TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı TEST - 5


TYT sınavı Sosyal Bilimler bölümü online deneme soruları. Online TYT Sosyal Bilimler deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı TEST - 5
1.
Atatürk, “Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendisine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk’ün bu ifadeleri ile bağdaştığı savunulamaz?
Doğru Cevap: "E" Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
Soru Açıklaması
2.
Ahilik Teşkilatı’nın temel amacı, zengin ile fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında iyi ve sağlam ilişkiler kurarak “sosyal adaleti” gerçekleştirmektir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Ahilik Teşkilatı’nın görevleri arasında olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "B" Askerlik hizmetlerini yürütme
Soru Açıklaması
3.
İtilaf devletleri, TBMM’nin açılması üzerine Anadolu’da hem azınlıkları hem de İstanbul Hükümeti yanlılarını desteklemiş ve ayaklanmalar çıkartarak TBMM’yi zor durumda bırakmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisinin I. TBMM’nin bu ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden biri olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "B" Tekalif-i Milliye Emirlerini yayımlama
Soru Açıklaması
4.
I. Kuzey Afrikalıların zamanla Araplaşması

II. Türk ve İran dillerinde Arapça sözcüklerin de kullanılması

III. Orta Asya Türk devletlerinde şer’i hukukun uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet’i kabul eden toplumlarda kültürel alanda değişim yaşandığına kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı yönetiminde padişaha ait olan yasama, yürütme ve yargı güçlerini padişah adına kullanan Divanıhümayun, üç kolun temsilcilerinden oluşuyordu. Seyfiye (askeri bürokrasi), ilmiye (din, eğitim ve hukuk bürokrasisi), kalemiye (sivil bürokrasi) şeklinde isimlendirilen bu kollar Osmanlı bürokrasisinin temelini oluşturuyordu.

Bu bilgilere göre Osmanlı devlet yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
Doğru Cevap: "E" Halka yönetimde eşit haklar tanındığı
Soru Açıklaması
6.
21 Aralık’ta ---- doğru gidildikçe gündüz süresi uzar.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Zonguldak’tan Konya’ya
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki haritada Dünya’daki nüfusun alansal dağılışı gösterilmiştir.Buna göre Güney Yarım Küre’nin Kuzey Yarım Küre’ye göre daha az nüfuslanmasında;

I. karaların daha az yer kaplaması,

II. tamamı buzullarla kaplı Antarktika kıtasının bulunması,

III. yaz mevsiminin daha kısa, kış mevsiminin daha uzun sürmesi,

IV. ekonomik yönden gelişmemiş çok sayıda devletin bulunması

özelliklerinden hangilerinin etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Daha çok ilkbahar ve yaz aylarında, dikey yönlü hava hareketlerinin çok güçlü olduğu bulutlardaki su damlacıklarının aniden donması sonucu, aşağıdaki yağış türlerinden hangisi oluşur?
Doğru Cevap: "E" Dolu
Soru Açıklaması
9.


• Aynı izohips üzerindeki bütün noktaların yükseltisi aynıdır.

• Birbirini izleyen iki izohips arasındaki yükselti farkı haritanın her yerinde eşittir.

Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen noktalardan hangisinin yükseltisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" M
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki beşeri faaliyetlerden hangisinin ortaya çıkardığı çevre sorunu yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
logo
TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı TEST - 5
11.
Eğer bir insan beş duyusundan yoksun olarak dünyaya gelseydi, hiçbir bilgiye sahip olamayacaktı. Sahip olduğumuz her kavramın, bilginin kökeninde, basit algılar yatmaktadır. Örneğin hepimiz “devlet” veya “özgürlük” kavramlarına sahibiz. Bunlar dünyada görebildiğimiz, dokunabildiğimiz, koklayabildiğimiz şeyler değildir. Ancak bunlar gibi karmaşık kavramlar bile, basit algı parçacıklarının bileşkesinden başka bir şey değildir.

Bu parça, bilgi kuramının hangi yaklaşımına ilişkin bilgileri içermektedir?
Doğru Cevap: "C" Empirizm
Soru Açıklaması
12.
Ahlaklı olmak, yalnızca kötülük etmemek veya kötülük yapmaktan çekinmek değildir; iyilik etmeyi, başkalarının yapacakları kötülükleri önlemeyi de içerir.

Parçada, “ahlaklı olmak” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine vurgu yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Bireylere, birbirlerine karşı sorumluluklar yükler.
Soru Açıklaması
13.
“Bütün kelebeklerde üreme, yumurtlama ile olur.” önermesi, bütün kelebeklerin yumurtlayarak çoğalıp çoğalmadığının test edilmesi ile doğrulanabilir. Ancak böyle bir gözlemin yapılması pek mümkün değildir. Çünkü bu önerme geleceği de kapsamaktadır.

Bu parçaya dayanarak çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bilimsel önermelerin doğruluğu olasılıklıdır.
Soru Açıklaması
14.
Mimarı dağlara gönderin. Orada doğanın bir kemerden, bir kubbeden ne anladığını öğrensin! Yunan mimarisinin kenger yaprağı, gotik mimarinin yonca yaprağı, sivri kemeri, doğadaki yaprakların taklidinden başka bir şey değildir.

Ruskin’in bu sözlerinden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sanat doğanın bir yansımasıdır.
Soru Açıklaması
15.
İnsanlar günlük değerlendirmelerinde hatalara düşüyor. Çünkü sadece kendi bakış açısı ile genele yönelik değerlendirmeler yapıyorlar. İşte bu noktada ciddi sıkıntılar oluşuyor. Genel değerlendirmeler gereklidir. Fakat bunu yaparken kendi iç dünyanın içinden çıkıp daha geniş bir açıyla bakmalısın. Bir anlamda bu, yüksekçe bir tepeye çıkmak gibidir. Dürbünü alıp birçok yöne bakacaksın. Sadece kendi iç dünyanda kalarak genele ilişkin değerlendirmeler yapmaktan kaçınacaksın.

Parçada değerlendirme yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Nesnel bakış açısına sahip olmak
Soru Açıklaması
16.
Hadiste yerellik; Hz. Peygamber’in söz, davranış ve eylemlerine yansıyan kendi dönemine özgü tarihsel, bölgesel, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik özellikler anlamına gelir.

Aşağıdaki hadislerden hangisi yerel mesaj taşımaktadır?
Doğru Cevap: "E" “Üç şeyde şifa vardır. Bal şerbeti içmekte, hacamat yaptırmakta, yarayı kızgın demirle dağlamakta; fakat ben dağlama yaptırmayı sevmem.”(Buhari )
Soru Açıklaması
17.
Hz. Muhammed’i (s.a.s.) Mekke’den Medine’ye göç ettiği zaman evinde ilk misafir eden sahabedir. Bu sebeple kendisine bu olaydan sonra “Mihmandar-ı Nebevi” veya “Mihmandar-ı Resul” dendiği de olmuştur.

Yukarıda hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Eyyub el-Ensari
Soru Açıklaması
18.
• “O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi.” (Hac, 78)

• “Kolaylaştırınız! Zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz! Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin.” ( Buhari)

Yukarıda verilen ayet ve hadis İslam hukukunun temel ilkelerinden hangisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Mükellefiyette kolaylık
Soru Açıklaması
19.
• İnsanların Allah’a karşı kulluk görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlar.

• İnsanın kendi yararına ve zararına olan şeyleri bilmesini ve dünya-ahiret mutluluğuna ulaşmasını sağlar.

• Adaletli, huzurlu ve istikrarlı bir toplum oluşmasına katkı sağlar.

Yukarıda verilenler, aşağıdaki İslami ilimlerden hangisi için daha çok geçerlidir?
Doğru Cevap: "D" Fıkıh
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup O’na çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkileri bulunan meleklere verilen adlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Mukarrebûn- İlliyyun
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.