TYT Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 1


TYT sınavı Fen Bilimleri bölümü online deneme soruları. Online TYT Fen Bilimleri deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 1
1.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
2.


Özdeş lambalarla kurulan şekildeki devrede, açık olan K, L, M, N, P anahtarlarından hangi ikisi birlikte kapatılırsa lambaların tümü aynı parlaklıkta ışık verir?
Doğru Cevap: "E" L ve P
Soru Açıklaması
3.
Ay tutulması ve Güneş tutulması olayları ile ilgili,

I. Ay tutulması sırasında Dünya’nın her yerindeki gözlemciler, bu olayı seyredebilirler.

II. Güneş tutulması sırasında Dünya’nın her yerindeki gözlemciler, bu olayı seyredebilirler.

III. Güneş ve Ay tutulması ışığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlayan olaylardandır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
4.
Yerdeki bir çocuk elindeki taşı düşey yukarıya doğru fırlatarak, taş tekrar eline gelinceye kadar geçen süreçle ilgili, aşağıda verilen yorumlarda bulunuyor.

Buna göre,

I. Taşın kütle çekim potansiyel enerjisi önce artmış, sonra azalmıştır.

II. Taşın kinetik enerjisi önce azalmış, sonra artmıştır.

III. Taşın mekanik enerjisi sürekli sabit kalmıştır.

çocuğun bu yorumlarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsenmeyecektir.)
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Elektromanyetik dalgalar ile ilgili,

I. Frekansı en düşük olan ışınlar gama ışınlarıdır.

II. Dalga boyu en büyük olan ışınlar radyo dalgalarıdır.

III. Hızı en büyük olan ışınlar X ışınlarıdır.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
6.


Birbirine yapışık olan, eşit hacimli X, Y, Z küpleri su içinde şekildeki gibi dengede kalıyor.

Buna göre,

I. X in özkütlesi Z ninkinden büyüktür.

II. X in özkütlesi Y ninkinden büyüktür.

III. Y nin özkütlesi Z ninkinden küçüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
7.
Bilimsel bilgi ve bilimsel bilgiye ulaşma yolları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Newton bilimsel bilgiye ulaşmak için gözlemi kullanmıştır.
Soru Açıklaması
8.
Bir kimya sınıfındaki öğrencilerin tamamının isimleri element sembollerinden oluşmaktadır.

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu sınıfta yer almaz? (Örneğin: Nihat; Ni-H-At)
Doğru Cevap: "D" Kübra
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi petrol bileşeni değildir?
Doğru Cevap: "C" Jips
Soru Açıklaması
10.
I. Başlıca tatlı su kaynakları, yeraltı suları, akarsular, göller ve buzullardır.

II. Yeryüzündeki suların büyük çoğunluğunu tuzlu sular oluşturmaktadır.

III. Doğadaki su döngüsü sayesinde kullanılabilir su kaynakları sürekli yenilenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
TYT Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 1
11.


Yukarıdaki bilim insanlarından hangilerinin atomun yapısını aydınlatmak için yaptığı çalışmalar sonucunda önerdiği atom modeli doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
12.


Zayıf asit olan CH3COOH ve kuvvetli asit olan HCl den 1 er mol alınıp suda çözülerek 1 er litrelik yukarıdaki sulu çözeltileri hazırlanıyor.

Buna göre,ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
13.
Kömürün yanması sırasında;denklemleri verilen tepkimelerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
14.
Kütlece % 40 lık X tuzu çözeltisi hazırlayabilmek için 120 gram X tuzunun çözünmesi gereken su miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 180
Soru Açıklaması
15.
Eşeyli üremede çeşitli aşamalar gözlenir.

Omurgalı hayvan gruplarında;

I. gametogenez,

II. döllenme,

III. segmentasyon

aşamalarından hangileri vücut dışında gerçekleşebilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
16.
– Bazı çeşitleri hayvanlarda da sentezlenebilir.

– Sıcaklık, metalle temas gibi etkilerle yapıları bozulabilir.

– Sadece düzenleyici olarak görev yaparlar.

– İnsan vücudunda depolanabilirler.

Yukarıdaki özelliklere sahip bileşik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vitaminler
Soru Açıklaması
17.
Bir bitkinin nemli veya kurak bölgede yaşadığını anlamak için,

I. kloroplast sayısı,

II. yaprak ayasının genişliği,

III. kütikula kalınlığı,

IV. stoma sayısı,

V. gövdedeki iletim demetlerinin diziliş şekli

özelliklerinden hangilerine bakılmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "B" I ve V
Soru Açıklaması
18.
Bir bitkinin kök, çiçek ve yaprağından alınan, canlılığını sürdürmekte olan çekirdekli K, L ve M hücrelerinin her birinde,olaylarından hangileri kesinlikle gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" I, III ve IV
Soru Açıklaması
19.
Yaprak çekirgelerine karşı yapılan ilaçla mücadelenin bir süre sonra etkisiz kaldığı gözlenmiştir.

Buna göre,

I. İlaç direncine bağlı olarak çekirge populasyonunda doğal seçilim meydana gelmiş olabilir.

II. İlaç uygulamasının popülasyondaki kalıtsal çeşitliliği artırıcı yönde etkili olması beklenir.

III. Çekirgelerin ilaca karşı duyarlılığı zamanla azalmıştır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
20.
Renk körü hastası bir dişi,çaprazlamalarının hangilerinden oluşabilir? (XR : Sağlamlık geni, Xr : Renk körlüğü geni)
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.