10. Sınıf Edebiyat: Edebiyatın Din ve Tarih ile İlişkisi TEST - 1


Edebiyatın Din ve Tarih ile İlişkisi konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Edebiyatın Din ve Tarih ile İlişkisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Edebiyatın Din ve Tarih ile İlişkisi konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Edebiyatın Din ve Tarih ile İlişkisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Edebiyatın Din ve Tarih ile İlişkisi TEST - 1
1.
Din, binlerce yıldır insanları etkisi altına alan, onların yaşamlarını etkileyen önemli bir olgudur. Toplumları bu kadar derinden etkileyen bir olguya karşı edebiyat da kayıtsız kalmamıştır. Dinlerin toplum üzerindeki etkisi aynı ölçüde edebi eserlere de yansımıştır.

Buna göre, aşağıdaki türlerin hangisinde dinin etkisi görülmez?
Doğru Cevap: "E" Fahriye
Soru Açıklaması
2.
Cennet cennet dedikleri

Birkaç köşkle birkaç huri

İsteyene ver onları

Bana seni gerek seni

Bu dizeler aşağıdakilerin hangisiyle edebiyat arasında bir ilişki olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "A" Din
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki eserlerin hangisinde dinin etkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Divanü Lugati’t-Türk
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinde dinin etkisi görülmez?
Doğru Cevap: "B" Hoca Dehhani
Soru Açıklaması
5.
I. Bir gün halası sokaktan geçen bir satıcıyı çağırdı. Satıcı, iskemlesine oturdu; Hasan da merakla karşısına geçti.

II. Gurue'ye yaklaşıyoruz. Yeşil alanlar çoğalmaya başladı, bu bölgeye hepimiz âşık olduk.

III. Halasının yanındaki kadınlar da sarıldılar, öptüler, söyleştiler. Birçok çocuk da gelmişti.

IV. Ertuğrul Bey, oğlu Osman Bey'e sakin olmasını, barışı bozmak isteyenlerin olabileceğini söyler.

V. Keloğlan kuyunun yarısına gelince sağ tarafında karanlıkta aniden bir kapı açılır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde tarih biliminden yararlanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
6.
Devlet Ana, Türk yazar Kemal Tahir'in bir romanıdır. Osmanlı Devleti kurulmadan önceki Anadolu'nun görünümü ve Anadolu insanının özlemlerini anlatırken onların güçlü, güvenli, adaletli bir devlete duyduğu gereksinimi de açığa çıkarmaktadır.

Buna göre Kemal Tahir bu romanı yazarken aşağıdaki bilimlerin hangisinden yararlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Tarih
Soru Açıklaması
7.
I. Devlet Ana

II. Küçük Ağa

III. Türk'ün Ateşle İmtihanı

IV. Cezmi

V. Mor Salkımlı Ev

Numaralanmış eserlerden hangisinin konusu "tarih" ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
8.
Türk edebiyatında;

- İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı,

- Tanzimat Edebiyatı,

- Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

gibi dönemlerin bu adlarla anılması edebiyatla aşağıdakilerden hangilerinin ilişkisinin bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" Din - tarih
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının tarihî dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Savaşlar
Soru Açıklaması
10.
Batı kültürünün etkili olduğu Tanzimat, Servetifünun ve Fecriati dönemlerinde sanatçılar, başlangıçta toplumsal düşüncelerini öne çıkarırken sonraları bireysel düşüncelerini ön planda tutmuşlardır. Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda ise "memleketçilik" düşüncesini ön plana çıkarmışlardır.

Bu parçayla ilgili olarak edebiyatta aşağıdakilerden hangisinin etkisi vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sanat anlayışı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.