TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı TEST - 1


TYT sınavı Sosyal Bilimler bölümü online deneme soruları. Online TYT Sosyal Bilimler deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı TEST - 1
1.
Asya Hunları döneminde görülen bazı gelişmeler şunlardır:

I. Kurultay adında bir meclis kurarak devlet işlerini burada görüşmüşlerdir.

II. Orduda onlu düzeni kurarak düzenli ordunun temelini atmışlardır.

III. İpek Yolu ticaretini denetim altında tutmuşlardır.

Bunlardan hangileri Hunların teşkilatlanma faaliyetlerinde bulunduklarına kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
2.
• İtilaf devletleri, Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye imzalattıramamıştır.

• Yunan ordusuna toparlanması için zaman kazandırılmıştır.

• TBMM’nin barış yanlısı olduğu ispatlanmıştır.

• İtilaf devletleri TBMM’yi hukuken tanımıştır.

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonuçları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Londra Konferansı
Soru Açıklaması
3.
Tarihte; Yahudiler; Hilkat, yani yaradılış yılını, Romalılar; Roma’nın kuruluş yılını, Hristiyanlar; Hz. İsa’nın doğum yılını, Müslümanlar ise Hz. Muhammed’in Medine’ye Hicreti’ni takvimlerine başlangıç olarak almışlardır.

Buna göre, takvimlerin düzenlenmesinde;

I. siyasi,

II. ekonomik,

III. dini

alanlarından hangilerindeki gelişmelerin etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
4.
Hayır ne komünizm ne de faşizm... Bu iki yabancı ideoloji de memleketimizin gerçeklerine ve karakterine asla uymaz. Demokrasi ama hayalci olmayan, gerçekçi demokrasi benim karakterime, yaratılışıma en uygun rejimdir.

Atatürk’ün bu sözlerinin;

I. cumhuriyetçilik,

II. halkçılık,

III. ulusal egemenlik

ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Tanzimat Fermanı ile Osmanlı ülkesinde yaşayan Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında birçok alanda eşitlik sağlanmasına rağmen, gayrimüslimler bu fermandan memnun olmamışlardır.

Bu duruma Tanzimat döneminde gerçekleşen aşağıdaki yeniliklerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" Zorunlu askerlik uygulamasına geçilmesi
Soru Açıklaması
6.
Kalkınma hızı düşük olan ülkelerde nüfus artış hızının yüksek olması aşağıdakilerden hangisi için sorun teşkil etmez?
Doğru Cevap: "D" Ucuz iş gücü
Soru Açıklaması
7.
Yer kabuğunu oluşturan katmanlardan biri olan Sial’in, okyanusların altında karalara oranla daha ince olması volkanik olayların bu sahalarda yaygın olmasının temel nedenidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Pasifik Ateş Çemberi’nde çok sayıda kraterin bulunması
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki haritada gösterilen K merkezindeki hava olaylarının yıl içinde L merkezinden daha fazla değişmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Gezici hava kütlelerinin etkisinde kalmasıyla
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki haritada gösterilen New York - Marsilya ve Tokyo - Bombay limanları arasında yapılacak olan deniz yolu ulaşımında aşağıdaki su yollarından hangilerinin kullanılması beklenir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
10.


İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yazın kuruyan ot topluluklarına “bozkır” denir. Bir bölgede ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan bozkırlara ise “antropojen bozkır” adı verilir.

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerden hangisinde antropojen bozkırlara rastlanmaz?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
logo
TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı TEST - 1
11.
Bir insan devletin yasalarını beğenmeyebilir ama yine de onlara karşı duramaz. Birey, devletin buyruğuna her zaman uymalıdır; ya da yasanın kabul ettiği yollardan gidip o yasaları değiştirmeye çalışmalı, insanları uyandırmalıdır.

Parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Yasalara uyulmasının
Soru Açıklaması
12.
“Dünya, Güneş’ten ne kadar uzaklıktadır? Moskova’nın nüfusu ne kadardır? Demir hangi sıcaklıkta erir?” Bu soruların cevabını bilmek, bazı insanlar için önemli olabilir. Ancak felsefe bu tür soruları ilgilenmez ve hiçbir zaman da araştırmaz. Felsefe, “Ben kimim? Varlık nedir? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Yaşamın amacı nedir? Nasıl yaşamalıyız? Neyi bilebiliriz? Neye inanmalıyız?” türünden sorularla ilgilenir.

Bu parçaya dayanarak felsefi sorularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyar.
Soru Açıklaması
13.
− Duyularımıza bir bilgi kaynağı olarak güvenemeyiz.

− Genel geçer bilgilere deneyle ulaşamayız.

− Doğuştan mutlak bilgilere sahibiz.

Yukarıdaki düşünceleri benimseyen biri, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilir?
Doğru Cevap: "E" Rasyonalist
Soru Açıklaması
14.
Küçük bir çocuk size tokat attığında onu cezalandırmayı düşünmezsiniz. Ancak aynı davranışı bir yetişkinden gördüğünüzde farklı bir şekilde tepki gösterir, belki siz de onu tokatlarsınız. Aynı davranışlara farklı tepkiler vermenizin nedeni; çocuğun bunu bilmeden yaptığını düşünerek sorumlu tutmazken, yetişkinin ise iradi olarak yaptığını düşünerek sorumlu tuttuğunuz içindir.

Bu parçaya göre, bireyin eylemlerinden sorumlu tutulması aşağıdakilerin hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "B" Eylemdeki bilinçli olma durumuna
Soru Açıklaması
15.
• 1969’da insanlığın Ay’a ilk ayak basışında, Jules Verne’in 1865’de yazdığı “Aya Yolculuk” edebi eserindeki fantezilerin özendirici rolü yadsınamaz.

• İzafiyet Teorisini ortaya atan Einstein’ın kendisine, bir roman yazarı olan Dostoyevski’nin, matematik dahisi Gauss’tan daha çok şey verdiğini söyleyerek Dostoyevski’ye hakkını teslim etmektedir.

Bu iki bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Edebi eserler bilimsel faaliyeti hızlandırmaktadır.
Soru Açıklaması
16.
Hz. Peygamber, Medine'ye gelen Necran heyetini İslam'a davet ettiğinde, onlar çağrıyı kabul etmemişler, bununla birlikte cizye ve haraç ödemeleri şartıyla bir anlaşma imzalamışlardır. Anlaşmanın bir bölümü şöyledir: “Onların mallarına, canlarına, dini hayat ve tatbikatlarına, hazır bulunanlarına, bulunamayanlarına, ailelerine, mabetlerine ve az olsun çok olsun onların mülkiyetinde bulunan her şeyi kapsamak üzere, Allah'ın himayesi ve Rasûlullah’ın zimmeti Necranlı’lar ve onların tabileri üzerine haktır. Hiç bir piskopos kendi dini vazife mahalli dışına, hiç bir papaz kendi vazifesini gördüğü kilisenin dışına, hiç bir rahip, içinde yaşadığı manastırın dışına başka bir yere alınıp gönderilmeyecektir.”

Necranlılarla imzalanan anlaşmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Anlaşmada tarafların dini ve kültürel değerlerine dokunulmamıştır.
Soru Açıklaması
17.
Hz. Muhammed’in (s.a.s.) İslam’daki konumu, Kelime-i şehadet cümlesinde ifade edildiği gibi Allah’ın kulu ve resulü olmasıdır. Bu bağlamda bir Müslümanın Hz. Muhammed’e karşı başlıca görevleri; “ O’nun Peygamberliğine inanmak, Allah’tan getirdiklerini kabul ve tasdik etmektir.”

Yukarıda verilenler, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" İnanç
Soru Açıklaması
18.
İslam düşüncesinde “tasdik” kavramının anlamları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" Hakikat konusunda tereddüt edilmesi
Soru Açıklaması
19.
Hz. Muhammed (s.a.s.) insanların onurunun kırılmasını istememiştir. Yaşadığı toplumda güçsüz, kimsesiz ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmuştur. Savaş esirlerine iyi davranılmasını istemiş, kadın ve kız çocuklarının aşağılanmasına karşı çıkmıştır.

Yukarıdaki cümlelerde Hz. Muhammed'in daha çok hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "C" İnsanlara değer vermesi
Soru Açıklaması
20.
• “Dikkat ediniz! Sizin, kadınlarınız üzerinde, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır...” (Hadis-i Şerif)

• “Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.” (Hadis)

Yukarıdaki hadislerden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Kadınların yaradılış gereği daha ince ve nazik olduğu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.