6. Sınıf Türkçe: Basit, Türemiş, Birleşik Sözcük TEST - 1


Basit, Türemiş, Birleşik Sözcük konusu 6. Sınıf Türkçe test soruları. Online 6. Sınıf Türkçe Basit, Türemiş, Birleşik Sözcük Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Türkçe: Basit, Türemiş, Birleşik Sözcük TEST - 1
1.
Seni bugün dolmuşta gördüm.

Bu cümledeki sözcüklerin yapı bakımından özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Basit - birleşik - türemiş - basit
Soru Açıklaması
2.


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
4.


“Kalem” sözcüğüne numaralanmış eklerden hangisi getirilirse sözcüğün yapısı değişmez?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
5.


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
6.


Numaralanmış dairelerden hangileri yan yana gelirse “birleşik bir sözcük” meydana gelir?
Doğru Cevap: "B" II ve VII.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin tamamı basit yapılıdır?
Doğru Cevap: "C" Masanın üstüne bir şeyler bıraktı.
Soru Açıklaması
8.


Tablodaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yapısı yanlış işaretlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
9.
Ötücü kuğu ve küçük kuğu birbirine çok benzer. Bu kuğuları gagalarına bakarak birbirinden ayırt edebilirsin. İkisinin de gagası siyah ve sarı renklerdedir. Ama ötücü kuğunun gagasındaki sarı kısım biraz daha büyüktür.

Bu metinde birleşik olan kaç sözcük vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
10.
Görsel ya da işitsel ögeleri kullanarak yayın yapan televizyon ve radyo, çok kullanılan kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçlar bizi dünyaya bağlar. Çok çeşitli ürünleri tanımamıza ve seçmemize yardımcı olan reklamlar, dünyadaki olaylar hakkında bilgi edindiğimiz haberler, filmler, diziler, müzik programları, belgeseller bu araçlar kanalıyla yayımlanır. Böylece dünyanın pek çok yerindeki yayınları görebilir, dinleyebilir, farklı diller ve kültürler hakkında fikir sahibi olabiliriz. Gazete, dergi, kitap gibi iletişim araçları da yazılı ve görsel ögeler içerir. Bu araçlarla da okuma ve yazma yeteneğimizi geliştirebilir, başka insanların bilgi birikiminden yararlanarak yeni şeyler öğrenebiliriz.

Bu metindeki sözcüklerle ilgili,

I. “İletişim” sözcüğü türemiş yapılıdır.

II. Sadece çekim eki aldığı için yapısı değişen sözcükler vardır.

III. “-li” eki eklendiği sözcüğün yapısını değiştirmiştir.

IV. Birleşik sözcüğe yer verilmemiştir.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.

6. Sınıf Türkçe: Basit, Türemiş, Birleşik Sözcük TEST - 1


Basit, Türemiş, Birleşik Sözcük konusu 6. Sınıf Türkçe test soruları. Online 6. Sınıf Türkçe Basit, Türemiş, Birleşik Sözcük Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Türkçe: Basit, Türemiş, Birleşik Sözcük TEST - 1
1.
Seni bugün dolmuşta gördüm.

Bu cümledeki sözcüklerin yapı bakımından özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Basit - birleşik - türemiş - basit
Soru Açıklaması
2.


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
4.


“Kalem” sözcüğüne numaralanmış eklerden hangisi getirilirse sözcüğün yapısı değişmez?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
5.


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
6.


Numaralanmış dairelerden hangileri yan yana gelirse “birleşik bir sözcük” meydana gelir?
Doğru Cevap: "B" II ve VII.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin tamamı basit yapılıdır?
Doğru Cevap: "C" Masanın üstüne bir şeyler bıraktı.
Soru Açıklaması
8.


Tablodaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yapısı yanlış işaretlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
9.
Ötücü kuğu ve küçük kuğu birbirine çok benzer. Bu kuğuları gagalarına bakarak birbirinden ayırt edebilirsin. İkisinin de gagası siyah ve sarı renklerdedir. Ama ötücü kuğunun gagasındaki sarı kısım biraz daha büyüktür.

Bu metinde birleşik olan kaç sözcük vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
10.
Görsel ya da işitsel ögeleri kullanarak yayın yapan televizyon ve radyo, çok kullanılan kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçlar bizi dünyaya bağlar. Çok çeşitli ürünleri tanımamıza ve seçmemize yardımcı olan reklamlar, dünyadaki olaylar hakkında bilgi edindiğimiz haberler, filmler, diziler, müzik programları, belgeseller bu araçlar kanalıyla yayımlanır. Böylece dünyanın pek çok yerindeki yayınları görebilir, dinleyebilir, farklı diller ve kültürler hakkında fikir sahibi olabiliriz. Gazete, dergi, kitap gibi iletişim araçları da yazılı ve görsel ögeler içerir. Bu araçlarla da okuma ve yazma yeteneğimizi geliştirebilir, başka insanların bilgi birikiminden yararlanarak yeni şeyler öğrenebiliriz.

Bu metindeki sözcüklerle ilgili,

I. “İletişim” sözcüğü türemiş yapılıdır.

II. Sadece çekim eki aldığı için yapısı değişen sözcükler vardır.

III. “-li” eki eklendiği sözcüğün yapısını değiştirmiştir.

IV. Birleşik sözcüğe yer verilmemiştir.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.