TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 4


TYT sınavı Türkçe dersi online deneme soruları. Online TYT Türkçe deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 4
1.
(I) Yılbaşı gecesi evde oturuyordum, dışardan gelen sesle balkona çıktım. (II) Dışardan gelen korkunç ses ve soğuk hava kulaklarımı titreti­yordu. (III) Kızımın bana seslenmesiyle kapıyı hemen kapatıp içeri girdim. (IV) Evin sıcaklığı, dışarının soğuğundan sonra çok iyi geldi. (V) Dışarının gürültüsüne rağmen sıcak bir ortamda içilen şekersiz çay her şeyi güzelleştiriyordu.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde birden çok duyuya seslenen ayrıntı­lar vardır?
Doğru Cevap: "C" 11 - IV
Soru Açıklaması
2.
Yönetmen, filmlerinde halkın birkaç adım ileri­sinde yürümeyi, halkın gelişimi için iyiyi - kötü­yü belirlemeye çalışıyor ...

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilse sinema - halk ilişkisi konusunda farklı bir görüş dile getirilmiş olur?
Doğru Cevap: "D" Oysa sinemanın asıl görevi halkı bilinçlen­dirmek değil, iyi bir sanatsal film ortaya koy­maktır.
Soru Açıklaması
3.
Cahil Sıtkı Tarancı "Otuz Beş Yaş" şiiri ile bi­rincilik ödülünü aldığı 1946 yılından bu yana edebiyatla ilgili herkesin duyduğu ve bildiği bir tanınmışlığa sahiptir. özellikle ilk iki dize şairin isminin önüne geçmeyi başarmıştır. Bu şiirle il­gili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Fakat "Dan­te gibi ortasındayız ömrün" dizesine yeterince açıklık getirilmemiştir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden han­gisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Şairin herkes tarafından tanındığına
Soru Açıklaması
4.
Denilir ki () Voltaire () Fransa'yı bir şair olarak terk etti ( ) bilge biri olarak döndü ( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilebilir?
Doğru Cevap: "B" (:) (,) (;) (.)
Soru Açıklaması
5.
Bu deneme ÖSYM'nin yayımlamış olduğu soru­lara göre hazırlanmıştır.

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" İşaret zamiri
Soru Açıklaması
6.
(I) Dünyayı çocuklar yönetmelidir. (II) Ne de olsa dünya bir gün onlara kalacak. (II) Yaşaya­cakları dünyayı kendileri şekillendirseler hiç de fena olmazdı. (IV) Böylelikle büyüdükleri zaman kimseye sitem edemezler. (V) Yarınların daha güzel olması için çocukların daha etkin olduğu bir dünya olmalı.

Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" IV. cümlenin yüklemi basit yapılıdır.
Soru Açıklaması
7.
Bu akşam balkonda çay içip karşılıklı uzun uzun sohbet ettik.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gereksiz sözcük kullanımı
Soru Açıklaması
8.
Eğitim - öğretim yılının ilk döneminin bitmesine azıcık bir zaman kalmıştı. Öğrenciler karnelerini alacakları günü sabırsızlıkla bekliyorlardı.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından han­gisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Ünsüz yumuşaması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı tam­lama örnekleri bir arada kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Gece karanlığında ortaya çıkan yıldızlar gi­bidir dostlarımız.
Soru Açıklaması
10.
(I) Bu sorunun cevabı için tekerleğin icadı ile ilgili verilere ve tarihçesine bir göz atmakta fayda vardır.

(II) İnsanların yaşayış biçimini değiştiren icatlar arasında en üst sıralarda sayılabilecek bu önemli buluş, modern teknik ve mekaniğin merkezi durumundadır.

(III) Tekerlek tıpkı ateş gibi dünya icat tarihinin en önemli buluşlarından bir tanesidir.

(IV) Tekerleğin icadı o kadar eski zamanlara dayanmaktadır ki ne zaman ve kimler tarafından icat edildiği net olarak bilinememektedir.

(V) Tekerleği kim icat etti?

Yukarıda numaralandırılmış cümleler anlam­lı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandı­ğında hangisi sonuncu olur?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 4
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Doğru Cevap: "B" Gündelik işlerin fiyatı çok düşük olduğu için tercih edilmiyor.
Soru Açıklaması
12.
Edebiyatla bilim arasında farklı şekillerde ilişki söz konusudur. (I) Bu ilişkinin temelinde her iki­sinin de insan etkinliği olması vardır. (II) Etkinlik bir amacı gerçekleştirmek için yapılır. (III) Ede­biyat da bilim de insana yönelik etkinliklerdir, kısacası insan içindir. (IV) Bunun için edebiyat ve bilim birbirinden farklı yöntemler kullanır. (V) Edebiyat öznel bir bakış açısıyla güzelliğe ulaş­maya çalışır, bilim ise nesnel bir bakış açısı kul­lanır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
13.
(I) Futbol maçlarında, oyun kurallarının uygulan­ması konusunda tam yetki sahibi olarak görev­lendirilen bir hakem tarafından yönetilir, maçın hakemine iki yardımcı hakem asistanlık eder. (II) Bunun yanında dördüncü hakem de hakeme zaman zaman yardımcı olmaktadır. (III) Sahada bu kadar hakemin olması oyun içerisinde hata olmayacağı anlamına gelmez. (IV) Futbolcular, seyirciler zaman zaman hakemlerin yanlış ka­rar verdiğini düşünerek hakemlere itiraz ederler. (V) Video Hakem Uygulaması (VAR), karşılaş­ma sırasında hakemi tereddütte bırakan ya da oyuncuların yoğun itirazda bulunduğu bir po­zisyonları değerlendiren yeni bir sistemdir. (VI) Hakemin ekran başında pozisyonların tekrarını izleyen diğer hakemlerle kulaklık aracılığıyla iletişim kurduğu ve onlardan gelen bilgiye göre karar verdiği bir sistem olarak da tanımlanabilir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Doğru Cevap: "D" V
Soru Açıklaması
14.
Mevsim sonbahar. Kastel tepesinden bir sürü geminin yüzmekte olduğu denize ve batmakta olan akşam güneşinin aydınlattığı İsveç sahili­ne bakıyoruz; aramızdaki siper dik bir yamaç­la sonlanıyor; orada koskoca ağaçlar var, sa­rarmış yaprakları dallarından dökülmekte. Ta aşağıda etrafı tahta çitlerle çevrili evler hüzünlü görünüyor. İşte onların da ardında bir nöbetçi­nin nöbet tuttuğu yer oldukça uzakta gözüküyor. Nerdeyse hiç ulaşılmayacak kadar uzakta ...

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Benzetme
Soru Açıklaması
15.
(I) Kökleri tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan Türk dili, bugün geniş bir coğrafyada, dünyada en çok konuşulan diller içinde ilk sıra­larda yer almaktadır. (II) Kültürün yazılı ve sözlü en büyük taşıyıcısı görevini üslenmiştir dil. (III) Köklü bir kültür taşıyıcısı olan dilimizin ilk ya­zılı ürünlerine 4. yüzyılda rastlanmaktadır. (IV) Edebi bir metin niteliğindeki örnekleri Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kül Tiğin adına dikilen Göktürk Bengü taşlarıdır. (V) Günümüze kadar gelen bu taşlar dilimiz için önemli eserlerdir. (VI) Bu eserler Türkçenin konuşulduğu, yazıldığı geniş coğrafyayı da ifade ederler.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "A" II
Soru Açıklaması
16.
Edebiyat eğitimi, çağdaş eğitimin önemli mer­kez noktalarından biridir. Çünkü edebiyat eğiti­mi, bireyin kendisini geliştirme, başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilme, kendisini başkalarına ifade edebilme, kendisiyle ve çevresiyle barışık bir şekilde yaşamasını sağlama gibi özellikler ba­kımından bireysel gelişime katkıda bulunan önemli bir eğitim alanıdır. İşte bu gerçekten ha­reketle biz bu çalışmamızda edebiyat eğitiminin bireye kazandıracağı kazanımlar üzerinde dur­maya, kazanımların verilmesi sürecinde uygula­nacak yöntem ve teknikleri vermeye çalıştık. Bu çerçevede öncelikle edebiyat ve edebiyat eğiti­mi ile ilgili kavramları açıkladıktan sonra edebi­yat eğitiminde başlıca amaçlar ve bu amaçlara yönelik yöntem, teknik ve örnek uygulamalar üzerinde durduk ve gerekli açıklamalarda bu­lunduk.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kişilerin gelişiminde edebiyatın önemli bir etkisi vardır.
Soru Açıklaması
17.
26. Akdeniz iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim türüdür. Yaz sıcaklı­ğı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır. En sıcak ay ortalaması 28-30 °C, en soğuk ay ortalaması 8- 10 °C'dir. Yıllık ortalama 18 °C'dir. Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür. En fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşer. Kışın görülen ya­ğışlar cephesel kökenlidir. Cephesel yağışlar en fazla bu iklimde görülür.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Neden - sonuç cümlelerine yer verilmiştir.
Soru Açıklaması
18.
(I) İstanbul'da doğan sanatçı, genç yaşta yaz­dığı Kaldırımlar şiiri ile tanındı. (II) İstanbul Üni­versitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümün­deki öğreniminden sonra bir süre yurt dışında eğitim aldı. (III) Üniversitelerde dersler verdi. (IV) Büyük Doğu Dergisini çıkardı. (V) Edebi ki­şiliğini daha çok, şiir alanında verdiği eserlerle ortaya koymuştur.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin han­gisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
19.
Mitokondri, sitoplazmanın içerisinde bulunan hücre organellerinden biridir. Kelime kökeni Yu­nancada mitos (iplik) ve khondrion sözcüklerin­den türetilen bir kelimedir. Boyutları 0,2 mikron ve 5 mikron arasında değişiklik göstermektedir. Mitokondrinin şekli ise oval şekilden çubuk şe­kille kadar değişik biçimlerde karşımıza çıkabi­lir. Mitokondri hücre sayısı, karşımıza tek büyük hücre olarak çıkabildiği gibi genelde birden faz­la sayıdadır. Mitokondri sayısı hücrenin enerji ihtiyacına göre değişkenlik gösterebilir. Özellik­le kas ve sinir hücreleri gibi yüksek enerji ihtiyaç duyulan hücrelerde sayıları çok olabilir. Örneğin karaciğer hücrelerinde sayıları 2500 civarında­dır.

Bu parçadan Mitokondri ile ilgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Boyut olarak küçük olduğuna
Soru Açıklaması
20.
Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu

Birinciliği beyaza verdiler.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Fiilden türemiş isim
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 4
21.
Dünya edebiyatında destanın karşılığı olarak epope kavramı kullanılır. Epopenin karşılığını, İslami kültür ile birleştiren Türkler, Farsçadan dilimize geçen ve efsane, masal, ün, şan gibi anlamları karşılayan, destan kavramını tercih ederler. Destan kelimesi İslamiyet'ten çok önce Türk edebiyatında karşımıza çıkar. Yaratılış Destanı, Saka Destanı, Göktürk Destanı gibi birçok destanı buna örnek olarak vermemiz mümkün. Epik şiir, bir edebiyat türü olarak bü­yük bir olay veya bir kahramanın maceralarını anlatan, olağanüstü motiflerle örülü uzun şiire, bir başka ifadeyle anlatmaya dayalı şiire denir. Epope, epik formunda kaleme alınır. Oldukça uzun, ölçülü ve kahramanlık esaslı bir şiirdir, ancak bu kez yazının hakim olduğu ve yeniden türetilebilir kalıpların bulunduğu bir şiir türüdür. Başka bir tanımla, kahramanca maceraların manzum hikayesidir.

Bu parçadan hareketle destanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Destanların olaya dayalı metinler olduğu
Soru Açıklaması
22.
İmge bir varlığı, kavramı, durumu daha canlı ve daha duygulu anlatmak için onu başka varlık, kavram veya durumların çizgileri ve şekilleri içinde tasarlayıştır. Sanatçı, imge oluştururken, izlenimlerinden hareketle gerçeği kendi algısına göre yeniden biçimlendirir. Duygu ve düşünce­lerini ifade etmek için kendine özgü bir dil oluş­turur. Yeni bir anlatım için hayal gücü ve sanatçı duyarlılığı sayesinde alışılmamış sözler bulur. Bilinen sözcüklere farklı anlamlar yüklerken çe­şitli ipuçlarıyla çağrışım sağlar.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarı­lamaz?
Doğru Cevap: "D" Sanatçıların imgeleri benzerlik gösterir.
Soru Açıklaması
23.
Halkımız televizyon izlemeyi çok seviyor. Araş­tırmalar gösteriyor ki Türk halkının %95'i tele­vizyon izliyor. Televizyon, insanlarımızın beyin­lerini zincirlemiş gibi. insanları sanki televizyon yönetiyor. Televizyon neyi doğru gösteriyorsa halkımız onu doğru olarak kabul ediyor ve bilin­çaltına yerleştiriyor. Televizyonda hangi ürünün reklamı varsa ya da ünlü bir kişilik hangi ürünü giyiyor ise o ürün moda oluyor. Ne kadar iyi, ne kadar kötü olduğu değerlendirilmiyor bile.

Bu parçaya göre,

I. İnsanların çoğu televizyon izlemeyi seviyor.

II. İnsanlara bir şeyi öğretmede en etkili araç televizyondur.

III. İnsanlar televizyonda izlediklerinin doğrulu­ğunu sorgulamıyorlar.

IV. Televizyonda yayınlanan reklamlar ürünün satışının artmasında etkili oluyor.

verilen yargılardan hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" I -III
Soru Açıklaması
24.
24 ve 25. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

İkinci İnönü Savaşı, Yunan kuvvetlerinin sayı­ca ve silah bakımından üstün olmasına karşın, Türk Ordusunun zaferi ile sonuçlandı. Yunan ilerleyişi bir süre için de olsa durduruldu. Mus­tafa Kemal Paşa, bu zaferin sonunda İsmet Paşa'ya çektiği kutlama telgrafında, "Siz, orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." diyerek, kazanılan zaferin büyük öne­mine dikkati çekti. Kazanılan zafer, Türk tarafın­da coşkuyla karşılandı ve büyük moral elde edil­di. İngilizlerin, Yunanlılara olan güveni azalmaya başladı. lngiltere, TBMM ile ilişki kurabilmek amacıyla, Malta'da tutuklu bulunan kırk Türk'ü serbest bıraktı. İtalyanlar, işgal ettikleri bölgeleri boşaltma kararı aldı. Bu başarının sonunda dü­zenli bir ordunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Anadolu'daki mücadele­nin gün geçtikçe güçlendiğini gören Fransızlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile temasa geçtiler ve işgal ettikleri Zonguldak'tan çekildiler. İkinci İnönü Savaşını kaybeden Yunanlılar, yeni bir saldırı için Batı Anadolu'daki savaş gücünü artı­rıcı tedbirler almaya başladılar.

Bu parçanın anlatımında hangi anlatım bi­çimleri kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Açıklama - Tanık gösterme
Soru Açıklaması
25.
Bu parçadakiler aşağıdaki hangi soruya kar­şılık söylenmiştir?
Doğru Cevap: "B" II. İnönü Savaşı'nın sonuçları nelerdir?
Soru Açıklaması
26.
Renk körlüğü renkleri ayırt etme yeteneğinin bozukluğudur. Renk körlüğü, genellikle erkek­lerde görülen, oldukça yaygın bir rahatsızlıktır. En fazla görülen tipi, kırmızı ile yeşilin ayırt edi­lememesidir. Ender görülen bazı vakalarda ise bütün renklerin ayırt edilememesi ve dünyanın siyah - beyaz görülmesi söz konusudur. Her 20 erkekten ve her 200 kadından birinde renk körlüğü görülür. Birçok kişi renk körü olduğu­nu kendiliğinden fark etmez. Renk körlüğünün nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak renk körlüğünün genetik geçişli bir hastalık olduğu bilinmektedir. Ailesinde renk körlüğü olan bir kişinin renk körü olma ihtimali daha yüksek­tir. Bazı durumlarda renk körlüğü, sinir sistemi hastalıklarına bağlı olarak da oluşabilir. Kalıtsal renk körlüğünde ise görmede bir kayıp olma­maktadır. Renk körlüğünün yaygın türü olan ve genellikle doğumdan itibaren oluşan kalıtsal renk körlüğünde yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı aynı biçimde algılanır ve ayrı renkler ancak yo­ğunluklarıyla ayırt edilebilir. Renk körlüğü gün­lük yaşamda önemli bir sorun oluşturmasa da yaşam kalitesinde azalmaya yol açabilir. özel­likle renk körü olan kişiler, renklerle ilgili belirli işlerde çalışamayabilirler.

Bu parçadan hareketle renk körlüğü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Renk körlüğü tanı konulması zor olan bir hastalıktır.
Soru Açıklaması
27.
Halley Kuyruklu Yıldızı aslında tozlu buzlu bir göktaşıdır. Yetmiş altı yılda bir Dünya'nın yakı­nından geçer ve tarih boyunca bu kuyruklu yıl­dızın her gelişinde ilginç olaylar ortaya çıkmıştır. Daha doğrusu, zaten her zaman gerçekleşen il­ginç olaylar, bu kuyruklu yıldızın geçişine yorul­muştur. İlk defa Edmund Halley (1656 - 1742) bu kornetin Güneş'in yörüngesinde dönen bir göktaşı olduğunu tespit edip her yetmiş altı yıl­da bir Dünya'nın yakınından geçeceğini hesap etti. Bir sonraki ziyaretinin 1758 yılında olacağı­nı hesapladı ve gerçekten de Halley Kuyruklu Yıldızı 1758'de Dünya semalarından görüldü. Fakat Edmund Halley, 1758'e yetişemeden 16 yıl önce ölmüştü.1758'de Edmund Halley'in he­saplarının doğru çıkması üzerine bu kuyruklu yıldıza Halley ismi verildi. Edmund Halley aynı zamanda herkese küsmüş, Cambridge Üniver­sitesinde kendi halinde bilimsel araştırmalarda bulunan ve kimse tarafından çok da bilinmeyen Sir lsaac Newton'un eserlerinin basılıp gün yü­züne çıkmasını da sağlayan kişidir.

Bu paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?
Doğru Cevap: "E" Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geçişi sırasında ilginç olaylara neden olduğu
Soru Açıklaması
28.
"Güzel dil Türkçe bize,

Başka dil gece bize,

İstanbul konuşması,

En saf, en ince bize,

Lisanda öz sayılır,

Herkesin bildiği söz

Manası anlaşılan

Lügata atmadan göz.

Uydurma söz yapmayız,

Yapma yoldan sapmayız

Türkçeleşmiş Türkçedir

Eski köke tapmayız ... "

Ziya GÖKALP'e ait olan bu şiir ile aşağıdaki­lerden hangisi vurgulanmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Türkçenin en güçlü dil olduğu
Soru Açıklaması
29.
Bu kitabı, koskoca bir adama adadığım için küçüklerden beni bağışlamalarını dilerim. Ama önemli bir özrüm var: Şimdiye kadar bu adam­dan daha iyi bir başka dostum olmadı. İkinci özrüm de şu: Bu adam, her şeyi değerlendire­bilir. Çocuklar için yazılmış kitapları bile. Sonra üçüncü bir özrüm daha var: Bu adam Fransa'da oturuyor şimdi, aç, üstelikte açıkta. Avutulmak ister. Bütün bu söylediklerim özürlerim yetmez­se ben de kitabı onun bir zamanki çocukluğuna adarım tabii. Çünkü bütün koca adamlar bir za­manlar çocuktular.

Bu parçada hareketle aşağıdakilerden han­gisine ulaşılmaz?
Doğru Cevap: "D" Pişmanlık duygusu hakimdir.
Soru Açıklaması
30.
Türk şiirinin ve Türk sinemasının "yeni şiir" ve "geçiş dönemi" evrelerinin kilometre taşlarından biri olan Orhon Murat Arıburnu anısına ölümü­nün hemen ardından "şiir" ve "sinema" dalların­da meslektaşı Hüseyin Alemdar'ın kişisel giri­şimleriyle 1990 yılında hayata geçirilen Arıburnu Ödülleri, 1990-2005 yılları arasında hem Türk şiirinde hem de Türk sinemasında birçok yeni şair ve sinemacının ortaya çıkmasında ve mevcut genç yeteneklerin başarılarının pekiş­tirilmesinde çok önemli bir misyon üstlenmiştir. İlk yıllarında Onat Kutlar, Metin Erksan, Atıf Yıl­maz, Ömer Kavur, Vedat Günyol, Vedat Türkali, İlhan Berk ve Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi Türk şiirinin ve Türk sinemasının ustalarının görüş­leriyle ve önerileriyle kimlik kazanan Arıburnu Ödülleri, amaç ve ilkeleri doğrultusunda, birçok şair ile sinemacının ortaya çıkmasında, mevcut değerlerin pekiştirilip güç kazanmasında önemli rol oynadı. Ödüllendirdiği şair ve sinemacılara bir sonraki yıllarda seçiciler kurullarında görev vererek, şair ve sinemacıları onure edip yürek­lendirerek de amaç ve ilkeleri doğrultusunda üstüne düşeni fazlasıyla yapmıştır.

Bu parçada anlatılan "Orhon Murat Arıburnu" ödüllünün en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yeni şair ve sinemacıların ortaya çıkmasını sağlamaktır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 4
31.
İlk kimin aklına gelmiştir bilinmez ama kaynak­larda, ilk saat kulesinin Strasbourg Katedra­li'nde inşa edildiği geçiyor. Bizde ise saat kulesi, Osmanlı zamanında, özellikle II. Abdülhamit zamanında oldukça yaygınlaşıyor. Öyle ki bu dönemde 144 saat kulesi yaptırılmış, bunlardan 72 tanesi sınırlarımız dışında kalmış; 20 tanesi zamana ve yerel yöneticilere yenik düşmüş, yal­nızca 52 tanesi halen ayakta. Anadolu'nun pek çok şehrinde Osmanlı saat kulesine rastlamak bu yüzden hala mümkündür. Tabii, Osmanlı'nın başkenti İstanbul, zamanında tam dört tane saat kulesi ile taçlandırılmış.

Yukarıdaki paragrafa göre saat kulesi ile il­gili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Osmanlının yaptığı saat kulelerinin çoğu­nun şuan sınırlarımızın dışında olduğuna
Soru Açıklaması
32.
Atasözlerinin biçim bakımından akla gelen ilk özellikleri, belli bir kalıp içinde söylenmiş ................... olmalarıdır. Dolayısıyla, bir atasözünde yer alan kelimeleri değiştirip yerlerine ................... da olsa başka kelimeler koymak ya da ................... bozmak, o atasözü nü atasözü olmaktan uzaklaştırır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki­lerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" söz öbeği - eş anlamlı - söz dizimini
Soru Açıklaması
33.
"Tutmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde "yanında bulundurmak, alıkoymak" anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Siz gelinceye kadar çocuğu ben tutarım.
Soru Açıklaması
34.
Yazılışları aynı, anlamları arasında hiçbir ilgi bu­lunmayan sözcüklere eş sesli veya sesteş söz­cükler denir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu tür bir anlam bilgisine örnek olabilecek sözcük kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Günlerdir süren mutsuzluğum hala sana ifade edemedim.
Soru Açıklaması
35.
Bir hikayeciyle ilgili olarak aşağıdaki açık­lamalardan hangisi ayraç içindeki özellikle uyuşmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Duygu ve düşünce bakımından zengin ve derin bir şekilde konularını ele almış, olay­ların özüne inmiştir. (doğallık)
Soru Açıklaması
36.
(I) 3.000 yıldan fazla bir süredir kullanılan çivi yazısı, Orta Doğu'da birbirlerinden çok farklı ailelerden olan çeşitli dillerde kayıtlar için kulla­nıldı. (II) Yazıyı bulan halkın dili olan Sümerce, milattan 2000 yıl önce ölü bir dil haline gelmişti. (III) Konuşulan bir dil olmamasına karşın Sü­merce her zaman için Mezopotamya'da bir kül­tür dili olarak kaldı. (IV) Orta Çağ'da Latincenin Avrupa'da kültür dili oluşu gibi Sümercenin yeri­ni akıcı, çok kullanılan ve konuşulan bir dil olan Akadların konuştuğu dil almıştı. (V) MÖ 1.500'Iü yıllara kadar uluslararası iletişimde ve ticarette kullanılan bu dil günümüzün İngilizcesi gibiydi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV. cümle, nesne-yüklem ilişkisi bakımın­dan ettirgendir.
Soru Açıklaması
37.
(I) Kral Hammurabi'nin, ülkesinde gerekli disip­ lini ve iyi bir yönetimi sağlayabilmek için Ham­murabi Kanunları'nı oluşturduğu söylenir. (II) Karışık bir dönem olduğu için o yıllarda aşağı yukarı herkes bir kovuşturma tehlikesi ve üzün­tüsü yaşamıştır. (III) Bu yüzden haklılığına her­kesi inandırmak için Adalet Tanrısı Şamaş'ın önünde onun söylediği yasaları dikte ederken ve danışırkenki halini gösteren bir yazıt yaptır­mıştır. (IV) Ayrıca Tanrı, Hammurabi'nin gücünü onaylamak için yüzüne ve asasına dokunma­sına da izin verir. (V) Daha sonraki dönemlerin toprakları altında kaldığı için Birinci Babil Hane­danlığı'nın mimari etkinlikleri hakkında maale­sef pek bilgi yoktur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "sıfat tamlaması" yoktur?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
38.
Genellikle köy ve göçebe aşiretler gibi ortamlar­da yetişen saz şairleri, halk şiirimizin en önemli kaynakları olarak kabul edilen örneklerini ver­mişlerdir. Çünkü hiçbir okul kültürüne bağlı ol­maksızın sırf gelenekten yetişmişlerdir. Bunlar arasında okuma yazma bilmeyenler çoktur. Bu yüzden divan şiirine özenmez ve kalem şairliği yönünden herhangi bir bağlantı kuramazlar.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Zarf türünden bir sözcük kullanılmamıştır.
Soru Açıklaması
39.
(I) Mozart, günümüzün en çok tanınan ve sevi­len bestecilerindedir. (II) Bütün müzik otoriteleri onu bir mucize olarak kabul ederler. (III) Mozart, eskilerden ve çağdaşlarından alıntılar yaparak dokunduğu her şeyi güzelleştirdi. (IV) İç dünya­sındaki coşkulu sevgiyi bilinen kalıplara aktardı. (V) Akıl, kalp ve duygular arasında bir denge kurmayı herkesten daha iyi başardı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde ögelerin sıralanışı "O, eşsiz bir yeteneğin yansımasıydı." cümlesiyle aynıdır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Akşam üstü buranın manzarası insana de­rin bir huzur ve sakinlik verir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.