TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 3


TYT sınavı Matematik dersi online deneme soruları. Online TYT Matematik deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 3
1.
ABC ve CBA üç basamaklı sayılardır.

ABC + CBA = 645

olduğuna göre, (ABC ‒ CBA) farkının alabileceği en büyük değer kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 297
Soru Açıklaması
2.
a, b ve c birbirinden farklı pozitif tam sayılardır.

a.b = b + c = 12

olduğuna göre, a + b + c toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "D" 21
Soru Açıklaması
4.


ifadesine göre,

I. a çift sayıdır.

II. a ve b tek sayıdır.

III. b çift sayıdır.

IV. c tek sayıdır.

önermelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
5.


işlemine göre, A + B + C toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 9
Soru Açıklaması
6.
Bir kümenin elemanlarının toplamı eleman sayısına eşit ise, bu kümeye “yıldız küme” denir.

Örneğin; T = {0, 1, 2} kümesinin elemaları toplamı:

0 + 1 + 2 = 3 ve küme 3 elemanlı olduğundan bir yıldız kümedir.

Buna göre, A = {0, 1, 2, ..., 7} kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi yıldız kümedir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki karelerin içine birer tam sayı, çemberlerin içine ise (+) ya da (x) işlemlerinden birisi yazılıyor. Yanyana iki karenin içindeki sayılara, o karelerin altında kalan çember içindeki işlem uygulanıp, elde edilen sonuç o çemberin altındaki kareye yazılarak aşağıdak işlem şeması oluşturuluyor.Buna göre; M, N, R harflerinin yerine yazılacak işlem ve sayılar, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
8.


olduğuna göre, a + b + c toplamı en az kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 11
Soru Açıklaması
9.


Yukarıda verilen sayı doğrusunda, x ve y reel sayılarının hangi sayı aralıklarında olduğu gösterilmiştir.

Buna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "E" 9
Soru Açıklaması
10.


fonksiyonunun tanım kümesinde kaç farklı tam sayı vardır?
Doğru Cevap: "D" 26
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 3
11.


olduğuna göre, f(21) kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 13
Soru Açıklaması
12.
|a – 4| + a = 8

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" {6}
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "B" 74
Soru Açıklaması
14.
x, y, z pozitif reel sayılar olmak üzere,

x2 = 2

y3 = 3

z4 = 5

olduğuna göre; x, y, z sayılarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" x < y < z
Soru Açıklaması
15.


işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 4
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
19.
Saat 12.00’de Ali ve Fatih’in saatleri aşağıdaki gibi görünmektedir.Ali’nin saatine göre 19.40’ta başlayan film, Fatih’in saatine göre 21.38’de bitmiştir.

Buna göre, bu film kaç dakika sürmüştür?
Doğru Cevap: "B" 103
Soru Açıklaması
20.


Bir iş yerinde yukarıdaki indirimler uygulanmıştır.

• Bir ayakkabı 30 TL

• İki terlik 40 TL

• Üç çorap 30 TL

olduğuna göre, 2 ayakkabı, 3 terlik ve 4 çorap alan bir kişiye toplamda yüzde kaç indirim uygulanmıştır?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 3
21.
Bir inşaat firması 299 m uzunluğundaki bir arsaya en çok olacak şekilde arsanın başlangıç noktasından 3 metre boşluk bırakarak ilk evi, sonraki evleri bir önceki ev ile arasında 2 metre boşluk olacak şekilde inşa edecektir. İnşa edeceği evler; 2 katlı, 2 katlı, 3 katlı, 3 katlı, 5 katlı düzeninde ve sonraki evler de bu düzende olacaktır.

Buna göre, arsaya kaç tane 3 katlı bina inşa edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 13
Soru Açıklaması
22.


|AK| = |CM|, |KB| = |BL| = |LC| = |MD|

A, K, B, L, C, M ve D noktaları doğrusaldır.

V1 ve V2 hareketlileri, K ve C noktalarından aynı anda birbirlerine doğru hareket ederlerse, |BL| nin tam ortasında karşılaşıyorlar.

Şekilde gösterilen yönlerde harekete aynı anda başlayan
V1 ve V2 hareketlileri için;

• V1 hareketlisi A’ya varıp hiç durmadan D’ye doğru,

• V2 hareketlisi de D’ye varıp hiç durmadan A’ya doğru hareket ediyor.

Buna göre, V1 ve V2 hareketlilerinin karşılaşma yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" |LC|’nin tam ortası
Soru Açıklaması
23.
İki musluktan birincisi dakikada 1 litre, ikincisi dakikada 2 litre su akıtıyor. Biri büyük biri küçük iki kova bulunuyor. Küçük kova 1. musluğun altına büyük kova ise 2. musluğun altına konulup doldurulmaya başlanıyor. Küçük kovanın yarısı dolduğunda kovaların yerleri değiştirilip doldurma işlemine devam ediliyor ve iki kova aynı anda doluyor.

Küçük kovanın hacmi 9 litre olduğuna göre, büyük kovanın hacmi kaç litredir?
Doğru Cevap: "E" 11,25
Soru Açıklaması
24.


Yukarıda 15 tane eş bölmeden oluşan I. ve II. petek hakkında aşağıdakiler bilinmektedir.

• I. peteği bal ile dolduran arı, bir bölmeyi 2 dk’da doldurabilmektedir.

• II. peteği bal ile dolduran arı, bir bölmeyi 3 dk’da doldurabilmektedir.

• Her petekte bir tane arı çalışmaktadır.

• Peteklerin tamamını dolduran arı, diğerine yardım edecektir.

Buna göre, aynı anda petekleri doldurmaya başlayan arılar, peteklerin tamamını kaç dk’da doldururlar?
Doğru Cevap: "B" 36
Soru Açıklaması
25.


Bu alışverişten ne kâr, ne zarar edildiğine göre a sayısı, b sayısının yüzde kaçıdır?
Doğru Cevap: "D" 75
Soru Açıklaması
26.
Bir mağazada pantolonun satış fiyatı 50 TL, gömleğin satış fiyatı 25 TL’dir. Bu mağaza her ürüne % 20 indirim uygulamıştır.

4 taneden fazla gömlek alan müşterilere, 4 taneden sonraki her gömlek için % 20 indirim daha uyguluyor. 8 gömlek ve fazlasını alan müşterilere her pantolon için % 10 indirim daha uyguluyor.

Buna göre, 10 gömlek ve 2 pantolon alan bir müşteri ne kadar para öder?
Doğru Cevap: "A" 248 TL
Soru Açıklaması
27.
2, 3, 5, 6, 8 sayıları; her biri eşit uzunluklardaki çubuklarla aşağıdaki gibi yazılıyor.Buna göre, bu çubukların 32 tanesi ile aşağıdaki sayıların hangisi yazılamaz?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
28.


olduğuna göre, s(B’) kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 8
Soru Açıklaması
29.
Aşağıda, üstten görünümü verilen iki bölmeli dikdörtgen şeklindeki bir kutu için şu bilgiler verilmektedir:• |AB| = 3 br, |BC| = 2 br, |AF| = 2 br

• I. bölgede bulunan sayılar toplanıp sonuç bulunuyor.

• II. bölgede bulunan sayılar çarpılıp sonuç bulunuyor.

• Rakamlar kümesinden seçilen 2 farklı sayı bir kağıda yazılıp kutunun herhangi bir bölmesine atılıyor.

Buna göre, sonucun 7 olma olasılığı kaçtır?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
30.
İkinci dereceden bir P(x) polinomu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• P(x + 2) polinomunun (x – 3) ile bölümünden kalan (–2)’dir.

• P(3x – 2) polinomunun (x + 1) ile bölümünden kalan 7’dir.

• P(x) polinomunun sabit terimi 0’dır.

Buna göre, P(x) polinomunun başkatsayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 3
31.


olduğuna göre, x kaç derecedir?
Doğru Cevap: "C" 70
Soru Açıklaması
32.


ABC üçgeninin alanı, BDE üçgeninin alanının 3 katı olduğuna göre, |AC| = x kaç cm’dir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
33.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
35.


Bir arsa üzerindeki yerleşimi plandaki gibi olan 1, 2, 3 ve 4 numaralı villaların ortasına kare şeklinde bir havuz yapılacaktır.

Plandaki 1 birim 9 metre olduğuna göre, havuzun kapladığı alan en fazla kaç metrekare olabilir?
Doğru Cevap: "C" 486
Soru Açıklaması
36.


Şekilde verilen ABCD eşkenar dörtgeninin tüm kenarlarına teğet olan çemberin çapı 30 birimdir.

Eşkenar dörtgenin [AC] köşegeninin uzunluğu 50 birim olduğuna göre, çevresinin uzunluğu kaç birimdir?
Doğru Cevap: "B" 125
Soru Açıklaması
37.


Yukarıdaki şekilde taralı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre, |OB| kaç cm’dir?
Doğru Cevap: "C" 4π
Soru Açıklaması
38.


Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni KL doğrusu etrafında 180° döndürüldüğünde oluşan cismin alanı kaç cm2 dir?
Doğru Cevap: "D" 42π
Soru Açıklaması
39.


Şekildeki silindirin içine dört eş küre yerleştirilmiştir. Küreler silindirin yüzeylerine ve birbirlerine teğettir.

Bir kürenin hacmi 1 br3 ise, silindirin hacmi kaç br3 tür?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
40.


Şekildeki AB ve CD doğrularının kesim noktası K olduğuna göre, KBOD dörtgeninin alanı kaç birimkaredir?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.