8. Sınıf İnkılap Tarihi: Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur TEST - 1


Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur TEST - 1
1.
Babasının vefatı üzerine Mustafa Kemal eğitimine ara vermek zorunda kalmıştı. Daha sonra okul hayatına devam etmek üzere döndüğü Selânik şehri o yıllarda karışıklıklar içerisinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar, isyanlar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya hâline gelmişti.

Bu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatı üzerinde aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Ülkenin kurtuluşu için yeni düşünceler oluşturmasına
Soru Açıklaması
2.
Askerlik mesleğinde yükselmenin tek yolunu kurmaylık sınavını kazanmakta gören Mustafa Kemal çok çalışarak İstanbul Harp Akademisine girmeyi amaçlıyordu.

Bir gün “Kurmay subaylık sınavını kazanamazsan ne yaparsın?” diye kendisine takılan sınıf arkadaşı Ârif’i hemen susturmuş ve kendisine şöyle demiştir. “Seni bilmiyorum fakat ben mutlaka kurmay subay olacağım.”

Verilen cevap dikkate alındığında Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişisel özelliklerden hangisine sahip olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Kararlılık
Soru Açıklaması
3.
Mustafa Kemal çocukluğundan itibaren askerlik mesleğine büyük bir ilgi duymuştu. Askerlik ile ilgili kitaplar okumasının yanı sıra edebiyat, tarih ve hitabet alanında kendini yetiştirmişti. Yabancı dil öğrenmenin önemini de bilen Mustafa Kemal Selânik’te Fransızca dil eğitimi veren okulun özel sınıfına devam etmişti.

Yukarıdaki bilgiler Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisini ön plana çıkartmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Çok yönlülüğü
Soru Açıklaması
4.
Mustafa Kemal’in doğduğu ve rüştiyeyi bitirdiği, 1896 yılına kadar yaşadığı Selânik, Osmanlı Devleti’nde farklı millet ve dine mensup Osmanlı vatandaşının yaşadığı bir şehirdi. Bir liman şehri olan Selânik, Avrupa ve İstanbul’u birbirine bağlayan demir yoluna sahipti. Şehrin bu özelliği Avrupa’da yaşanan yenilik ve olayların takip edilmesini kolaylaştırıyordu ancak siyasi olarak şehri zor durumda bırakıyordu.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle Selânik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti’nin en gelişmiş bölgesidir.
Soru Açıklaması
5.
Mustafa Kemal Selânik Askerî Rüştiyesini başarılı bir şekilde bitirdikten sonra Manastır Askerî İdadîsine devam etmiştir. Manastır, Osmanlı Devleti’nin, Makedonya’daki stratejik öneme sahip askerî merkezlerinden biriydi. Mustafa Kemal “Bana yeni bir ufuk açtı.” dediği tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadîsinde okurken tanımıştır. Ayrıca vatan şairi Namık Kemal’in, Türkçülük akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini, Fransız aydınlarının ve Aydınlanma Çağı’nın düşünürlerinin eserlerini okumuştur.

Bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Farklı din ve kültürlerin bir arada yaşayabilmesinin zorluğunu yakından görmüştür.
Soru Açıklaması
6.
Manastır Askerî İdadisinde Mustafa Kemal derslerinde gösterdiği başarılarıyla hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini kazanmıştır. Mustafa Kemal’in edebiyata olan ilgisini gören edebiyat öğretmeni Mehmet Asım Bey, ona askerlikle ilgili derslere daha fazla önem vermesini tavsiye etmiştir. Mustafa Kemal, bu uyarıyı dikkate almış ancak edebiyatla olan ilgisi her zaman sürmüştür. Mustafa Kemal askerî öğrenimin yanı sıra izinli olarak Selânik’e döndüğü zaman Fransızca dersleri almıştır.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak;

I. Başarılı bir öğrencilik hayatı olmuştur.

II. Kişiliğinin gelişmesinde bazı öğretmenleri etkili olmuştur.

III. Kendisini farklı alanda yetiştirmeye çalışmıştır.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
7.
Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti Kongresi’nde “Ordu mensupları İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde kaldıkça millete dayalı bir parti kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız. Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla siyasi bir parti hâlinde, milletin sinesinde kök salsın. Ordu da asıl işi olan yurt savunması ile uğraşsın. Dolayısıyla siyasete atılmak isteyen subaylar ordudan ayrılıp cemiyete mâl olsunlar. Bundan sonra subayların siyasi örgütlere girmelerini engelleyecek hukukî önlemler alalım.” demiştir.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Subaylar siyasi örgütlere girmelidir.
Soru Açıklaması
8.
Selânik Askerî Rüştiyesindeki öğretmenlerin büyük
çoğunluğu kışlalarda görev yapmış, Osmanlı
Devleti’ne isyan eden milletlerle savaşmış tecrübeli
subaylardı. Mustafa Kemal, 22 Eylül 1924’te Samsun’da
öğretmenlere yaptığı bir konuşma sırasında
Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiyüddin Yücekök’ü
görünce “Şimdi burada bir kişiye rastladım. O
benim ortaokul birinci sınıfta öğretmenimdi. Bana
ilk şeyleri öğretirken gelecek için ilk düşünceleri de
vermişti. Efendiler, açıklamak istiyorum ki ilk eğitim
ana-baba kucağından sonra okuldaki eğitimcinin,
dilinden, vicdanından ve terbiyesinden alınır.

Mustafa Kemal “Eğitim okuldaki eğitimcinin, dilinden, vicdanından ve terbiyesinden alınır.” cümlesi ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "A" Öğretmenlerin, öğrencilerin kişilik ve düşüncelerinin oluşmasındaki katkısını
Soru Açıklaması
9.
Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisinde edindiği arkadaşlıkları hayatının sonuna kadar sürecektir. Özellikle Ömer Naci ile olan arkadaşlığı Mustafa Kemal’in edebiyata ilgi duymasına katkı sağlamıştır. Ömer Naci sayesinde vatan şairi Namık Kemal’i tanımış şiir ve kitaplarından etkilemiştir. Yakın arkadaşı Fethi Okyar’ın yardımı ile Fransız İhtilali’nin öncüleri Voltaire, J.J. Rousseau gibi yazarları tanımış ve onların eserlerini okumuş, fikirlerinden etkilenmiştir.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Mustafa Kemal en çok edebiyat ve şiire ilgi duymuştur.
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal’in çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik alanda büyük çöküntüler yaşadığı bir döneme rastlar.

Bu durum, Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtarmak için çözüm yolları araştırmasına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.