TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 2


TYT sınavı Türkçe dersi online deneme soruları. Online TYT Türkçe deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 2
1.
1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Futbol sezonunun başlamasıyla birlikte, sa­halarda karşılaşılan şiddet olaylarına yönelik ilgi artar. Kulüp yöneticileri, taraftar dernekleri, medya ve diğer pek çok kurum ve kuruluş şid­deti azaltmak için kendi önerilerini dile getirirler. Öneriler dile gelmesine gelir de, her yıl benzer şiddet olaylarını görmemizi kimse engelleye­mez. Holiganizm asıl suçlu olarak görünür ya da gösterilir. Genel olarak holiganizmin üç evreden oluştuğundan bahsedilebilir. Birinci evre, ha­kemler ve oyuncular arasında yaşanan ve daha seyrek olan şiddettir. İkinci evre ise, şiddetin bi­rinci evreye göre daha arttığı, taraftarlar arasın­da ve polis ile diğer güvenlik görevlilerine karşı yaşanan stadyum içerisindeki şiddet evresidir. Son evre, stadyum dışarısına taşan ve şiddetin iyiden iyiye tırmandığı evredir. Uzmanlar, futbol sahalarında yaşanan ve hatta zaman zaman da dışarı taşan bu şiddete yol açan faktörlerin en başta medya, ırkçılık ve alkol olduğunu iddia ediyor. Ancak, özellikle alkolün holiganizm üze­rindeki etkisiyle ilgili henüz bir bilimsel çalışma yapılmadı.

Bu parçada holiganizmle ilgili olarak

I. Futbolda ortaya çıkan bir olgudur.

II. Belli evrelerde oluşur.

III. Tüm çevreler tarafından bitirilmeye çalışılır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Holigan olaylara karşı alınan önlemler etkili değildir.
Soru Açıklaması
3.
(I) Bugün başımıza gelenler bize ders olsun.

(II) Bizim hikayemiz de böyle bitecekmiş.

(III) Sen bize gel, ben sana yardımcı olurum.

(IV) Sokaklarda bir başıma yürüyorum geceleri.

(V) Annesi çocuğu mutfağa çağırdı.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I. cümle yapıca girişik birleşik cümledir.
Soru Açıklaması
4.
Caddelerde sessizce geziyordum. Bir an onu karşımda gördüm. Girip saklanacak bir kuytu aradım. Oysa gözlerinin maviliğinde boğulmak için adanmış bir ömrüm vardı. Her şey karşıma çıkıncaya kadardı. Sonrasını mı? Bilmiyorum.

Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" İşaret adılı
Soru Açıklaması
5.
(I) Bu nedenle bu roman zamanın sınırlarını aşıp kalıcı eser olma yoluna girmiştir.

(II) Roman, yazarın seçtiği bu konuyu ustaca işlemesiyle bir sanat eserine dönüşmüştür.

(III) Roman Ağrı Dağı'nda bulunan dağ köylerinden birinde yaşayan Ahmet'in Gülbahar'a olan aşkını anlatır.

(IV) İlk basımı 1970'de Cem Yayı nevi tarafından yapılmıştır.

(V) Ağrı Dağı Efsanesi Yaşar Kemal'in destansı romanlarındandır.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi ikinci sırada olur?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
6.
6 ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Huzursuzluğun Kitabı; 1888 yılında Lizbon'da doğan ve 1935 yılında, kırk yedi yaşındayken ölen Portekizli edebiyatçı Fernando Pessoa'nın kitabıdır. Kitabın bir yerinde: "İsterim ki bu kitabı okuyunca, şehvetli bir kabus görmüş gibi olun." der. Ve gerçekten çarpılırsınız, ölüp dirilirsiniz okurken. Ayrıca okuyucuya seslenir ve ileri ki zamanlarda ben bu dünyadan gitmişken bu kitabı okuyup beğenen, anlayan olursa işte o zaman gerçek aileme kavuşmuş olacağım der. Gerçekten zamanının çok ötesinde yazmıştır. Bu kitabı okumamış olmak büyük kayıptır.

Bu parçanın anlatımda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Kişileştirme
Soru Açıklaması
7.
Bu parçada söz edilen kitapla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Yazıldığı dönemde okuyucunun ilgisini çektiği
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Elinde tuttuğu ince değnekle yanına gelen kuşları kovalıyordu.
Soru Açıklaması
9.
"Dayanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bütün gücünü kullanarak bir işi yapmak" anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" iki genç son bir kurtuluş umuduyla küreklere dayandı.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda verilen cümlelerin hangisi ayraç içinde verilen deyimle eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "D" Birine her istediğini yaptırmak, kukla gibi kullanmak (parmağı olmak)
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 2
11.
Encümenişuara toplantılarına katılan Ziya Paşa, on altı yaşında ................. devlet memurluğunda farklı kademelerde görevlerde

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" başladığı - bulunmuştur.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda verilen cümlelerin hangisi ayraç içinde verilen kavramla eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "E" Kitaplarının bu denli çok satması onun kaliteli bir yazar olmaktan çok popüler bir yazar olduğunu gösterir. (Olasılık)
Soru Açıklaması
13.
Edebiyatımızda öyle usta yazarlar vardır ki önce sözcüklerin çehrelerine aşina olurlar. Sonra sözcüklerin satır aralarını tıpkı tanıdıkları bir semtin sokaklarını gezer gibi dolaşırlar. Hangi sözcük kime yakışır, hangisinin huyu nedir iyi bilirler. Sonra geçerler kağıdın başına ve sözcüklere dans ettirirler.

Yukarıdaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Usta yazarların sözcükleri bir uyum içinde kullandıkları
Soru Açıklaması
14.
Sanatçı, ürettiklerini okuyucu ile paylaştığında ve bunu sanatın vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul ettiğinde gerçek sanatçı kimliği kazanır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
Doğru Cevap: "A" Hayallerini, düşüncelerini, eserlerini insanlarla paylaşan sanatçılar gerçek sanatçı olarak değerlendirilir.
Soru Açıklaması
15.
(1) Sınav kaygısı; bilginin sınav esnasında etkili bir şekilde ortaya konulmasını engelleyen yoğun kaygı düzeyi olarak tanımlanır. (il) Bu kaygının kendini hazır hissetmeme, başarısızlık düşüncesi, geçmiş yaşantılar, sosyal baskı gibi birçok nedeni vardır. (111) Bu nedenlerin yanında kişi, sınav başarısızlığını genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algıladığından sınav kaygısı artar. (iV) Kaygı düzeyinin ortadan kaldırılması için kişinin kendisine olan inancı yanında aile ve çevre desteği de çok önemlidir. (V) Tüm uğraşlarına rağmen sınav kaygı düzeyinde bir değişim olmuyorsa kişi muhakkak uzman desteği almalıdır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
16.
(I) İki insan arasında en kolay iletişim yolu gülümsemektir. (II) Gülümsemek dünyanın belki en kolay ancak günlük yaşantımızda maalesef sıklıkla unuttuğumuz eylemlerinden biridir. (III) Bir gülümseme bazen gününüzün her zamankinden farklı geçmesini sağlar, bazen bir kırgınlığı sonlandırır, bazen de size dostluğun kapılarını açar. (IV) Çevrenizdekilere sürekli gülümseyiniz. (V) Çünkü bir gülümsemenin size neler kazandırabileceğini bilemezsiniz.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir öneri söz konusudur?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
17.
Bir erganun ahengi yayılmakta derinden

Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden

 

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta

Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta

Yukarıdaki metinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Ünlü daralması
Soru Açıklaması
18.
Doğu felsefesinin en önemli temsilcilerinden olan Mevlana ---.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin ögeleri sırasıyla özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne ve yüklem olur?
Doğru Cevap: "B" manzum veya mensur kaleme aldığı eserlerinde Farsçayı tercih etmiştir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti (^) yanlış kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Eserlerinde içerikten çok üslûbuyla ön plana çıkmış bir yazardı.
Soru Açıklaması
20.
İnsan bu dünyada niçin yaşar? Neler yapmalıdır? Yani gayesi ne olmalıdır? Ömrümün ilk otuz yılı bunun gibi bazı soruların cevaplarını aramakla geçti. Sonunda anladım ki güzel bir eser bırakmaktan daha değerli bir şey olamaz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Soru sıfatı
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 2
21.
Dolu rüzgarla çıkıp ufka giden yelkenli Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Doğru Cevap: "C" Arkadaşına güvenmiyor; yalan söylemekle suçluyordu.
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlış vardır?
Doğru Cevap: "C" "Hoşgeldiniz!" diyerek yıllardır görmediği iş arkadaşlarını salona buyur etti.
Soru Açıklaması
24.
İyi bir eleştirmen olmak için ( ) okuyun ( ) iyi bir okur olmak için ( ) eleştirin ( )

Yukarıdaki cümlede yay ayraç içinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" (,) (;) (,) (.)
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" Uzun bir yolculuğun ardından dağın en sert yamacına tepesine varmıştık.
Soru Açıklaması
26.
Montaigne'e göre: "Şiirin orta hallisi veya kötüsü için kurallar, ustalıklar bir ölçü olabilir; ama iyisi, yükseği, harikuladesi aklın kurallarını aşar. Büyük şiir muhakememizi tatmin etmez, allak bullak eder."

Montaigne'in bu sözleriyle asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İyi şiirin ölçütü aklın kurallarının çok daha ötesindedir.
Soru Açıklaması
27.
Uzak Doğu sanatlarına her daim ilgili olması onu diri tutmuştur.

Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kurallı - Fiil - Birleşik - Olumlu
Soru Açıklaması
28.
Evrenin oluşum süreci Büyük Patlama Teorisi ile açıklanmaktadır. İlk kez 1920'Ierde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı fizikçi Georges Lemaitre tarafından ortaya atılan, evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teori, Einstein'ın görelilik teorisinin de yardımıyla uygun hesaplar yapılarak desteklendiğinden bilim insanları arasında, özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde kabul görmüştür. Teorinin ismi "büyük patlama" olsa da gerçekte oluşan bir patlama söz konusu değildir. Tekil bir noktadan başlayan ani bir genişleme vardır. 1960'Iara dek başlangıcı olan bir evren düşüncesi fizikçiler arasında tartışılmaya başladı. "Büyük Patlama" ismi de aslen gök bilimci Fred Hoyle tarafından teoriyle alay etmek için uydurulmuştu. Fred Hoyle, evrenin bir başlangıcı olmadığını savunan alternatif bir kuramın savunucularındandı. Karşıt olduğu kurama taktığı bu kısa ad çok tutuldu ve artık yerleşti.

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Büyük patlama teorisi birçok bilim adamı tarafından kabul edilse de karşı çıkan araştırmacılar da vardır.
Soru Açıklaması
29.
Türk edebiyatının önemli sanatçılarından Tevfik Fikret'in, eğitimci dostu Satı Bey'in isteği üzerine yazdığı ve adını yeğeni Şermin'den esinlenerek koyduğu Şermin adlı şiir kitabı, edebiyatımızın ilk eğitsel çocuk şiir kitabı olmasının yanında Tevfik Fikret'in aruz ölçüsü yerine hece ölçüsü kullandığı tek eseridir.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eserlerinde genellikle aruz ölçüsü kullanan Tevfik Fikret, yalnızca aruz ölçüsüne bağlı kalmamıştır.
Soru Açıklaması
30.
O, eserlerinde içinde bulunduğu kuşağın sorunlarını ve hayallerini anlattığı gibi yazdıklarını estetik bir nitelikle buluşturmayı ve okurun ezberini bozmayı da bilmiştir.

Bu cümlede söz edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Yazdıklarında toplumsal sorunlara değinirken estetik anlayışı arka plana itmemiştir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Deneme Sınavı TEST - 2
31.
Sınıfta sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı oluştu­rulabilmesi ve düzenin sağlanması için öğrenci­lerin kendilerinden beklenen davranışları bilme­leri gerekir. Öğrenciler kendilerinden beklenen davranışları zaman içinde ödül ve ceza yolları ile öğrenebilirler. Ancak bu yaklaşımlar hem uzun zaman alır hem de sınıfta hoş olmayan durumlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle öğren­cilere okula başladıkları zaman kendilerinden ne tür davranışlar beklendiğinin duyurulması gerekir. Öğrencilerden beklenen davranışlar en iyi kurallar yoluyla belirtilir. Kurallar deneyimler sonucu ortaya çıkan, gelecekte oluşabilecek olumsuzlukları önleyen, denetlenebilir yargılar bütünüdür. Sınıf ve okul kuralları belirlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ku­ralların mümkün olduğunca olumlu dil ile ifade edilmesidir. Örneğin; "Parmak kaldırmadan ko­nuşmayın" demek yerine "Parmak kaldırarak konuşun" ya da "Çöpünüzü yere atmayın" yeri­ne "Çöpünüzü çöp kutusuna atın" ifadelerini kul­lanmak, öğrencilerin bilinçaltına olumlu ifadeleri yerleştirerek sınıf düzeninin oluşmasını ve is­tendik davranışların hemen yerleşmesini sağlar.

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bir durumun olumlu şekilde ifade edilmesi davranışın yapılma sürecini hızlandırır.
Soru Açıklaması
32.
Usta sanatçının evine ne zaman gidecek ol­sam bacaklarımın titrediğini hissederdim. Her adımımda kendime güvenim gitgide azalırdı. Yazdıklarımı yine eleştirirse ne yapardım? Her seferinde, acaba son yazdıklarım yaşamımla örtüşüyor mu, diye düşünmeye başlardım. Çün­kü o, yaşamadan yazılan satırları affetmez; hiç çekinmeden tenkit ederdi. Yazdıklarımı yaşa­mak özlemim olduğunu hiç düşünmezdi. Yine de ben bilirdim ki o bir şeyi eleştirdiği zaman eleştirisinde haklıdır.

I. Öz güveni düşüktür.

II. Ele aldığı metni eleştirebilir.

III. Yazarlığa heveslidir.

IV. Yazarlıkta yaşanmışlığın önemini savunur.

V. Yazdığı hayatı yaşamak ister.

Bu parçada sözü edilen usta yazar, yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangileri ile nitelendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" II - IV
Soru Açıklaması
33.
(I) Bir edebiyat terimi olarak üslup; sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliğidir. (II) Üslup, kişiye has bir ifade olabileceği gibi, bir grubun anlatım özelliği olarak da kullanılabilir. (III) Yahya Kemal'in, şiirlerinde batılı bir bakış açısı, batılı bir anlayış kullanmasının yanında Doğu edebiyatı biçimlerine de yer vermesi onun üslubunun yapı taşıdır. (IV) Bunun yanında Ser­vetifünun edebiyatında, her şey şiirin konusu olabilir anlayışının hakim olması ve şiirde konu bütünlüğünün ilk kez kurulması, mensupları arasında anlatış birliği sağlandığının gösterge­sidir. (V) Tüm bu çeşitlilik ve zenginlik edebiyatı­mızın dünyaya açılan kapısının anahtarıdır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin han­gisinden sonra "Bunlar gibi çeşitli dönem ve sanatçılar arasında üslup farklılıklarının olması, edebiyatımızda bir zenginleşmeyi de beraberin­de getirmiştir." cümlesi getirilirse anlatımda bütünlük sağlanmış olur?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
34.
34 ve 35. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Çağdaş edebiyatın devi Yaşar Kemal edebiya­tın ve sanatın her yönü ile ilgilenmişse de daha çok romancı kimliği ile tanınmıştır. O, aslında tam da romanlarındaki kahramanların hayatını yaşamıştır. Deyim yerindeyse kendi hayatını iş­lemiştir romanlarında. Sıradan fakat ölümsüz ... Romanlarının başkahramanı umumiyetle Çuku­rova olmuştur. Çukurova, onun eserlerinde Ana­dolu insanıdır. Haksızlığa karşı dağa çıkan İnce Memed adlı bir gencin hikayesini anlattığı İnce Memed romanı edebiyatımızda köylülerin cahil bırakılmışlığını, sefaletini, yaşamını "olduğu gibi gösteren" nadir yapıtlardandır. ince Memed ilk olarak tefrika halinde gazetede yayımlanmıştır. Kitap olarak basılmasının ardından ise değeri iyice anlaşılmış ve otuzdan fazla dile çevrilmiş­tir. Yani Türk edebiyatında olduğu kadar dün­ya edebiyatında da okunan, değer verilen bir yazardır Yaşar Kemal. Tam yetmiş yıl yazarak edebiyat dünyasına kocaman bir miras bırak­mıştır.

Bu parçaya göre "İnce Memed" romanı ile il­gili aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" İlk olarak bölümler halinde yayımlanmıştır.
Soru Açıklaması
35.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal'in özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaşar Kemal dışında edebiyatımızda Anadolu'yu yaşayarak anlatan bir başka yazara rastlayamayız.
Soru Açıklaması
36.
Tarih bilmeyen ............... , ............... anlamayan kaptana benzer. Her ikisinde de karaya oturma ............... vardır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki­lerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" diplomat - pusuladan - tehlikesi
Soru Açıklaması
37.
"Bakmak" sözcugu, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "uğraşmak, meşgul olmak" anla­mında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Siz derslerinize bakın, dışarıda olanlarla il­gilenmeyin.
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin han­gisinde "zihninde çeşitli konular birikmek" anla­mı vardır?
Doğru Cevap: "B" Kafası daha o yıllarda özgürlük ve eşitlik fi­kirleriyle dolmuştu.
Soru Açıklaması
39.
I. Gece oldu ve köyün bütün ışıkları yandı.

II. Sonunda ocaktaki tüm odunlar yandı.

III. Odamız yaz günleri çinko damın altında yanar durur.

IV. Birkaç batarya top, kızgın güneş altında pırıl pırıl yanıyor.

V. Mangaldaki kömürler iyice yanınca etleri atabiliriz.

Yukarıdaki cümlelerde "yanmak" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
40.
Nasıl olsa bir gün daha Bodrum'da kalacağımızı anladık.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde var­dır
Doğru Cevap: "A" Her durumda filmin son seansına gideceği­miz belli oldu.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.