kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 35
Soru Açıklaması
2.
x, y, z sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• x, y, z asal sayılardır.

• z + y3 = x3 tür.

Buna göre, x + y + z toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 24
Soru Açıklaması
3.


olduğuna göre, x değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
5.


olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 18
Soru Açıklaması
6.


Aşağıdaki tabloda Güneş Sistemimizde bulunan gezegenlerin Dünyaya olan uzaklıklarının yaklaşık değerleri verilmiştir.Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
7.


olduğuna göre, x kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 34
Soru Açıklaması
8.
İki basamaklı bir sayının,

• Onlar basamağı 2 azaltıldığında x sayısı oluşuyor.

• Onlar basamağı 5 artırılınca y sayısı oluşuyor.

• x + y toplamı, bu iki basamaklı sayının 3 katının 2 eksiği oluyor.

Buna göre, bu iki basamaklı sayının rakamları toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
9.


sayısının rakamları toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 9
Soru Açıklaması
10.


olduğuna göre, f(9)’un değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "B" -10
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 2
11.
a sıfırdan farklı bir reel sayı ve |x + a| = 4 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" x’in a sayısına olan uzaklığı 4 birimdir.
Soru Açıklaması
12.
|–a| + |3a| + | |a| + 3 | ≤ 13

b < b2 < |b|

olduğuna göre, 2a – b ifadesinin alabileceği değerlerin en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" (–4, 5)
Soru Açıklaması
13.
x, y ve z reel sayılarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• 2x – y = 3z

• z > y

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 2y < x
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
18.
a ve b farklı birer rakam olmak üzere; a rakamı en az bir kez, b rakamı en az iki kez kullanılarak sayılar yazılıyor. Yazılan bu sayılarda a ve b rakamları dışında rakam bulunmamaktadır. Örnekler; abb, aabb, bbbaaa, ...

Yukarıdaki şartları sağlayan, 205’ten küçük kaç tane 3 basamaklı sayı yazılabilir?
Doğru Cevap: "B" 29
Soru Açıklaması
19.
Bir oyuncak mağazasında satılan A ve B marka pillerin maliyeti ve satışı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• A marka pil % 20 kârla, B marka pil ise % 30 kârla satılmaktadır.

• A marka pilin maliyeti, B marka pilin maliyetinin % 40 fazlasına eşittir.

Mağazada 30 tane A marka pil satılarak elde edilen kâr, kaç tane B marka pil satılarak elde edilir?
Doğru Cevap: "A" 28
Soru Açıklaması
20.
Ahmet, Burak, Caner, Davut ve Erhan; katıldıkları koşu yarışmasının sonucuyla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri vermektedirler.

Ahmet: Caner’i geçemedim.

Caner: Önümde iki kişi vardı.

Davut: Yarışı bitirme sıram, önümdeki kişi sayısı ile arkamdaki kişi sayısının aritmetik ortalamasıdır.

Erhan: Arkamda kimse yoktu.

Bu bilgilere göre, Burak kaçıncı olmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1.
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 2
21.
Bir grup çocuk kendi aralarında oynadıkları oyunda; 1. çocuk bir sayısını demiştir. 2. çocuk bir sayısının üstüne kendi sırasını ekleyerek üç demiştir. 3. çocuk üç sayısının üstüne kendi sırasını ekleyerek altı demiştir ve oyun kendi sırası gelen her çocuk için bu şekilde devam etmiştir. Sonuncu çocuk sıra kendisine geldiğinde en iyi arkadaşının sıra numarasını ekleyerek 458 demiştir.

Buna göre, sonuncu çocuğun en iyi arkadaşının sıra numarası ile gruptaki çocuk sayısının toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 53
Soru Açıklaması
22.
Akif; aklından 2, 5, 7 ve 8 rakamlarından oluşan, rakamları farklı dört basamaklı bir sayı tutuyor. Arkadaşları Ülkü, Tuna, Dilek ve Songül de bu sayıyı bulmaya çalışıyorlar. Bu dört kişinin yaptığı tahminler aşağıda verilmiştir.Tuna bu sayının sadece yüzler basamağını bilmiş, diğer üç kişi ise bu sayının hiçbir rakamının yerini bilememiştir.

Buna göre, Akif’in tuttuğu sayı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 2785
Soru Açıklaması
23.


Bir üniversitenin birinci sınıfında okuyan öğrencilerin, aldığı burs miktarının kişi sayısına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.Buna göre, bu öğrencilerin aldığı burs miktarlarıyla oluşan veri grubunun medyanı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 575
Soru Açıklaması
24.
Ali ve Berk, bir işi birlikte 10 günde bitirebiliyorlar.

Beraber işe başladıktan 4 gün sonra Ali işten ayrılıyor ve kalan işi Berk tek başına 18 günde bitiriyor.

Buna göre, işin tamamını Ali tek başına kaç günde bitirir?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
25.
Bir futbol takımı için aşağıdakiler bilinmektedir.

• Takımda a tane futbolcu vardır.

• Bu futbol takımı, her yeni sezon başında takımdaki futbolcu kadar transfer yapar. (Futbolcu alır.)

• Her sezon sonunda beğenmediği 21 futbolcuyu gönderir.

• 3. sezon sonunda takımda 5 futbolcu kalmıştır.

Buna göre, bu futbol takımı 3 sezon boyunca toplam kaç futbolcu transfer etmiştir?
Doğru Cevap: "D" 49
Soru Açıklaması
26.


Yukarıda,

|AB| = 200 km ve otoban

|BC| = 310 km ve şehir içi

|CD| = 180 km ve çevreyolu

olan bir yolda, aynı anda A noktasından otomobil, D noktasından otobüs birbirlerine doğru hareket etmektedir.

Buna göre, bu iki araç C noktasından kaç km uzakta karşılaşırlar?
Doğru Cevap: "E" 100
Soru Açıklaması
27.
Alkol ve sudan oluşturulacak bir karışımda kullanılacak alkol ve su miktarını gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir.Bu koşullarda hazırlanan 100 gramlık bir karışımın yüzde kaçı alkoldür?
Doğru Cevap: "A" 41
Soru Açıklaması
28.


Yukarıda, taşıt kredisi için bankaya borçlanan Canan Hanım’ın aylara göre, bankaya olan borcunun doğrusal değişim grafiği verilmiştir.

c – a = 50.000

olduğuna göre, b – a kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 20.000
Soru Açıklaması
29.
s(A) = 5 olmak üzere, A kümesini kapsayan 6 elemanlı alt kümelerinin sayısı 8 olan bir B kümesi oluşturuluyor.

Buna göre, B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 13
Soru Açıklaması
30.


Şekildeki ABCD dikdörtgeni 1 x 1 lik 15 eş kareden oluşuyor.

Buna göre, şekildeki dikdörtgen veya karelerden rastgele seçilen birinin, alanı 1 br2 olan bir kare olma olasılığı kaçtır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 2
31.


olduğuna göre, x kaç derecedir?
Doğru Cevap: "C" 105°
Soru Açıklaması
32.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
33.


olduğuna göre, |BD| kaç birimdir?
Doğru Cevap: "D" 32
Soru Açıklaması
34.


ABCD bir dikdörtgen,

Alan(EFB) = 3 cm2, Alan(BCF) = 6 cm2

olduğuna göre, Alan(ADE) kaç cm2 dir?
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
35.


Kare ve ikizkenar dik üçgen şeklindeki legoların eşit kenarları birleştirilerek yukarıdaki şekil elde edilmiştir.

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
36.


Şekilde merkezleri O1, O2, O3 ve O4 olan birbirlerine teğet dört çember verilmiştir. Çemberlerin yarıçapları;

rO2 = rO3 = 10 br, rO1 = 16 br, rO4 = x br

olduğuna göre, x uzunluğu kaçtır?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
37.


ABCD şeklindeki bir dikdörtgen bahçenin A köşesine sabit iple bağlı bir koyun bahçede otlanmaktadır.

İpin uzunluğu 10 br olduğuna göre, koyun bahçe içinde maksimum kaç birimkare otlanabilir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
38.


ABCD paralelkenarında,

5|DN| = |NC|, 2|AL| = |LB|, 3|DK| = 2|AK|,

4|MB| = |MC|, Alan(DKN) = 4 br2

olduğuna göre, Alan(KLMN) kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 56
Soru Açıklaması
39.


Şekildeki taralı AOB üçgensel bölgesinin X ekseni etrafında döndürülmesiyle meydana gelen cismin hacmi kaç π br3 tür?
Doğru Cevap: "B" 288
Soru Açıklaması
40.


Koordinat düzleminde verilen ABCD karesinin Oy eksenine göre simetriği alınarak AıBıCıDı karesi elde ediliyor. AıBıCıDı karesi orijin etrafında 180° döndürülerek AııBııCııDıı karesi elde ediliyor.

Buna göre, AıBıCıDı karesel bölgesinin ağırlık merkezi ile AııBııCııDıı karesel bölgesinin ağırlık merkezi arasındaki uzaklık kaç birimdir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.