LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 1


LGS sınavı Fen Bilimleri bölümü online deneme soruları. Online LGS Fen Bilimleri deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 1
1.
• Bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin risk altında olması

• Canlıların neslinin tükenmesi

• Kuraklık, seller, şiddetli kasırgaların olması

• Okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme olması

• Tatlı sulardaki asit oranlarında artış

• Kutup buzul alanlarının azalması

Yukarıda verilen durumları aşağıdaki hangi olayın sonuçları arasında göstermek doğru olur?
Doğru Cevap: "D" Küresel iklim değişiklikleri
Soru Açıklaması
2.


Görseldeki canlıların vücut hücrelerinde bulunan DNA molekülü yapılarından aşağıda verilenlerden hangileri kesinlikle ortaktır?
Doğru Cevap: "C" Nükleotit çeşidi sayısı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi basınçla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Cismin ağırlığının kutuplarda Ekvator’dan farklı olması
Soru Açıklaması
4.
Hayvanlardaki yeni türlerin oluşumu bir anda olamaz. Genellikle bir miktar yalıtıma sebep olan faktör devreye girer ve farklılaşma başlar. Uzun vadede 2 yeni tür oluşur. Kimi zaman popülasyonlardan biri ata türden pek fazla uzaklaşmaz ve onun soy hattını sürdürebilir. Tüm bunların en güzel örneğin boz ve kutup ayılarıdır. Kutup ayıları kutup bölgesinin değişen şartlarına uyum sağlayabilmek için bazı değişimler geçirdiler. Uyum sağlayamayan tür ortamda yaşayamadığı için farklı bölgelere gitmek zorunda kalmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Ortam şartları eski haline döndüğünde canlının değişen özellikleri tekrar eski halini alır.
Soru Açıklaması
5.
Punnett Karesi: Basit bir grafik modellemesi olup, gelecek döllerde oluşabilecek her türlü genotipi gösteren yöntemdir.

Her ikiside uzun boylu olan A ve B bezelyelerinin çaprazlanması sonucunu oluşabilecek bezelyelerin fenotipleri bu yöntem kullanarak aşağıdaki gibi modellenmiştir.Çaprazlanan bezelyeler için;

I. İkiside UU genotipine sahiptir.

II. Birisi UU genotipine sahip olabilir.

III. Birisi uu genotipine sahip olabilir.

Verilen bilgilerden hangileri yanlıştır ?
Doğru Cevap: "D" I,II ve III
Soru Açıklaması
6.


DNA genel olarak hücre çekirdeğinde bulunan yönetim ve kontrol merkezidir. Gelişmiş bir canlıda;

DNA eşlenmesi olayında sırasıyla;

1. DNA kendini eşleyeceği zaman bir fermuar gibi açılarak iki iplik hâline gelir. 2. Her bir ipliğin karşısına sitoplazmada serbest hâlde dolaşan uygun nükleotidler sırayla yerleşir. 3. Çözülen kısımların karşısında hemen yeni iplik oluştuğu için bu işlem sonunda iki yeni DNA oluşur.

DNA’nın eşlenmesi sırasında;

I. Sitoplazmadan çekirdeğe nükleotit geçişi olmuştur.

II. Sitoplazmadaki adenin nükleotidi sayısı azalmıştır.

III. Hücredeki toplam nükleotid sayısı iki katına çıkmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve II
Soru Açıklaması
7.
İnsanoğlu öngörülebilir özelliklere sahip bir canlı toplulukları oluşturabilir düzeydedir. Bu süreçte kullanılan genetik malzemeler, birinci derece akraba bireylerden alınır. Süreç çokça tekrarlandıkça, giderek genetik açıdan birbirlerine daha çok benzeyen bireyler elde edilir.Akraba köpekler nesiller boyu çiftleşmesi sonucunda bazı yaşama olasılıklarını arttıran ve değişen şartlara uyum sağlamalarını sağlayan istenilen özellikte yeni karakterlerin sabitlendiği köpek toplulukları oluşturulabilir. Bu canlılara “safkan köpek” denir.

Yukarıda anlatılan olay hangi konu başlığına uygundur?
Doğru Cevap: "A" Yapay Seçilim
Soru Açıklaması
8.
Hidroelektrik santrallerinde türbinler daha fazla elektrik üretebilmek için mümkün olduğu kadar derinlere kurulurken su depoları ise bütün evlere su ulaşabilmesi için mümkün olduğu kadar yükseklere kurulur.

Yukarıda bahsedilen su deposu ve barajlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Su deposunun yükseklere yapılmasının amacı sıvı basıncını artırmaktır.
Soru Açıklaması
9.
Erlenmayer içine sırasıyla nitrik asit ve çinko parçacıkları eklenerek bir deney düzeneği hazırlanıyor ve aşağıdaki adımlar izleniyor.Yalnızca yukarıdaki deney sonuçlarına göre;

I. Bütün tepkimelerde hidrojen gazı açığa çıkar.

II. Asitler metallere zarar vermez.

III. Erlenmayerde kimyasal tepkime gerçekleşmiştir.

IV. Nitrik asit metal kaplarda saklanmamalıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" III ve IV
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda bir kimyasal tepkimede yer alan maddelerin tanecik modelleri verilmiştir.Verilen tepkimeye göre;

I. Ürünler tarafında birbirinden farklı iki element bulunur.

II. Bu tepkimede maddelerin tanecik yapısı değişmiştir.

III. Tepkimede yeni atomlar oluşmuştur.

ifadelerinden hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 1
11.
PERİYODİK TABLONUN HİKÂYESİ

Elementlerin sınıflandırılması macerası yüzlerce yıl öncesine dayanır. Yunan filozof Empedocles; milattan önce dünyanın ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört elementten oluştuğunu ileri sürmüştür. Yıllar sonra bunun böyle olmadığı, farklı elementlerin keşfi ile anlaşıldı. Her geçen gün bulunan yeni elementler bir düzen ihtiyacı doğurmuş ve farklı bilim insanlarınca periyodik tablolar oluşturulmuştur. Bu çalışmalardan Mendeleyev’ in çalışması elementlerin kütle numaralarına göre yapılmış ve bu konuda çok büyük mesafeler alınmasını sağlamıştır. Hatta Mendeleyev bu sayede pek çok elementin özelliğini daha elementler keşfedilmeden önce, kabaca da olsa, tahmin etmeyi başarmıştı. Fakat bu tablo böyle kalmadı günümüze gelene kadar değişime uğradı. Günümüzde yüzlerce farklı türde ve biçimde periyodik tablo var, hâlâ da yenileri öne sürülmeye devam ediyor. Periyodik tablolarda elementler günümüzde atom numaralarına göre diziliyor ve Genel olarak, kimyasal özellikleri benzer elementlerin aynı grupta yer almalarına dikkat ediliyor. Dolayısıyla, bir elementin periyodik tablodaki konumuna ve çevresindeki diğer elementlere bakarak kimyasal özellikleri hakkında çıkarımlar yapmak mümkün oluyor.

Bir dergide periyodik tablo ile ilgili olarak yukarıdaki yazı yayınlanmıştır. Bu yazıdan yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Doğru Cevap: "C" Periyodik tablo oluşturulurken elementler kütle numaralarına göre dizilir.
Soru Açıklaması
12.


Şekilde verilen birbirinden farklı canlıların kromozom sayılarının aynı olmasına rağmen özelliklerinin farklı olmasının nedeni,

I. Nükleotid dizilimlerinin farklı olması

II. Nükleotidlerindeki şekerin aynı çeşit olması

III. Nükleotid çeşitlerinin farklı olması

durumlarından hangileri ile açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
13.
Katı maddeler, ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Katıların bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü; uyguladıkları kuvvet ile doğru, temas ettikleri yüzey alanı ile ters orantılıdır.Canlılarında vücut özellikleri bu prensibi kullanarak yaşam şartlarına ayak uydurmak için adaptasyon sağlamıştır.

Çivi örneğinde olduğu gibi aşağıdakilerden hangisi aynı sebebe bağlı olarak ortaya çıkan bir adaptasyon örneğidir?
Doğru Cevap: "B" Ağaçkakan gagasının sivri olması
Soru Açıklaması
14.
Traktör gibi araçlardaki, ön ve arka tekerleklerin büyüklüğü birbirinden farklıdır. Ön teker, arka tekere göre oldukça küçüktür.

Buna göre traktörlerin tekerlek dönüşleriyle ilgili,

I. Küçük teker daha fazla tur atar.

II. Büyük teker daha fazla yol alır.

III. Tekerleklerin büyüklüğüyle tur sayısı arasında ters orantı vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
15.


Grup numarası ve katman sayısı grafikte verilen K ve L elementleriyle ilgili,

I. K ve L elementleri iyonik bağlı bileşik oluşturabilirler.

II. L elementi ametalik özellik gösterir.

III. K elementi soygazdır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
16.


Yasemin 1, 2 ve 3 numaralı deney düzeneklerini kuruyor ve özdeş taşları verilen sıvılar içinde aynı şiddetle birbirine vuruyor. Seslerin kulağına ulaşma sürelerini tespit ediyor.

Yalnız bu deneyden,

I. 1. ve 2. düzeneklerde taşın çıkardığı sesler farklı sürelerde duyulur.

II. Deney düzeneklerindeki, sesin süratleri arasındaki ilişki 1 > 2 > 3 biçimindedir .

III. Ses boşlukta yayılmaz.

ifadelerinden hangileri söylenebilir? (Suyun yoğunluğu, alkolün yoğunluğundan fazladır.)
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
17.


Yukarıdaki tabloda, fotosentez ve solunumla ilgili bazı numaralanmış sorular ve bunların cevapları verilmiştir.

Buna göre, bu sorulardan hangisinin cevabı yanlış belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
18.
Farklı maddelerden yapılmış X, Y ve Z kürelerinin kütleleri birbirine eşittir . Bu kürelerin aynı sıcaklığa ulaşması için verilmesi gereken ısı miktarları arasındaki ilişki şeklindedir.


Aynı sıcaklığa ulaşan X, Y ve Z küreleri bir mum kalıbının üzerine bırakıldığında bu kürelerin aldıkları yollar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "C" X > Z > Y
Soru Açıklaması
19.
I. Evlerde kullanılan hava temizleyicileri ve klimalar

II. Fotokopi makineleri

III. Endüstriyel tesislerin ve kömür santrallerinin bacaları

IV. Otomobil ve beyaz eşyaların boyanması

Yukarıdakilerden hangilerinin temelinde elektriklenmeden yararlanılır?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
20.
Nötr bir elektroskopa (–) yüklü bir çubuk yaklaştırılıyor.

Buna göre, bu elektroskopla ilgili,

I. Yaprakları açılır.

II. Yapraklarda negatif yük fazlalığı oluşur.

III. Yapraktaki pozitif yükler topuza çekilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.