6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Destan ve Yazıtlarda Türkler TEST – 1


Destan ve Yazıtlarda Türkler konusu 6. Sınıf Sosyal Bilgileri test soruları. Online 6. Sınıf Sosyal Bilgileri Destan ve Yazıtlarda Türkler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Destan ve Yazıtlarda Türkler TEST – 1
1.


Yukarıda görseli verilen yazılı eser hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kök Türk
Soru Açıklaması
2.
Kök Türklerden kalan sanat eserleri incelendiğinde genellikle deri, metal, ahşap ve taştan yapılmış taşınabilir eşyalar olduğu görülmüştür.

Bu durumun asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Göçebe yaşam tarzı sürmeleri
Soru Açıklaması
3.
Kurultaylarda Kağan’ın yanında Hatun adı verilen eşi de bulunurdu. Hatta Kağan savaşa gittiğinde Hatun Kurultaya başkanlık ederdi.

Buna göre, eski Türklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Kadın erkekten üstündü.
Soru Açıklaması
4.
Mete Han, Orta Asya’da Türk birliğini sağlamış, birçok yabancı kavmi kendi hükümranlığı altına almıştır. Kahramanlıkları ve hizmetleriyle Türk milletinin hafızasına kazınmıştır. Mete Han, Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşatmıştır. MÖ 174 yılında öldüğünde Hun Devleti çağının gelişmiş devletlerindendir. Mete Han’dan sonra taht kavgaları nedeniyle devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünmüştür. Batı Hunları yıkılırken Doğu Hunları Çin egemenliği altına girmiştir. Hun Devleti MS 216’da Çinliler tarafından yıkılmıştır.

Verilen parçada Hun Devleti’nin yıkılma nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hanedan içerisinde meydana gelen iktidar mücadelesi
Soru Açıklaması
5.


Ergenekon Destanı’ndan alınan yukarıdaki paragrafa göre Türklerde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin geliştiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Demircilik
Soru Açıklaması
6.
Hun sanatının temeli konargöçer yaşam tarzına dayanır. Bu nedenle yerleşik hayata özgü olan tapınak, saray, kale gibi sanat yapılarına Hun sanatında pek rastlanmaz. Bunun yerine yaşadıkları hayata uygun ama estetik değeri yüksek eşyalar yaparak kullanmışlardır. Hunlardan kalma eserler üzerinde insan ve hayvan resimlerinin bulunması Türklerin resim sanatıyla çok eskiden beri ilgilendiklerinin bir göstergesidir.

Parçadaki bilgilere göre Hunlarda mimari yapılara rastlanılmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Göçebe hayat tarzı sürmeleriyle
Soru Açıklaması
7.
“Kök Türk kağanı Kapgan’ın Çin ile yaptığı anlaşmanın bir maddesi, Çin’in Kök Türklere üç bin ziraat aleti ile bin iki yüz elli ton tohumluk darı teslim etmesi hükmünü taşıyordu. Arkeolojik kazılarda Altay bölgesinde Hunlar zamanında açılmış sulama kanallarına rastlanmıştır. Tötü ırmağından açılan kanal, Altay’larda tarımın yapıldığının işaretidir. Kök Türkler zamanında kullanıldığı anlaşılan Tötü Kanalı’nın boyu 10 km’ye yakındı ve o kadar yüksek teknik bilgiye dayanmakta idi ki Ruslar 1935’te bu kanalı aynen kullanmaya devam ettiler.”
(İbrahim Kafesoğlu , Türk Millî Kültürü, s.328)

İbrahim Kafesoğlu tarafından verilen anlatıma bakılarak Türklerin yaşantısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Türkler yerleşik hayata geçmiştir.
Soru Açıklaması
8.
Asya Hun Devleti

• Çin’i vergiye bağlamış

• İpek Yolu’nu denetim altına almış

• Kurultaylar düzenlemiş

• Onluk sistemi kurmuştur.

Asya Hun Devleti ile ilgili verilen bilgiler aşağıdaki alanlarla eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?
Doğru Cevap: "D" Sosyal
Soru Açıklaması
9.


Hunlarla ilgili verilen özellik ve kavram eşleştirmesinden hangilerinin yeri değiştirilirse hepsi doğru olur?
Doğru Cevap: "B" I ve IV.
Soru Açıklaması
10.
Oğuz Kağan Destanı’ndaki “Ey Oğullarım! Ben çok yol aştım çok vuruşmalar gördüm. Çok kargı ve ok attım. Atla çok yürüdüm. Dostlarımı güldürdüm. Ben Gök Tanrı’ya borcumu ödedim. Şimdi yurdumu size veriyorum.”

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yönetim babadan oğula geçmektedir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.