TYT Kimya Deneme Sınavı TEST - 1


TYT sınavı Kimya dersi online deneme soruları. Online TYT Kimya deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya Deneme Sınavı TEST - 1
1.
lsı ve sıcaklık kavramları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" lstanbul'un ağustostaki ortalama ısısı 27 °C dir.
Soru Açıklaması
2.


Kimya laboratuvarındaki maddelerin üzerinde bulunan yukarıdaki güvenlik işaretlerinden hangilerinin anlamı doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
3.


Yukarıda saf X gazının 1 atm basınç altında soğutulmasına ait sıcaklık - zaman grafiği verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" c - d aralığında X gaz fazındadır.
Soru Açıklaması
4.
Elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılırlar.
Soru Açıklaması
5.
I. HCI

II. HF

III. CCl4

Yukarıdaki sıvılar hangi seçenekte saf sudaki çözünürlüklerine göre doğru sıralanmıştır? (1H, 6C, 9F, 17CI)
Doğru Cevap: "C" II > I > III
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki çözeltiye aynı sıcaklıkta başlangıçtaki su kütlesi iki katına çıkıncaya kadar saf su ekleniyor.

Buna göre, oluşan son çözelti ile ilgili;

I. Kütlece %10'1uktur.

II. Donma noktası başlangıçtaki çözeltiye göre daha yüksektir.

III. Kaynama noktası başlangıçtaki çözeltiye göre daha düşüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
7.
Oda koşullarında bulunan bakır, oksijen ve helyum için,

I. Saf madde olma

II. Elektrik akımını iletme

III. Doğada atomik yapıda bulunma

yukarıdakilerden hangileri ortaktır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
8.
Saf X sıvısı donarken hacminin azaldığı gözleniyor.

Buna göre,

I. X sıvısının yoğunluğu, katısından büyüktür.

II. X katısının erimesi sırasında sıcaklık sabit kalır.

III. Eşit kütlelerdeki X sıvısının hacmi, X katısınınkinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki tabloda verilen katyon ve anyonlar arasında oluşan bileşik formüllerinden hangileri yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
10.
Periyodik sistemin aynı periyodunda bulunan X, Y ve Z baş grup elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• Atom yarıçapı en büyük element Y 'dir.

• X'in değerlik elektron sayısı Z'ninkinden düşüktür.

Buna göre; X, Y ve Z element atomlarının periyodik sistemde soldan sağa dizilişleri hangi seçenekteki gibidir?
Doğru Cevap: "D" Y,X,Z
Soru Açıklaması
logo
TYT Kimya Deneme Sınavı TEST - 1
11.
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
12.
I. Zeytinyağı - su karışımı

II. Kum - talaş karışımı

III. Etanol - su karışımı

Yukarıdaki karışımlardan hangileri bileşenlerin yoğunluk farkından yararlanılarak ayrıştırılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin suda çözünmesi beklenmez? (1H, 6C, 8O, 11Na, 17CI)
Doğru Cevap: "D" CCl4(s)
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi kırmızı ya da mavi turnusol kağıdına etki etmez?
Doğru Cevap: "E" KN03(suda)
Soru Açıklaması
15.


Yukarıda çizgi - bağ formülü verilen madde ile ilgili,

I. Sıvı sabundur.

II. x grubu hidrofob, y grubu ise hidrofil uçtur.

III. Sert sularda etkili temizlik yapar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
16.
I. 13AI ile 17CI

II. 1H ile 9F

III. 20Ca ile 11Na

Yukarıdaki element çiftlerinden hangileri kovalent bağlı bileşik oluşturabilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
17.
I. Gazoz

II. Ayran

III. Nikel

Yukarıda verilen maddelerden hangileri çözeltidir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki maddelerden hangisinde molekül içi bağlar polar iken molekül apolardır? (1H, 6C, 7N, 9F, 11Na, 17Cl, 53l)
Doğru Cevap: "B" CH4
Soru Açıklaması
19.
3. periyotta yer alan X ve Y elementlerinin değerlik elektron sayıları sırasıyla 2 ve 6 dır.

Buna göre, X ve Y elementleri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" x2+ ve v2- aynı soygaz elektron dizilişine sahiptir.
Soru Açıklaması
20.
Aynı ortamda kaynamakta olan etil alkol ve saf su örnekleri ile ilgili;

I. Sıcaklıkları farklıdır.

II. Buhar basınçları aynıdır.

III. Moleküller arası çekim kuvvetleri aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.